Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Internet sejkség

2015. 05. 15.

A Korán szavai Abdel Rahman sejk tolmácsolásában (2.rész)

2015. 05. 15.

Hogyan ítéli meg a Sharia a terrorizmust?

Al-Ma’idah Chapter 5: Verse 34

„Kik Allahhal és az Ő prófétájával szemben szállnak harcba (Huraba) és a földre rontást hoznak, azok megöletnek, vagy megfeszíttetnek, vagy ellenkező oldalon levő kezeik és lábaik levágatnak, vagy kiűzetnek a földről. Ez osztályrészük az Evilágon és a Túlvilágon várja őket a hatalmas szenvedés”

A Huraba az Iszlámban megfelel a mai fogalmak szerinti terrorizmusnak. Olyan tettek gyűjtőfogalma, melyeket a Korán és a próféta hadíszai egyértelműen tiltanak. Ilyenek többek között az útonállás, kalózkodás, túszszedés, melyek a sivatagi kultúrákban a mai terrorizmus alternatívái voltak. A harc és a Huraba más kategóriák. A harc szervezett stratégia, melyben a Huraba nem kaphat helyet. Az az eszement állatiasság, ami embert ember ellen fordít, fejeket levág és halottat gyaláz, kimeríti a shariya szerinti Huraba tényállását. Ezek alapján maga az Iszlám mond ítéletet a terroristák és dzsihád turisták felett…

Hidzsáb a Koránban

Al-Shura Chapter 42, Verse 52 hidzsáb a koránban

Al-Shura Chapter 42: Verse 52

„Nem jár ki embernek az, hogy Allah szóljon hozzá, csupán sugallatként, vagy a lepel mögül, vagy prófétát küld és az Ő engedelmével sugall rá, amit akar. Ő a Magasságos, a Bölcs”

Sok a vita a hidzsab-ról, azaz a lepel viseléséről. A muzulmán nők hagyományőrző módon és tiszteletet parancsolóan hordják. A hidzsáb szó összesen hatszor szerepel a Koránban, de sohasem ruhadarabként. A hidzsáb az a lepel, mely elválasztja a látható és láthatatlan világot. A fenti idézet is említi ezt a leplet, mely mögül Allah sugall az embernek. Ez az értelmezés egy évezreden keresztül tartotta magát. A wahabista felfogás a hidzsábot egy ruhadarabbá minősítette. Ez érthető, hiszen azokban az agyakban az elvont fogalmaknak nincs helye, így maga az Iszlám sem képződik le azon a szinten, amint Allah azt szánta…

Hol van Isten kötele?

Aal-e-`Imran Chapter 3 , Verse 104

Aal-e-`Imran Chapter 3 : Verse 104

„Ragadjátok meg Allah kötelét mindnyájan és ne különbözzetek. Emlékezzetek Allah kegyére rátok, ahogy ellenségek voltatok, majd Ő összhangot teremtett szíveitek között és kegye által testvérekké lettetek. A pokol tüzének tornácán álltatok és Ő megmentett titeket attól. Így nyilvánítja ki Allah számotokra az Ő bizonyságait, hátha tán helyes útra tértek.”

Allah kötele az útmutatás. Ez egy szimbólum, ahol a kötél egy Isten által leadott segítség, mellyel az embert kihúzza a bajból és ha azt az ember megragadja, akkor helyes irányba megy tovább. Ugyanakkor kötelék is egyben. Ez az ája az egységre hív fel. Csak Isten tud egységet teremteni szíveitek között. Még az ellenségekből is testvérek lesznek, ha a szívek összeérnek.

Akkor nézzük mi ez a kuszaság…Valaha egy volt az Isten és sok Sátán próbálkozott megosztani az embert…A Sátán jó munkát végzett és mára egy Sátán uralja a földet és az ember az Egy Istent sok, apró kis istenecskére darabolta. Az ember saját vesztét okozta Isten elvesztésével…

Már az sem érthető, miért vannak egyáltalán vallások? Mi ez, hogy kereszténység, iszlám és egyebek, ha egy az isten? Még inkább érthetetlen, hogy valláson belül mi ez a tagozódás? Mi ez, hogy szunnita, síita, vahabita, szelefita, muzulmán testvérek, dzsafarita, szúfi és még sorolhatnám a végtelenségig? Mindegyik csak a saját irányát tartja az egyetlen követendőnek. Hol az összhang a szívek között? Mi ez a káosz? Az összhangot Isten hozza, ha szabad utat engedsz Neki a szívedbe, de a káosz az embertől való. Aki ma bármilyen vallásban kiválasztottságot, csak az egyedül üdvözítő utat hirdeti, az a Sátán követője és háborúkat szít. A béke útja az összhang a szívek között…

„Akik megszegik Allah szövetségét annak megkötése után és elejét veszik annak, mit Allah elrendelésre ítélt, azok a föld megrontói. Ezekre átok száll és osztályrészük a kínokkal teli otthon”

 Kiknek kell távozni?

Al-Ra`d Chapter 13 Verse 26

Al-Ra`d Chapter 13 : Verse 26

Az aja világos üzenet azoknak a barbár erőknek, akik az Iszlám tanításait meghamisítva nagyhatalmi érdekek kiszolgálói lettek. Világos üzenet a Kaida, Tawhid, AQIM, MUJAO és a többi szelefita, vahabita  követői számára, akik a föld megrontói lettek. Destabilizálnak régiókat, megölik népét, rabolnak és nem hagyják Allah békés elrendelését érvényre jutni…

 

.

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

 

Megosztom:

,
Back to Top ↑