Cadmus fordítás Cadmus
Vélemény

2021. 06. 06.

Assad: A szír nép csak Isten előtt térdel le

2021. 06. 06.

Szíriában 2021. május 26-án elnökválasztásokat tartottak, amit a nyugati média teljesen figyelmen kívül hagyott, és az eseményeit egyik tv csatorna sem közvetítette.

Dr. Bashar al-Assad elnök, a több mint tíz éves háború ellenére, elsöprő győzelemmel nyerte meg a választásokat. 18 millió szavazásra jogosult szíriai állampolgárból 14 millióan vettet részt a választásokon úgy, hogy több nyugati ország is megtiltotta az EU-n belül élő szíreknek, hogy részt vegyenek a választásokon.

Más országokban, mint például Magyarországon is, lassan tíz éve be van zárva a Szíriai Arab Köztársaság nagykövetsége, ami nagyban akadályozta az itt élő szíriai közösség részvételét a választásokon. A szíriai elnök 95,1%-al nyerte meg a választásokat, amit az EU és USA nem fogadott el.

Az EU az embargót Szíria ellen egyből meghosszabbította a választások napján, amire a szíriai nép úgy válaszolt, hogy a pandémia ellenére is tömegekben vonult ki az utcákra, és egy héten keresztül ünnepelte a szíriai elnök újraválasztását, egy nem hagyományos üzenetet továbbítva az egész világ számára, aminek a tartalma az, hogy minden fenyegetés, terrorizmus, hazugság és embargó ellenére is kitartanak az általuk választott elnök mellett, mert az elnök is első sorban a nép akaratát képviseli és a nép által választott ellenálló és kihívó politikai irányzatot. Dr. Bashar al-Assad szíriai elnök az újraválasztását követő napon az alábbit beszédet tartott arab nyelven a szíriai népet köszöntve:

Honfitársaim, testvéreim, lojalitás és hovatartozás szerinti testvéreim!

Ti mindig is sajátos módon fogalmaztátok meg a hazaszeretet jelentését minden nemzeti téren. Legyen szó véleménynyilvánítás, munka, fegyveres ellenállás, fegyveres honvédelem, vagy alkotmányos jogok részéről.

Ezt a megfogalmazást, minden együtt átélt idő során mindig is sajátos módon tudtátok kifejezni, akár a barátok, akár az ellenség felé kimutatva, kiindulva az adott időszakasz körülményeiből, megfelelve a vele járó kihívásoknak. Nem hiányzott az üzeneteitekből a háború egyik szakaszában sem a bölcsesség, a retorika, sem a kirívó szókincsű világosság és mély jelentéstartalom – amik a sorokban és sorok között voltak.

 

Ennek ellenére az ellenfelek és az ellenségek mindig ragaszkodtak hozzá, hogy figyelmen kívül hagyják és elutasítsák az üzeneteiteket, részeként annak az általuk irányított politikának, ami a valóság tagadására épül fel. Annak a politikának, ami a saját politikájuk bukásának a megtagadására épül anélkül, hogy belátná saját elvi és erkölcsi dekadenciájukat. Az ellenségeinknek évek óta elvakult a gondolkodása, mert bár látnak a szemeikkel, de az eszükkel képtelenek látni és felfogni a valóságot.

A mostani elnökválasztás során sem különbözött tartalmában a kimutatott hazafiasságotok definíciója, de nagyban különbözött a módszerében és stílusában a megszokottól, illetve minden bizonnyal más eredményeket és következményeket fog elérni. Az üzenetetek minden akadályon és pajzson keresztül fog hatolni, amit ők az elméjük köré építettek.

A gondolkodásukat rá fogja kényszeríteni arra, hogy kilépjen az általuk kreált téli álomból és egy kényszerű gondolkodássá váljon az iránt, ami a hazánk területén történik. Amit ti az elmúlt hetek alatt tettetek nem csupán egy bizonyos alkalom megünneplése volt, nem csupán a hazafias honvédő érzelmek kifejezése az által, hogy egy hazafias kötelezettségetek során részt vettetek az elnökválasztáson. Ami történt, az minden eddigi ismert tettet nagymértékben felülmúlja, mert amit tettetek az egy még nem látott kihívás a haza összes különböző nemzetiségű és hűségű ellenségével szemben. Szétzúztátok az arroganciájukat és álbüszkeségüket. Pofont sújtottatok az ügynökeik és csatlósaik arcára.

Ez a kihívás az igaz haza iránti hovatartozás kifejezésének a legmagasabb szintje és a leghatározottabb üzenet azon cselszövő személyek felé, akik sötét szobáikból rajzolták a terveket, összeesküvésüket és álmodoztak a sikerről a vagyonaink, a vérünk, a becsületünk és büszkeségük kárára. Ők most a szolgáikkal együtt ismét meg fogják bánni a téves számításaik és rövidlátásuk okozta kudarcot, mert képtelenek voltak megérteni népünk természetét és lelkét.

Felborítottátok a mérlegeket és felrobbantottátok a játékszabályokat! Kétségtelenül megerősíttették azt, hogy a szabályokat igen is mi írjuk és mi szabjuk meg saját kezűleg, illetve azt is, hogy más partnernek nincs nálunk helye, kivéve a testvéreknek és barátoknak.

