Cadmus fordítás Cadmus
Irán

2015. 04. 05.

Az iráni atomprogramról kötött megállapodás részletei

2015. 04. 05.

Az alábbiak az Iráni Iszlám Köztársaság nukleáris programját illető közös átfogó akcióterv (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) legfontosabb paraméterei, amelyekről a svájci Lausanneban döntöttek.  Ezek az elemek alapul szolgálnak majd a JCPOA június 30-ig írásba foglalt végleges szövegéhez, és a hatok (P5+1 országok, azaz az USA, Kína, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország), az Európai Unió és Irán közötti megbeszélések során elért jelentős eredményeket tükrözik. A megvalósítás fontos részletei még tárgyalásra várnak, s addig nem kerül sor végleges megállapodásra, amíg nem állapodtunk meg mindenben. A következő hónapokban ezen paraméterek alapján a JCPOA véglegesítésén fogunk dolgozni.

Urándúsítás

Irán beleegyezett, hogy mintegy kétharmadával csökkenti felszerelt centrifugái számát. Irán a megállapodás értelmében a mai kb. 19.000 felállított centrifuga számát 6104-re csökkenti, s 10 éven keresztül ezek közül csak 5060 fog urániumot dúsítani. Mind a 6104 centrifuga IR-1 tipusú, első-generációs iráni centrifuga lesz.

Irán beleegyezett, hogy legalább 15 évig nem dúsít urániumot 3,67 százalék felettire.

Irán belegyezett, hogy 15 évre a jelenlegi, mintegy 10.000 kg alacsony dúsítású uránkészletét (low-enriched uranium/LEU) 300 kilogram 3,67 százalékos LEU-ra csökkenti.

A feleslegessé váló centrifugákat és dúsító berendezéseket a NAÜ ellenőrzése alatt álló raktárakba helyezik, s csakis a működő centrifugák és dúsító berendezések pótlására használják fel.

Irán beleegyezett, hogy a következő 15 évben nem épít új létesíményt urándúsítás céljára.

Irán kitörési idejét—azt az időt, mialatt Iránnak elegendő hasadóanyaga lesz egy darab fegyver előállításához—jelenleg 2-3 hónapra becsülik. E keretterv értelmében ez az idő legalább egy évre hosszabbodik, és legalább 10 évig úgy is marad.

Irán átalakítja a fordow-i létesítményét, hogy azt a továbbiakban ne használják urándúsításra

Irán belegyezett, hogy fordow-i létesítményében legalább 15 évig nem dúsít urániumot.

Irán belegyezett, hogy a fordow-i létesítményét úgy alakítja át nukleáris, fizikai, műszaki kutatóközponttá, hogy az csakis békés célokat szolgáljon.

Irán belegyezett, hogy 15 évig nem folytat urándúsítással kapcsolatos kutatást és fejlesztést Fordow-ban.

Irán 15 évig semmiféle hasadóanyagot nem tart Fordow-ban.

A fordow-i létesítményben lévő centrifugák és berendezések csaknem kétharmadát eltávolítják. A megmaradt centrifugák nem fognak uránt dúsítani. Minden centrifuga és kapcsolódó infrastruktúra a NAÜ felügyelete alá kerül.

Irán 10 évig csak a natanzi létesítményében fog uránt dúsítani, ahol csak 5060 IR-1 elsőgenerációs centrifuga lesz

Irán beleegyezett, hogy a natanzi létesítményében 10 évig csak első generációs (IR-1 típusú) centrifugákat használ urándúsításra, a korszerűbb centrifugákat eltávolítja.

Irán eltávolítja Natanzból az ott felszerelt 1000 IR-2M centrifugát, és tíz évre a NAÜ felügyelete alatt álló raktárban helyezi őket.

Irán legalább 10 évig nem használja urándúsításra IR-2, IR-4, IR-5, IR-6, és IR-8 típusú centrifugáit. Irán korlátozott mértékű kutatást és fejlesztést folytat a fejlettebb centrifugáival, a hatok egyetértésével kialakított időbeosztás és paraméterek szerint.

