Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2015. 10. 27.

Gondolatok Abdul Rahman sejktől (23. rész)

2015. 10. 27.

Szegény és gazdag. Szépszakállú. Szereptévesztés az igehirdetésben.

Szegény és gazdag

Aki bejárta a világot tudja, hogy jó azt megismerni, új gondolatokkal szembesülni. Azonban naiv ábránd lenne azt hinni, hogy valaki a szegénységből a gazdagságba menekülhet. Ma nem az országok közt vannak határok, hanem a szegénység és gazdagság közt. Aki szegény, azt egy másik országban is szegénység várja. Aki gazdag, annak teljesen mindegy hol gazdag.

Az is naiv ábránd lenne, ha valaki azt hinné, hogy gazdag ember barátjának jó lenni. A gazdag nem azért gazdag, mert ad, hanem azért, mert elvesz…

Szépszakállú

Ímhol pedig szelefista testvéreink üzenete, akik hallatlan rugalmasságról és együttélési szándékról tesznek tanúbizonyságot. A szépszakállú, imában megkopott homlokú jámbor, Sziszi tábornokra hárítja mindannak az öngyilkos merényletsorozatnak a felelősségét, mely Egyiptomban be fog következni. Igazán meggyőző érveléssel igazolja Sziszi tábornok vétkességét abban, hogy békétlenség tör ki a muszlimok és nem muszlimok, a muszlimok és szekulárisok, valamint a muszlimok és az egész világ között. Egyben szépszakáll fel is hívja hittestvéreit az öngyilkos merényletek végrehajtására. Érdekes, hogy önmagát kifelejtette a végrehajtók sorából. Szelefista testvérünk így látja igazolva azt, hogy az iszlámnál befogadóbb vallás nincs…A felvétel végén szelefista nővérünk is megszólal, aki hasonló toleranciát mutatva pokolba küldi a keresztényeket. Testvéreinknek nem a vallása, hanem a betegsége az Iszlám.

Ez az Iszlám sohasem hódított volna magának másfél milliárd hívet…

Szereptévesztés az igehirdetésben

Valaha a vallások úgy jöttek létre, hogy felkiáltójelként emelkedjenek az emberek, társadalmak, kormányok előtt, hogy felkeltsék bennük a lelkiismeretet.

Ma azonban a vallásokra szerveződött egyházak és csoportok a kormányok eszközeiként maguk mutatnak példát a bűn útján. Az emberiség visszatért az evolúciónak arra a szintjére, ahol a lesből támadó, félelmet gerjesztő és erőt demonstráló egyed maradhatott fent. Az erkölcs, az erény, a tisztesség újfent kikerült a társadalmi fejlődés mai tendenciái közül.

A hit eszköz és nem cél. A hit annak eszköze, miként boldoguljunk a Földön. Amennyiben célként állítjuk be, amiért meghalni érdemes, máris fennáll a manipuláció veszélye.

Mint vallási vezető mondom: nincs szükség ilyen szemléletre és az alapvető igehirdetésekkel sem férnek össze. Az egyházak anakronisztikusakká váltak, vezetőik meghasonlottak saját igehirdetésükkel. A vallás megújulása az egyén lelkiismeretében nyugvó hit, melyet nem szabadna a mai romlott egyházaknak megbolygatniuk.  Ezt kellene szolgálni, mint a csírázó magot és nem manipulálni, ahogy az ma történik.

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