Ima a kisebbségben élő keresztényekért

Az emberek közötti testvéri szeretetre helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa a világhoz intézett karácsonyi üzenetében, hangsúlyozva: az emberek közötti különbségek nem veszélyt, hanem gazdagságot jelentenek. Ennek szellemében fejezte ki óhaját, hogy létrejöjjön a béke a palesztinok és az izraeliek, illetve a Szíriában és Jemenben egymással szemben állók között.

Mielőtt a katolikus egyházfő urbi et orbi áldást adott volna Róma városára és a világra, a Szent Péter téren összegyűlt tömeghez intézett üzenetében azt hangoztatta: a Jézus által nekünk ajándékozott testvériség nélkül hiábavaló lenne minden erőfeszítésünk egy jobb világ kialakítására, még a legjobb szándékok, tervek is „lélek nélküli struktúrákká” válnának. A pápa szerint minden ember testvér, bármilyen legyen a nemzeti, kulturális, vallási hovatartozása, még akkor is, ha különböző eszméket vallanak, de képesek tisztelni egymást és hallgatni egymásra.

– Ez a karácsony segítsen újra felfedezni a testvéri kötelékeket, amelyek egyesítenek bennünket, emberi lényeket, és összekötnek minden népet – fejezte ki óhaját a katolikus egyházfő, hogy az izraeliek és palesztinok vegyék fel újra a párbeszéd fonalát, együtt lépve a béke útjára. Szíria számára is azt kívánta Ferenc pápa, hogy a háború hosszú évei után ismét rátaláljon a testvériségre.

A katolikus egyház feje felszólította a nemzetközi közösséget is, hogy határozottan cselekedjék egy olyan politikai megoldás érdekében, amely félretenné a pártos érdekeket, s amely lehetővé tenné, hogy a szíriai nép – különösen a saját földjüket elhagyni kényszerültek – ismét békében élhessen saját hazájában. Kifejezte reményét, hogy a nemzetközi közösség közvetítése révén tető alá hozott fegyverszünet nyomán fellélegezhet a háború és nélkülözés miatt elgyötört lakosság. Szólt Afrikáról, ahol – mint fogalmazott – emberek milliói menekültek el földjeikről humanitá­rius segítség és élelem nélkül.

Kifejezte reményét, hogy elhallgatnak majd a fegyverek, és a testvériség új hajnala köszönt be az egész kontinensen. Ferenc pápa külön megemlékezett azokról a keresztény közösségekről, amelyek tagjai a világ több pontján kisebbségben élnek, sebezhetők vagy nem törődnek velük. – Adja meg az Úr számukra és minden kisebbség számára a lehetőséget, hogy békében élhessenek, s elismerjék jogaikat, főleg a vallásszabadságot – mondta.

Még szenteste, a Szent Péter-bazilikában bemutatott misén a pápa azt mondta: Jézus új életszemléletet mutatott fel a világban, amely birtoklás helyett a másokkal való megosztást helyezte középpontba. Az egyházfő homíliájában kijelentette: az emberiség történetét kielégíthetetlen telhetetlenség kíséri, a mai világban az élet értelmét szinte kizárólag a birtoklás adja, az emberek tárgyakkal igyekeznek megtölteni életüket, ám ez nem táplálja a szíveket.

– Kevesek bőségben lakomáznak, míg túl sokaknak még az életben maradáshoz sincsen kenyerük – mondta. – Nem szabad elmerülni a világiasság és a fogyasztás divatjának szakadékaiban – tette hozzá a pápa, akinek szentmiséjét népviseletbe öltözött gyerekek kísérték Olaszország, Kína, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Panama, Románia és Japán képviseletében. Utóbbi három országba az egyházfő a következő hónapokban készül.

Magyar Idők

Sharing is caring!

, , , , , ,
Back to Top ↑