Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2015. 03. 13.

A Korán szavai Abdel Rahman sejk tolmácsolásában

2015. 03. 13.

A ma bálványainak szeretete

 

a bálvány

Al-`Ankabut Chapter 29 : Verse 26

„Mondá: Allahon kívül vettetek magatoknak bálványokat, hogy azokat szeressétek az Evilágon egymás között. Majd a végítélet napján megtagadjátok egymást és elátkozzátok egymást. Hajlékotok a Pokol lesz, ahol nem lesz támogatótok”.

A bálvány nem csupán faragott szobor, hanem minden, amit az ember Isten elé helyez. Ilyen egy diktátor, egy emberi parancs, ami nem hozható összefüggésbe Isten szavával. Ilyen egy torz ideológia, ilyen a nácizmus, az emberirtás. Ha a szeretet, megbecsülés iránya kisiklik, a világ embertelen képet ölt…

A naponta bemutatott Korán idézetekkel célom a tanítás szembeállítása a mai muzulmán falkák tetteivel és szózataival, akik Allah nevében öldökölnek értelmetlenül.

The love of the today idols

And he said, ‘Verily you have taken for yourselves idols beside Allah, out of love for each other in the present life. Then on the Day of Resurrection you will deny each other, and curse each other. And your abode will be the Fire; and you will have no helpers.’

The idols in Islam are not only sculptures but everything what man regards as priority before God. It can be a dictator or a human command which doesn’t mach with the word of God. It can be a malformed ideology like Nazism or genocide. If the direction of love and respect goes astray the world puts on an antihuman image.

My aim with the Quran quotations which are presented daily is to put the teachings against the deeds and the statements of the Islamic flocks who kill in the name of Allah without sense…

 

A közlés nem jelent értést

„A Kegyelmes (A-Rahman). Ki megtanította a Koránt. Megteremtette az embert. Megtanította őt a közlésre”

Figyeljünk a szavak sorrendjére. A világ rendje az ember előtt is fennállt és ma is fennáll. Ez a Korán, azaz Isten szava. A világ rendjét a Teremtő minden teremtményének megtanította és a világ e rendet követi. Majd megteremtette az embert, akit megtanított a közlésre.. Az ember jött legkésőbb, amikor a világ rendje már állt. Az ember közölni tud, de ésszel felérni nem. Ezért a világ rendje akkor is fennmarad, ha ember már nem lesz… Mert az ember csak közöl, félremagyaráz, de nem ért… Különösen, ha nincs is benne igyekezet, hogy értsen

The communications doesn’t mean comprehension

Pay attention to the sequence of the words. The world order existed before the humans and even today exists. This is the Quran, the Word of God. The Creator has taught it for every of His creatures and the whole world follows this order. Then He created man and taught him the communication. The man was the last who came. He arrived after the world order started to operate. The man can communicate but can not reach his mind everything. Therefore the world order will maintain even after man will pass away. Because man can only communicate, misinterpret but can’t understand…Particularly if he has no diligence to understand.

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs 

Megosztom:

,
Back to Top ↑