A dúsítást, valamint a dúsítással kapcsolatos kutatást és fejlesztést tíz évig úgy korlátozzák, hogy a kitörési idő biztosan meghaladja az 1 évet. Tíz év után Irán tartja magát a NAÜ-nek benyújtott és a JCPOA-ban foglaltaknak megfelelő dúsítási és dúsítással kapcsolatos R&D tervhez, a Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján, amelynek értelmében bizonyos korlátozások alá kerül a dúsító kapacitása.

Ellenőrzések és átláthatóság

A NAÜ-nek rendszeres hozzáférése lesz az összes iráni nukleáris létesítményhez, beleértve a Natanzban lévő dúsító létesítményt és a Fordow-ban lévő korábbi dúsító létesítményt, s ehhez a legkorszerűbb, modern monitorozó technikákat használja.

Az ellenőrök hozzáférnek az iráni nukleáris programhoz használt ellátási lánchoz. Az új átláthatósági és ellenőrzési mechanizmusok segítségével szigorú megfigyelés alatt tartják majd az anyagokat és az alkatrészeket, hogy ne jöhessen létre egy titkos program.

Az ellenőrök 25 évig hozzáférhetnek az uránbányákhoz, és folyamatos megfigyelés alatt tarthatják az uránmalmokat, ahol Irán sárga port állít elő.

Az ellenőrök 20 évig folyamatos megfigyelés alatt tartják az iráni centrifuga-rotor és fúvógyártást, valamint a raktárakat. Irán centrifugagyártó bázisát befagyasztják és folyamatos megfigyelés alatt tartják.

A Natanzból és Fordow-ból eltávolított összes centrifuga és dúsító berendezés a NAÜ állandó felügyelete alá kerül.

Az iráni nukleáris programhoz külön beszerzési csatornát alakítanak ki, hogy ellenőrizzék, és eseti alapon jóváhagyják bizonyos nukleáris vonatkozású és kettős felhasználású anyagok és technológiák beszerzését, eladását és Iránba szállítását—ez további átláthatósági intézkedés.

Irán beleegyezett, hogy megvalósítja a NAÜ Kiegészítő Jegyzőkönyvében foglaltakat, sokkal fokozottabb hozzáférést és a nukleáris programjával kapcsolatban több információt biztosít a NAÜ-nek, beleértve a bejelentett, s a be nem jelentett létesítményeket is.

Iránnak hozzáférést kell biztosítania a NAÜ-nek, hogy az ellenőrök az ország bármely részén vizsgálat alá vehessék a gyanús helyszíneket, vagy egy esetleges titkos urándúsító, átalakító, vagy sárga port előállító létesítményre vonatkozó állításokat.

Irán beleegyezett, hogy érvénybe lépteti a módosított 3,1 kódot, amely előírja, hogy az új létesítmények építését idejekorán be kell jelenteni.

Az iráni program esetleges katonai kiterjedésére (Possible Military Dimensions/PMD) vonatkozó NAÜ aggodalmak eloszlatására Irán bevezet egy egyeztetett intézkedéscsomagot.

Reaktorok és újrafeldolgozás

Irán belegyezett, hogy a hatok által jóváhagyott terv alapján újratervezi és újraépíti az araki kísérleti nehézvíz-reaktort, ami nem fog fegyver-minőségű plutóniumot előállítani, hanem békés célú nukleáris kutatással és radioaktív izotópok gyártásával foglalkozik.

A reaktor eredeti magját, amely jelentős mennyiségű fegyver-minőségű plutónium előállítását tette volna lehetővé, megsemmisítik, vagy eltávolítják az országból.

A reaktor élettartamának idejére Irán a reaktorból származó összes kiégett fűtőelemet elszállítja az országból.

Irán nem halmoz fel a módosított araki reaktor szükségleteit meghaladó nehézvízkészletet; a megmaradó nehézvizet 15 évig a nemzetközi piacon értékesíti.

