Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2019. 02. 09.

Ferenc pápa szerdai katekézise: a keresztény-iszlám párbeszéd új fejezete

2019. 02. 09.

Ferenc pápa a VI. Pál aulában a szerdai általános kihallgatáson tartott katekézisében az Emirátusokban tett látogatását foglalta össze. A kereszténység és az iszlám közötti párbeszéd történetének új fejezetét írták meg ezzel a látogatással.

A pápa szentmise keretében köszöntötte a térség keresztény lakosait, majd a vallásközi találkozón a kairói Al-Azhar egyetem főmuftijával aláírták az emberi testvériségről szóló közös dokumentumot, melyet mindenkinek szívesen ajánl, hogy tanulmányozza annak üzenetét.

A Teremtés könyve 9. fejezetének a sorai nyitották meg a katekézist és mintegy iránytűként szolgáltak a Szentatya apostoli útjának értelmezéséhez: „Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét” (Ter 9,1.15).

Az út során sokat gondoltam Szent Ferencre

„Rövid, de fontos utat tettem az elmúlt napokban az Egyesült Arab Emirátusokban, folytatva a 2017-es egyiptomi látogatást, mely a kereszténység és az iszlám közötti párbeszéd története valamint az emberi testvériség békéjét szolgáló alap előmozdításának új fejezetét írta meg” – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Első alkalommal tett utazást egy pápa az arábiai félszigeten. A Gondviselés akarata volt ez, 800 évvel Szent Ferencnek Malik al-Kamil szultánnál tett látogatása után, éppen egy Ferenc nevű pápa jóvoltából. „Az út során sokat gondoltam Szent Ferencre” – vallotta meg személyes hangon a pápa. Ez segítette őt abban, hogy szívében őrizze az evangéliumot, Jézus szeretetét és az Atyjához intézett imádságát a fiaiért, főként a szegényekért és az igazságtalanság áldozataiért, valamint azt az imádságot, mely a kereszténység és az iszlám közötti párbeszédet akarja megtenni a világbéke döntő eszközévé.

Kilencvenéves papok tanúságtétele

Ferenc pápa katekézisében köszönetet mondott az őt fogadó világi és egyházi hatóságoknak, abban az országban, mely rövid idő alatt az utóbbi évtizedekben a Kelet és Nyugat közötti útkereszteződéssé vált és ami egy soknemzetiségű és sokvallású „oázis”. Szabadon hozzáfűzve szintén személyes emlékként idézte fel a helyi papsággal való találkozását: „Lehetőségem volt arra, hogy köszönthessem az ország első, kilencvenéves papját, aki elsőként érkezett oda, hogy megalapítsa a katolikus közösséget. Tolókocsiban ült, vakon, de arcáról soha nem hervadt le a mosoly, hiszen az Urat szolgálta és annyi sok jót tett. Köszöntöttem egy másik kilencvenéves papot, de ő még rendesen járt és dolgozik most is. Nagyon sok pap dolgozik a különféle rítusú keresztény közösségekben, mint a latin, a szír-malabár, a szír-malankár és a maronita rítusokban, akik Libanonból, Indiából, a Fülöp-szigetekről és más országokból érkeznek” – emelte ki a pápa.

Isten nevében nem lehet igazolni semmiféle erőszakot

Ferenc pápa a látogatás „csúcspontjaként” értelmezte a vallásközi találkozót, majd beszédéből azt hangsúlyozta, hogy az emberek testvériségének értéke az Istentől való közös eredetünk, amiből minden személy sérthetetlen méltósága származik. Ebből adódik, hogy Isten nevében nem lehet igazolni semmiféle erőszakot, mert az ellentmond a vallás szellemének. Az emberi család testvériségének az őrzése a másság elfogadásának a bátorságán, a párbeszéden és az imádságon nyugszik. Csakis így tud szárnyalni a béke galambja, a nevelés és az igazságosság két szárnyával.

Lehet egymást kölcsönösen tisztelni és párbeszédet folytatni egymással

A beszéden túl egy újabb lépésről is szólt, amikor a kairói Al-Azhar egyetem főimámjával közösen aláírták az Emberi Testvériség Dokumentumát, melyben leszögezik minden ember közös hivatását, mint Isten gyermekei. Elítélik az erőszak minden formáját, főként a vallási indíttatású erőszakot. A pápa megemlítette, hogy a dokumentumot néhány országban a diákok tanulmányozni fogják az iskolákban és az egyetemeken, amit egyébként ő mindenkinek ajánlott. A mai világban az iszlám és a kereszténység közötti konfliktusnak sokszor azt a látszatát keltik, mintha az valójában a vallások közötti konfliktus lenne. A dokumentum ezzel szemben arra mutat rá, hogy lehet egymást kölcsönösen tisztelni és párbeszédet folytatni, a kultúrák és a hagyományok különbözősége mellett.

Az utazás Isten meglepetéseihez tartozik

Az Egyesült Arab Emírségekben kevéssel több, mint egy millió keresztény ember él, akik ázsiai országokból érkezett vendégmunkások. Ferenc pápa a képviselőikkel találkozott Abu Dzabi Szent József székesegyházában, majd szentmisét mutatott be a stadionban, melyet a kívül maradottakkal együtt mintegy 150 ezren követtek. Végül a pápa megállapította, hogy ez az utazás „Isten meglepetéseihez” tartozik, amit a Gondviselésnek kell megköszönni.

Vaticanews

Megosztom:

, , , , , ,
Back to Top ↑