Újradefiniáltátok a hazafiasság fogalmát, így hát a hazaárulás fogalmát is automatikusan újra definiáltatok ezáltal. A különbség a két kifejezés között olyan, mint aközött, amit ők forradalmárok forradalmának hívtak, és aközött, amit mi láttunk az „ökör lázadozásból”. A különbség olyan, mint egy becsületből ivó lázadó és egy táppal etetett ökör között.

A különbség olyan, mint egy szabad lázadó között, akit a büszkeség és becsület éltet, és egy ökör között, akit a szégyen és megalázkodás tart életben. Különbség a forradalmár között, aki csak a teremtője előtt hajol meg, és az ökör között, aki a dollár előtt fekszik hanyatt. Ti definiáltátok a valódi forradalmat és visszaadtátok a forradalom szónak a ragyogását, miután a nevét néhány zsoldosnak és szíriai útlevéllel rendelkező, becsületét elvesztő embernek sikerült bemocskolnia.

Ti mentették meg a forradalom kifejezésének a hírnevét, sőt újra indíthattátok a forradalmat. Ezért, ami most történt, az egyáltalán nem volt ünneplés, hanem forradalom a szó szoros értelmében. Forradalom a terrorizmus, árulás és erkölcsi dekadencia ellen. A szavak, munka és fegyver forradalma. Forradalom, aminek a címe a becsület mindazok a morálisan mélyre süllyedt emberek ellen, akik elfogadták, hogy mások rajtuk lovagoljanak és irányítsák őket abban az irányban, amit csak akarnak.

Kedves testvéreim, állampolgárok, hölgyek és urak!

Hatalmas büszkeség számomra, hogy a nép engem választott meg, hogy szolgálhassam a következő alkotmányos időszak végéig. Akkora büszkeség, hogy semmi más nem ér fel vele, kivéve az a büszkeség, hogy én magam is ehhez a néphez tartozok.

Nem csak identitásban, hanem a törekvésben, a gondolkodásban, az értékekben és szokásokban is. Ami engem még jobban elönt lelkesedéssel a jövő iránt, az a szembeszálló „kihívó” lelkesedés, ami bennetek található. E nélkül a lelkesedés nélkül a megbízott, felelősséget vállaló személy nem tud szembeszállni a nagy hazafias kihívásokkal. E nélkül a lelkesedés nélkül egy haza nem tudna talpra állni egy tíz éves háború után. Ez a bennetek rejlő teljes erő, ami világosan megjelenik a nagy eseményeknél. Az erő, amit a kihívások provokálnak, és ami az akaratotoknak köszönhetően képes munkává és teljesítménnyé változni. Ez az a hatalmas energia, ami erőt ad a hazának és képes a győzelemre.

Én biztos vagyok abban, hogy ezzel a harcos szellemiséggel képesek leszünk együtt legyőzni az összes ellenségünket, bármennyi csatát is kell megvívnunk. Erre a lélekre van szükségünk a következő időszakban. Ez az időszak a folyamatos munka, az ellenállás és kitartás időszaka lesz, hogy ismét bebizonyítsuk az ellenségeinknek, hogy azáltal, hogy a népünk elől az alapszükségleteket és az ételét próbálják megakadályozni, mást sem fognak elérni, mint azt, hogy a népünk jobban ragaszkodjon a hazájához és mindahhoz, amit az szimbolizál. A népünk minden fő kihívásnál bebizonyította azt, hogy a haza felülmúlhatatlan.

Kedves testvéreim!

Köszöntök minden szíriai állampolgárt, aki sajátos módon fejezte ki a haza iránti szeretetét minden településen, városban és faluban akár felvonuláson, gyülekezésen vagy bármi más formában. Köszöntök minden személyt, családot és törzset, akik a nemzeti hovatartozásukat mutatták ki és a haza lobogóját magasba emelték. Akik kitartottak a háborúban és szembeszálltak a részvételükkel az elnöki választásokon.

Köszöntöm a külföldön élő állampolgárokat, akik a külföldről küldött leveleikkel teljesülhettek testvéreik itthonról küldött leveleikkel együtt, és nem akadályozta meg a távolság őket, hogy lelkesen részt vegyenek a választásokon. Üzenem azoknak, akik nem tudtak részt venni a választásokon a nyomás vagy megfélemlítés miatt, hogy a hangjuk megérkezett és dupla erővel bír. Nem a választói dobozokon keresztül, hanem az álláspontjuk miatt. Az üzenet tisztán jutott el az ellenségeink felé és a feladat itt sikeresen teljesült. Büszke népként éltek, aki nem fogadja el a megaláztatást .

Éljetek, ahogy éltetek büszke népként, akik nem törnek meg a nehézségek előtt, és csak is Isten előtt térdelnek le. Legyetek mindig szabadok, büszkék, erősek és ellenállóak, mint Szíria, a mi  hazánk  mindig is legyen a miénk. Béke és Isten áldása rátok.

Orientalista.hu –  Cadmus, Siroi Isi

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