Irán 15 évig nem épít újabb nehézvíz-reaktort.

Szankciók

Az Irán elleni szankciók enyhülnek, ha Irán bizonyíthatóan eleget tesz a kötelezetségeinek.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió akkor függeszti fel nukleáris vonatkozású szankcióit, amikor a NAÜ igazolta, hogy Irán megtett minden kulcsfontosságú, nukleáris vonatkozású lépést. A szankciók azonnal visszaállnak, ha Irán nem tesz eleget a kötelezettségeinek.

Az USA a megegyezésben szereplő időszak nagy részében megőrzi, s ha Irán jelentős hibát követ el, azonnal ismét visszaállítja nukleáris vonatkozású szankciórendszerét.

Az ENSZ BT minden iráni nukleáris programmal kapcsolatos határozatát feloldják, amint Irán elhárít minden kulcsfontosságú, az iráni nukleáris tevékenységet érintő aggodalmat (urándúsítás, Fordow, Arak, PMD és átláthatóság).

Ugyanakkor az ENSZ BT határozataiban foglalt alapvető– kényes technológiákkal és tevékenységekkel foglalkozó—rendelkezéseket egy új ENSZ BT határozatba foglalják, amely támogatja a JCPOA-t, és sürgeti annak maradéktalan végrehajtását. Ebben szerepel majd a fent említett beszerzési csatorna is, mint legfontosabb átláthatósági intézkedés. Az új határozat magában foglal majd hagyományos fegyverekre és ballisztikus rakétákra vonatkozó fontos szigorításokat, s ehhez kapcsolódóan a teherszállítmányok ellenőrzését és a pénzeszközök befagyasztását lehetővé tevő rendelkezéseket is.

Megszabják majd a vitarendezési eljárást, ami lehetővé teszi, hogy a JCPOA bármely résztvevője lehetőséget kapjon rá, hogy hangot adjon a JCPOA eredményességével kapcsolatos ellenvéleményének.

Ha egy fontos területen nem kerül sor a kívánt lépésekre, és ezt a vitarendezési eljárás során nem tudják rendezni, akkor ismét életbe léphetnek a korábbi ENSZ szankciók.

A terrorizmussal, emberi jogok elleni sérelmekkel és a ballisztikus rakétákkal kapcsolatban Iránra rótt amerikai szankciók a megállapodás időszaka alatt is életben maradnak.

A bevezetés szakaszai

Irán tíz éven keresztül korlátozza hazai urándúsító kapacitását, kutatását és fejlesztését—legalább 1 év kitörési időt biztosítva ezzel. Ezen túl Iránt a hatokkal közös, hosszabb távra szóló dúsítási, valamint dúsítással kapcsolatos kutatási és fejlesztési terv köti majd.

Irán 15 évig korlátozza programjának további elemeit. Például nem épít új dúsító létesítményeket vagy nehézvíz-reaktorokat, korlátozza dúsított-urán készletét, s helyt ad a fokozott átláthatóságra irányuló eljárásoknak.

A lényeges ellenőrző és átláthatósági eljárások jóval a 15 év után is folytatódnak. Iránnak a továbbiakban mindig be kell tartania a NAÜ Kiegészítő Jegyzőkönyvében foglaltakat, többek között a hozzáférés biztosítására és az átláthatóság vizsgálatára vonatkozó kötelezettségeit. Az iráni uránbeszerzési láncolat nagyszabású ellenőrzése 25 évig fog tartani.

Irán még a nukleáris programjával kapcsolatos legszigorúbb korlátozások ezen időszaka után is a nukleáris atomsorompó-szerződés (NPT) részese marad, amely megtiltja, hogy nukleáris fegyvert fejlesszen ki, vagy szerezzen be, és előírja, hogy nukleáris programja a NAÜ ellenőrzése alatt álljon.

Orientalista.hu – (Forrás: ircblog.usembassy.hu)

Megosztom:

,
Back to Top ↑