Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2016. 01. 04.

Egy pillantás az iszlám áldott prófétájának (Béke legyen vele) életére – 3. rész

2016. 01. 04.

Az összes próféta közül az iszlám prófétája az egyedüli a történelemben, akinek lejegyezték az életét, sőt a mindennapi dolgait is, és ez a muszlimok példás diadala, mert a többi próféta vázlatos életrajzát jelentős idő elteltével számos változatban, és téves beszámolókkal írták le a kutatók.

Hamis vádak:

Az iszlám Prófétája Mekka meghódításának napján a kért két hónap helyett négy hónap türelmi időt ad. A főellenség házát a béke szentélyévé avatja, bejelenti az általános amnesztiát, és megbocsát az összes ellenfelének, tizenöt éven át viseli türelemmel a nehézségeket a hitetlenek kezében lévő Mekkában.Ha kardot ragad, csupán azért teszi, hogy megvédje magát és a hitét, és legyőzze ellenségei aljas terveit, és arra kéri a hívőket, hogy viseljenek ellenük szent háborút (dzsihádot), azért, hogy szabad legyen az emberiség az árulástól, a barbárságtól, az elnyomástól, és felszabaduljon az ember az uralom, és az alárendeltség minden fajtája alól. Helyénvaló-e hamis vádakat felhozni az iszlám ellen? Természetesen nem!

Időnként az ellenfelek azt mondják, hogy az iszlám terjeszkedése karddal történt, de ez nem állja meg a helyét, mert a történelmi tényekből, és a bizonyítékokból kiderül, hogy az elesettek száma összesen, mindkét harcoló felet figyelembe véve, az iszlám összes ütközetében, amit az ellenségeivel vívott nem volt több 1700-nál.

Néha az ellenfelek felróják az Áldott Prófétának, hogy túl sok nőt vett feleségül, és félrevezetik az embereket, azt sugallva, Isten őrizz ilyet mondani, hogy kéjsóvár lett volna. Valójában az Áldott Próféta a fiatal éveitől kezdve egészen ötven éves koráig egyetlen feleséggel élte a házaséletét, az Iszlám által mélyen tisztelt Kadidzsatul Kubrával, és az akkor negyven éves Kadidzsa asszony kezdeményezésére celebrálták az esküvőt az akkor huszonöt éves Prófétával.

Kadidzsa, az özvegyasszony már több olyan ember házassági ajánlatát visszautasította, akik a vagyona miatt akarták feleségül venni. De maga Kadidzsa asszony tett ajánlatot az Áldott Prófétának, mert megbízható, őszinte, és tisztességes embernek ismerte meg, aki jó hírnévnek örvend az egész Arab-félszigeten, és egyébként is Kadidzsa már hallott a nagybátyjától Warqa bin Nawfaltól (Nawfal fia Warkától) az előző prófétáknak a jóslatairól, miszerint az Áldott Próféta, mint Allah Prófétája meg fog jelenni, és arról is, hogy házasságra lép majd vele.

Az Áldott Próféta házasélete Kadidzsa asszonnyal 25 éven át tartott, és a vagyon az iszlám hirdetésére fordítódott, hogy az emberiség mentes legyen a tudatlanságtól és a zsarnokságtól, bár a legkiválóbb lányok szerettek volna férjhez menni hozzá, de a Próféta mindig visszautasította az ajánlataikat. Az Áldott próféta többi feleségével az első feleségének, Kadidzsa asszonynak az elhunyta után kötött házasságot, amikor ő már ötven éves elmúlt. Ezek idősebb korú nők voltak, özvegyek árvákkal, és ettől fogva velük nehézzé és megerőltetővé vált az élete, ahelyett, hogy könnyű, kényelmes, és élvezetes életet élhetett volna.

Az Áldott Prófétának ezek a feleségei, különböző vérmérsékletűek, beállítottságúak voltak, és emiatt nem volt könnyű kijönni velük. A feleségei némelyikének az előző férje mártírhalált halt a hitetlenek elleni csatákban, és emiatt ezeknek a nőknek védelemre volt szükségük maguk, és az árváik számára. Ha az Áldott Próféta nem kötött volna házasságot velük, akkor visszatértek volna a hitetlenek közé. Egyikük, Szauda volt, akinek a férje azután halt meg, hogy kivándoroltak Abesszíniába, és az özvegy ott maradt pártfogó és támogató nélkül. Egy másik idős felesége, Umm Szalama, árvákat nevelt. Zaynab, aki szintén az Áldott Próféta felesége volt, apai nagynénjének volt a lánya, és Zayd bin Harithnak, az Áldott Próféta szolgájának, és fogadott fiának volt korábban a felesége. Házassága Zayddal nem tartott sokáig. Elváltak. Válása után férjhez ment az Áldott Prófétához.

Az Áldott Próféta Allah parancsára vette feleségül Zaynabot azért, hogy egy rossz szokás gyökerét, és indokát el lehessen törölni. A Tudatlanság Korának e szokása szerint senkinek nem volt megengedve, hogy a fogadott fia nejét vegye feleségül, és ebben az esetben, mivel Zayd az Áldott Próféta fogadott fia volt, Zaynab nem válhatott volna a Próféta házastársává, annak ellenére, hogy elvált feleség volt. De Allah elrendelte ezt a házasságot azért, hogy magának az Áldott Prófétának a keze törölje el ezt a szokást.

