Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2016. 02. 21.

Ásúrá – a jámborság és a szeretet megtestesülése

2016. 02. 21.

Bár Imám Husszein (béke legyen vele) igyekezett lépésről lépésre rendbe hozni egyik dolgot a másik után az iszlám közösségen (ummán) belül, de amikor rájött arra, hogy semmilyen módszer nem használ, még a párbeszéd sem, választania kellett, vagy megmenti az iszlámot, vagy megóvja a saját életét.

Ő az iszlámot választotta. Ez a meggyőződése vezette, amikor elkezdte a küzdelmet a romlottság, az elnyomás, és a sokistenhit (a politeizmus) ellen. Isten Prófétájára (Allah áldja meg őt és családját) emlékeztetve, így szólt: “Bárki közületek, aki szemtanúja annak, ez az uralkodó zsarnok, aki Isten hagyományát elveti, és bűncselekményeket követ el, és ellensége Isten szolgáinak, és ezek után mégsem kifogásolja a viselkedését, illetve nem tartja őt vissza az ilyen gonoszságoktól akár meggyőző szavakkal, akár tettel, megérdemli, hogy egy lapon említsék őt ezzel a zsarnokkal. “

Ásúrá – egy iskola, amely kifejezi a szent fogadalom iránti elkötelezettséget. Ásúrá éjszakáján, imám Husszein (béke legyen vele) módot adott a társainak arra, hogy a felkelésben ne álljanak mellé, ha életben akarnak maradni. De az imámhoz a társai hűek maradtak, és egyöntetűen megerősítették, hogy ők az imám szövetségesei, és kijelentették: “Bár százszor öljenek meg minket, vagy szabdaljanak minket darabokra, vagy égessék el a testünket, mi akkor is életre kelünk, hogy megint veled maradhassunk, mert Isten prófétájának leszármazottja, és a muszlimok vezére te vagy.

Mindhalálig veled maradunk, életünket adjuk a harcodért. “Imám Husszein (béke legyen vele), isteni kötelezettségétől vezérelve, felszólította az embereket, hogy támogassák Isten vallását. Ásúrá napján, amikor a társai egyenként kérték az engedélyét, hogy harcolhassanak, ő ezt a Korán verset idézte: “Vannak olyan férfiak a hívők között, akik hűek ahhoz az egyezséghez, amit Allahnak fogadtak. Vannak közöttük olyanok, akiknek a sorsa betelt, mások még várakoznak, ám semmiféle változtatásra nem álltak rá – “(33. Szúra A szövetségesek, 23. vers).

Allah és a Próféta határozottan elítélte az ember fogva tartását és a rabszolgaságot, mert förtelmes érzés kelt a mások előtti megalázottság.

Isten Prófétája (Allah áldja meg őt és családját) erre vonatkozóan ezt mondta: “Az, aki önként megalázkodik, nem közénk való.” Allah óhaja, hogy az ember sokra legyen hivatott, és szeresse a szabadságot, és cseppet se akarja azt, hogy az ember zsarnokok és fösvények rabszolgája legyen. Imám Husszein (béke legyen vele) azt mondta:

“Tudjátok meg, hogy Ibn Ziyad vett rá engem arra, hogy a válasszak a halál, vagy megalázó szövetség között. Isten prófétájának családtagjához azonban nem illik a megalázkodás. Sem Allah, sem az Ő prófétája, sem a hívők, sem a tisztességes emberek nem kívánják az ilyen megalázkodást.”

Az Imám Husszein (béke legyen vele) mozgalma céljainak teljes tudatosságával hajtotta végre a felkelést. Ez a lázadás teljességgel kiállt a humánus, és az erkölcsi értékek mellett. Mindazok, akik tanulmányozzák a kerbalai események lényegét és elgondolkodnak azon a bámulatos önfeláldozáson, amely e kivételes esemény folyamán teljesült be, magasra értékelik Husszein (béke legyen vele) és társai kiválóságát és nemes jellemét.

Washington Irving, amerikai történész ezt mondja erről: “A tűző nap alatt, Irak izzó homokja felett szárnyal Husszein (béke legyen vele) szelleme. Óh, halhatatlan hős, a bátorság felülmúlhatatlan példája. Óh, Husszein (béke legyen veled), Te dicső lovag”. Minden üzenet, amely megfelel a józanésznek, a logikának és a humánumnak méltó arra, hogy örökké emlékezzünk rá.”

Ez a szép üzenet meghatja az embert. Imám Husszein (béke legyen vele) lázadása, isteni lázadás volt, amely az Allah iránti szeretetből merítette erejét. Természetesen az ilyen hősi eposz, amely az elnyomás elleni harcon alapszik, és kiáll az igazságosságért, örök időkre feliratkozott a történelem lapjaira, és ösztönzést ad a jövő nemzedékeinek az elnyomás elleni harcra. Imám Husszein (béke legyen vele) azt mondta: “Türelmes az, aki nem fordít figyelmet a világ anyagi kísértéseire, és tűrőképességről tesz tanúbizonyságot balsorsa napjaiban.”

Már dél volt, és a nap vérvörössé vált, és Imám Husszein (béke legyen vele), akit a próféta oly nagyon szeretett, aki bátor arcosok vezére a paradicsomban, most a gonosz ellenség gyűrűjében volt. Az imám még egyszer utoljára búcsút kívánt venni a családjától, és az újszülött kisbabától, de ekkor egy nyílvessző, amit az ellenség lőtt ki, a kisded torkába fúródott. Imám Husszein (béke legyen vele) elképesztően szenvedve felemelte véres kezét az ég felé, és kérte Allahot fogadja el tőle ezt az áldozatot.

Imám Husszein (béke legyen vele) vértanúságának pillanata telve volt Isten iránti szeretettel.  Úgy harcolt, ahogy korábban hős apja, Ali ibn Abi Talib küzdött.

Az ellenség nyílzáporában mondta el utolsó imáját. És ekkor Ibn Zarat Sarik kardcsapása az Imám a bal vállát találta el. Számtalan sebből vérezve erejét vesztette, és lezuhant a lováról. Nemes kiállása és bátorsága miatt az ellenségei közül senki sem merte megközelíteni annyira, hogy rámérje a végzetes csapást.

Senki sem szánta rá magát arra, hogy lefejezze a próféta leszármazottját. Végül egy kíméletlen szörnyeteg egy kardcsapással átvágta a sisakját, és az imám áldott fejét. Sugárban felszökött a vére. Utolsó pillanataiban az imám, lelki szemét az Isten felé fordította, és hozzá fohászkodva lehelte ki a lelkét: “Ó, Istenem, engedelmeskedek a Te akaratodnak!”.  Yazid hadseregének parancsnoka Omar Saad felkiáltott: “Óh, ti szerencsétlenek! Öljétek meg végre Husszeint (béke legyen vele)” Sanan Ibn Anas leszállt a lováról, és megállt az Imám holtteste fölött. Majd ráhelyezte a kardját Husszein (béke legyen vele) torkára, és így szólt: “Allahra esküszöm, levágom a fejed, bár tudatában vagyok annak, hogy az Isten prófétájának a leszármazottja vagy, és a te szüleid a legértékesebb emberek a földön.”

Az ég elsötétült. Jó fordulatot váltott ki a kard hegye. Husszein (béke legyen vele) szomjas ajakkal recitálva a Korán verseit elindította Ásúrá eposzát elháríthatatlan dicsőségének betetőzése felé. Allah áldja Husszeint (béke legyen vele) és hű társait.

Orientalista.hu – H. Gy.

Megosztom:

,
Back to Top ↑