Cadmus fordítás Cadmus
Vélemény

2015. 09. 15.

Európa megszállása szépen, folyamatosan és rendben zajlik

2015. 09. 15.

Zavartalan a megszálló populáció elosztása és “szétterítése” az Európai országok között. Ezt valószínű, hogy nemsokára törvénybe is fogja iktatni az Európai Unió, hogy minden tagállam egyenletesen legyen megszállva a maga méretéhez, populációjához, gazdasági erőviszonyához képest.

Európa peremországain a legnagyobb a nyomás, mert nekik kell megszervezni, hogy fokozatos, egyenletes és zavartalan legyen ez az elosztás, ne legyenek betömörülések, ne legyenek felhalmozódások, ne legyenek olyan pontok, ahol a megszálló csoportok túlcsordulnának és esetleg elégedettségüknek adnának hangot ebben az embert próbáló feladatban, Európa megszállásában.

A peremországok feladata, hogy elejét vegye a megszállók zúgolódásának és a megszállók toleranciáját a megfelelő kordában, keretek között tartsa, nehogy túlfeszüljenek a megszállás során ,nehogy fegyelmezetlenség legyen úrrá Európa szép, folyamatos és eddig zavartalan megszállása során.

A megszállás folyamatát a legnagyobb lelkiismeretességgel és önzetlenséggel segítik a megfelelő karitatív szervezetek és természetesen a legnagyobb teher a médiára hárul ezekben a nehéz napokban, ami ettől a nagy tehertől függetlenül mindent megtesz annak érdekében, hogy Európa megszállása az emberi jogokhoz méltó legyen, sehol ne sérüljön a megszálló csapatok emberi méltósága. A feladatot eddig a média tökéletesen teljesítette.

Természetesen Európa megszállásának hadműveletében is, mint minden hadműveletben vannak homokszemek, kerülnek homokszemek a gépezetbe. Vannak renitens országok, vezetők, politikusok, akik próbálnának ellenállni a megszállás folyamatának, a valaha volt Európa megsemmisítésének, több-kevesebb sikerrel. Jelen történelmi helyzetben ezeknek a renitens országoknak és politikusoknak az ereje és ellenállása csekély, mert lényegesen erősebb az Európát megszállók hadvezetésének propaganda hadserege, a megfelelő sajtóorgánumok és a megfelelő helyen lévő áruló politikusok befolyása és természetesen a hadi finanszírozás, Európa megszállásának pénzügyi alapja és finanszírozása is lényegesen nagyobb, mint Európa védelmi kerete.

Előreláthatóan még a tél beköszönte előtt állóháborúvá fognak alakulni a frontvonalak. Pattanásig fog feszülni a helyzet a peremországok frontvonalain, de tekintettel a megszálló erők logisztikai, politikai, gazdasági és tájékoztatási fölényére, Európa megszállása továbbra is zavartalanul és a tervek mentén fog haladni.

Az előrenyomuló haderők eddigi békés menetelését fel fogja váltani a megfelelő időben és a megfelelő parancsra az aktív hadviselés, így Európa megszállása nem csak a külső frontvonalak irányából fog realizálódni, hanem Európa belső életterében is, és elkezdődik a megszállás második stratégiai pontja, ami már természetesen nem békés úton, hanem teljesen normálisan, fegyveres úton, terrorista akciók logikus és tervezett kivitelezése során fog zajlani.

Európa öngyilkos kontinensének végzete alapvetően még elkerülhető lenne, talán most vagyunk a holtponton, de a jelek nem arra utalnak, hogy bármilyen olyan tevékenységet felismerhetnénk, ami Európa elsüllyedését és megszállását megakadályozná, mert eddig minden a terv szerint halad.

Isten óvja Magyarországot! Isten óvja Európát!

Orientalista.hu – Siroi Isi

Megosztom:

,
Back to Top ↑