Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2016. 12. 25.

Egymillió forint adomány gyűlt össze az aleppoi keresztények javára Szentkúton

2016. 12. 25.

Kálmán Peregrin OFM, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatója köszönetnyilvánítását adjuk közre.

Nemzeti kegyhelyünkön idén november 11-én közös imádságot és jótékonysági vacsorát szerveztünk a ma is háborús borzalmak között élő aleppói keresztények, az ott működő ferences közösség támogatására.

Az összejövetelen jelen lévők vagy adományukkal távolabbról bekapcsolódók, valamint a szentkúti bazilika közössége e napok során közel 1 000 000 forintot adományoztak erre a célra.

matraverebely

A pénzösszeg eljuttatásának útjaként végül a Szentföldi Kusztódia Római Delegátusát választottuk, ahová az adomány az elmúlt hét során megérkezett, amelyért már a Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi központjának titkára is kifejezte köszönetét.

P. Giuseppe Ferrari OFM római delegátus a következő köszönőlevelet küldte az adakozóknak:

„A mai napon átvettem Orosz Lóránt ferences atyától az aleppói Szent Ferenc-plébánia számára a Szentkúton szervezett gyűjtés eredményét, 3100 eurót.

Hálás szívvel köszönöm az adományozó hívek nagylelkűségét, és az aleppói keresztényekért dolgozó ferencesek nevében ígérem imáinkat, hogy az Úr áldása legyen mindazokon, akik ebben a jótékonysági akcióban részt vettek. Személyesen gondoskodom arról, hogy az átadott összeg mihamarabb célhoz érjen.

Fogadják szívélyes és őszinte jókívánságaimat a karácsonyi ünnepekre!

Róma, 2016. december 15.

P. Giuseppe Ferrari OFM,
a Szentföldi Kusztódia római delegátusa”

A delegátus atya köszönősoraihoz csatlakozva ferences közösségünk nevében én is szeretném kifejezni hálámat az adakozóknak, felidézve azt, hogy jóvoltukból ez már a második alkalom, amikor nagyobb összegű adománnyal tudtuk segíteni az ínségben lévő keresztény közösségeket.

Krisztus, aki értünk szegénnyé lett, halmozzon el szeretetének és közelségének gazdagságával minden jótevőt az ünnepek idején és a 2017. évben!

A szentkúti ferences közösség imáját ígérve,

Fr. Kálmán Peregrin OFM
gvardián, kegyhelyigazgató

Mátraverebély-Szentkút, 2016. december 21.

Orientalista.hu – Magyar Kurír

Megosztom:

, ,
Back to Top ↑