2017. 11. 28.

Le­gyen a musz­lim része Fran­cia­or­szág­nak, de ke­rül­jük el a pol­gár­há­bo­rútEgy pro­fesszor ha­son­lót sze­retne, mint amit a fran­cia gyar­ma­to­sí­tók már mű­köd­tet­tek Al­gé­ri­á­ban. Ket­tős jog­rend­szert, “emb­ri­o­ná­lis” musz­lim kor­mányt és min­de­nek előtt, bé­kes­sé­get a be­ván­dor­lók­kal.

Európa nyugati felében minden pontosan úgy történik, mint ahogyan komoly társadalomtudósok négy-öt évvel ezelőtt azt megjövendölték. Világosan látszik – amint azt számtalan helyen már leírtak és kiszámoltak, hogy ha valamilyen gyökeres változás nem történik, 2030-ig a német és a francia lakosságon belül a maguknak külön világot építő muzulmánok aránya 20 – 40 százalékra növekszik. /A franciáknál ez nem feltétlenül muszlim, de afrikai gyökerű új lakosságot jelent./

A párhuzamos társadalmak közötti robbanás, a polgárháborús helyzet ennél csak valamivel később várható, de alighanem elkerülhetetlen. A Speisa friss írása szerint Christian de Moliner professzor azt javasolta, hogy

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

a várható polgárháború elkerülése érdekében már ma érdemes Franciaország megosztásán gondolkodni. “Soha nem fogjuk átalakítani a muzulmánok 30% -át, akik a sharia törvény bevezetését követelik” –

állította, majd hozzátette:

“Ahelyett, hogy elképzelhetetlen intézkedéseket fogadna el a saját demokráciánk, miért ne hozhatnánk létre kettős jogrendszert Franciaországban?”

A professzor arra utalt, amit egykor a francia gyarmat Algériában megvalósítottak. “Ez a rendszer magában foglalná a muzulmánok számára fenntartott iskolákat és kórházakat, helyi bizottságok létrehozását, amelyek önállóan kezelik őket. Hasonló 1890 és 1940 között többék-kevésbé olajozottan működött Algériában” – mondta Christian de Moliner, majd hozzátette, hogy ez azt is jelentené, hogy létrehoznának egy “embrionális muszlim kormányt Franciaországban”.

Orientalista.hu – Ripost

, , ,
<


Back to Top ↑

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com