Juwayria (Dzsuvajria), az Áldott Prófétának egy másik felesége, rabnő volt. Az Áldott Prófétával kötött frigye arra ösztönözte a muszlimokat, hogy nagy odafigyeléssel, és kedvességgel bánjanak a foglyokkal, olyannyira, hogy sokukat felszabadították.

Egyébiránt azzal a céllal, hogy szívélyes kapcsolatokat tartsanak fönn a különböző befolyásos törzsek között, az elszakadások megelőzésére és a belső stabilitás elősegítésére, az Áldott Próféta feleségül vette a következő nőket: Ayesha (Ajesa), Hafsa (Hafsza), Umm Habiba, Safiya (Szafija), és Maymuna (Majmuna). Szafija egy nagy zsidó törzsnek, a Bani Nuzayr (Bani Nuzajr) törzsfőnökének a lánya volt természetesen. Amikor fogságba került, az Áldott Próféta feleségül vette, és egy nagy törzzsel került rokoni kapcsolatba.

Röviden szólva, az Áldott Próféta több felesége túl volt már a fiatalkorán, és elvesztette bájosságát, és legtöbbjük már volt házasságban egyszer vagy kétszer korábban, és árva gyermekeik voltak, őket az Áldott Próféta ötven éves kora után vette feleségül, vagyis egy olyan életkorban, ami semmiképpen sem tekinthető az ifjonti kéjes vágyak korának. Továbbá addigra nagy hírnevet szerzett már magának, és nagyon sok széplány törekedett arra, hogy hozzá mehessen feleségül. Ez is azt bizonyítja, hogy az Áldott Próféta célja a különböző házassági szerződésekkel kizárólag jámbor és nemes ügyet szolgált, és nincs olyan épelméjű ember, aki a jellemét merné támadni emiatt.

Amellett, hogy eltartotta ezeket a feleségeit, az Áldott Próféta a leggyakrabban imádkozással, és Allahról való meditációval töltötte az éjszakáit, ugyanúgy, mint ifjúkorában. A Kegyes Korán szól az Allah iránti odaadásáról, és imádatáról, az alábbiak szerint:

Ó beburkolózott! Kelj fel [imára] az éjszaka nagy részében, [vagy] a felében, vagy végy el abból egy keveset, (Muzzammil, „A beburkolózott” szúra 73: 1-3)

***

Csak mi vagyunk azok, akik még egy feleség kedvéért is cserbenhagyjuk Allahot. Ha a feleségek száma nem gátol meg valakit abban, hogy megfelelő iránymutatást, szellemi megvilágosodást kapjon, elvégezze vallási kötelezettségeit, imákat vezessen, részt vegyen a dzsihádban, felemelje a társadalmat, és igazságot szolgáltasson maguknak a feleségeknek, és leginkább támogatásuk és védelmük forrása legyen, akkor ott nem létezhet semmiféle ok a kritizálásra. Ha valaki az egy férjhez tartozó feleségek száma miatt lelkiismeret-furdalást érez, akkor az a következő okoknak tudható be:

(i) Ha a férj nem bánik igazságosan a feleségeivel.

(ii) Ha a sok feleséggel rendelkezés ötlete a kéjes vágyak kielégítését célozza.

(iii) Ha a férj feleségeinek kényeztetésébe fekteti az energiáit és a tehetségét.

Ha a fenti feltételek egyike sem áll fenn, akkor a feleségek tartását nem szabad gátolni semmilyen erkölcsi vagy társadalmi szempontból.

A Kegyes Korán

A Korán, örök igazságok és isteni tudás kincsestára, és tökéletes törvénykönyv az emberiség számára. A Próféta (SAW) révén nyilatkoztatott ki iránymutatásként az emberiségnek, és azóta a tanításai emberek milliárdjainak voltak a hasznára. Embereknek ezrei ismerték el nagyságát annak ellenére, hogy vallási szempontból nem hisznek benne.

Elhagyta ezt a világot, hogy Mennyei Hajlékába költözzön

A Szafar hónap 28. napján, egy rettenetes hétfői napon, a Hidzsra szerinti tizenegyedik esztendőben, a világ megújítója (reformátora), az Iszlám Prófétája (SAW), Hazrat Muhammad Mustafa (Nagytiszteletű Mohamed Musztafa (kiválasztott))(szalla-llahu alejhi va szallem) egy rövid, néhány napos betegség után, elhagyta ezt a világot, hogy mennyei hajlékába jusson. Akarata szerint unokatestvére és utódja, Hazrat Ali (Nagytiszteletű Ali) (Alayhi As-Salaam) (Béke legyen vele) (AS) bonyolította le a temetési szertartást, és a földi maradványait elhelyezték egy fülkében annak a mecsetnek a tőszomszédságában, ahol kilehelte a lelkét. Sírjának zöld kupolája Medinában zarándokhely a világ minden tájáról származó muszlimoknak, akik látogatást tesznek ott a mekkai zarándoklat, a Hajj (hadzsdzs) előtt vagy után. Így ők elnyerik azt a megtiszteltetést, hogy mind a Mekkai Nagymecsetnek, mind az ő Medinai síremlékének (szentélyének) áldott látványában részesüljenek.

Orientalista.hu – Professor Muhsin Qara’ati (Muhszin Qaraati)  (Forrás: Persianews.vcp.ir)

Megosztom:

,




Back to Top ↑