Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2015. 04. 22.

Halal – Haram (2.rész)

2015. 04. 22.

Pénz és társadalmi kapcsolatok

Amikor az Iszlám Halal-Haram rendszere által körbeírt infrastruktúráját ismertetem, igyekszem kialakítani egy olyan képet, ami nem köti ezt a vallást egy adott néphez. A szándék egy olyan rendszer bemutatása, ami emberbarát és választási lehetőséget ad e rendszer által javasolt opciók alkalmazására ideológiai hovatartozástól függetlenül.

A társadalmi kapcsolatok infrastruktúrája hatalmas terület. Ide tartozik a férfi-nő viszony, házasság, válás, többnejűség, örökség, államrend, hierarchia, stb. Itt csak az általános alapelveket érintem, aminek megértése szükséges a részterületek értelmezéséhez. Egy korábbi írásomban „Az Iszlám által elfogadott és tiltott pénzügyi tranzakciók” címmel közöltem a tranzakciós formákat. A pénzügyi terület értelmezése is ezekbe az elvekbe foglalható. Itt azokról a shariya által előírt szabályokról írok, melyeket a Korán rögzít.

„Akik az uzsorát magukba nyelik, nem járnak másképp, mint az, kit a Sátán az őrületbe kerget. Ez azért van, mert ők azt állítják: az adásvétel olyan, mint az uzsora (megfelel az uzsorának). Allah megengedte az adásvételt és megtiltotta az uzsorát. Akihez elért Urától az intés és véget vet (az uzsorának), annak még megengedett (az a nyereség, amit a korábbiakban szerzett). Az ő dolga Allahra tartozik. Akik visszatérnek (az uzsorához), ők a pokol gazdái, melyben ők örökkön örökké (lesznek).”

„Azt nyeljétek el, mit megengedettként, üdvösként szereztek és őrizkedjetek Allahtól. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes.”

Az Iszlám igényes a források eredetére. A pénzügyi forrás eredete is fontos. Nem mindegy, hogy a bevétel munkából, termelésből, hozzáadott értékből származik-e, vagy spekulációból, rablásból, mások számára károkozásból. Ez utóbbi csoportból származó forrás nem képezheti jótékonyság, Iszlám pénzügyi tranzakciók alapját, így Iszlám banki folyamatokban sem szerepelhetnek.

„Ne mondjátok arra, midőn a hazugságot nyelveitekkel leírjátok, hogy az Halal és amaz, pedig Haram, hogy Allahra rákenjétek a hazug szót! Akik Allahnak hazug szót tulajdonítanak, nem boldogulnak!”

Nagyon sok félreértelmezhető tényállás veszi körbe az Iszlámot azért, mert a muzulmánok maguk is félreértelmezhető nyilatkozatokat tesznek és így viselkednek. A férfiak szakáll és a nők fátyolviselete, az Iszlámhoz kapcsolódó külső jegyek nem tartoznak a közhiedelemmel ellentétben a Halal-Haram kategóriába. Azok a Szunna, azaz a hagyomány körbe esnek, melyet mindenki úgy követ, hogy közben a Koránban előírt Halal-Haram elvet betartsa. Ebben viszont hatalmas szabadság adatott meg, ki, miként egyezteti a kettőt. Ember nem kiálthat Haram-ot egy másikra, hiszen ez csak Allah joga.

Hasonló módon a Halal kategóriában is a gyakorlat számos esetben is más, mint az elvek. Kamatra és spekulációra elhelyezni pénzt kifejezetten Haram. Mégis rengeteg muzulmán eredetű pénzt emésztett fel a jelenlegi pénzügyi válság, melyet ilyen ügyletekre helyeztek el konvencionális bankokban. A kamat ügylet az Iszlám lényegét és nem csupán külső jegyeit érinti. Ezért kimagyarázhatatlanul Haram.

„Az én Uram megtiltotta a romlottságot, valamint mindent, ami abból a felszínen megjelenik, és ami a mélyben (lappang). (Megtiltotta) a bűnt, az igaztalan kapzsi vágyat, a társállítást Allahnak olyan számára, mihez ő nem adott hatalmat és hogy azt mondjátok Allahra, mit nem tudtok.”

Az élet tele van megtévesztéssel. Megtévesztenek abban, hogy milyen politikai pártot kell, hogy kövess, milyen bankba tedd a pénzed, mire fordítsd erődet, munkádat, pénzedet. Ezt úgy teszik, mintha feletted állnának. Mindeközben a te forrásaidból élnek mind, akik földi hatóságként magukat föléd helyezik és eltakarják azt, akik ténylegesen a te érdekedben adott útmutatást. Allah azért adott értelmet, hogy ne csak a felszínt, hanem az az alattit is lássuk. Kategorikus Haram felülni mindazok szavának, hitegetésének, csábításának, akik beékelődnek közéd és Allah közé, miközben forrásaidat felélik.

„Ne öljétek meg a lelket (ne vegyetek el életet), melyet Allah megtiltott, csak az igazzal. Akit kárhoztatva öltek meg, gyámjának hatalmat adunk (az elégtételre), de ez nem teheti őt túlzóvá (nem lépheti át a jogos elégtétel határait). Ő a (törvény által) támogatott!”

Az emberi élet tönkretétele és elvétele Haram kategória. Csak ítélőszék dönthet bűnöző életének elvételéről. Akit ártatlanul ölnek meg, annak gyámja hatalmában áll az elégtétel. Ne értsük félre, nem bosszúról van szó. A gyám nem csak hozzátartozót jelent a Korán értelmezésében, hanem ügyvédet, hanem bíróságot, sőt uralkodót is, akinek felelőssége az egyén védelme. Az ítélet viszont nem lehet túlzó, mértékvesztő. Allah támogatja a jogos elégtételt. Az Iszlámban nem lehet egy kézben a vád, a bíróság, a védelem és az ítélet végrehajtás. Sajnos sokszor látjuk a gyakorlatban ennek ellenkezőjét.

A pénzzel történő károkozás is kihathat emberi életekre. Amennyiben felmerül a pénzzel károkozás szándéka, azzal beáll a „fitna”, azaz ármány, zavarkeltés tényállása, az erősebb büntetést von maga után, mint a gyilkosság. Gyilkosságot még lehet jó szándékkal végrehajtani, de ármányt, zavart kelteni csak rossz szándékkal lehet. Mivel az Iszlám a szándékot ítéli meg, nem a tettet, így a pénzzel történő károkozás Fitna.

 Miért van szükség a Halal-Haram korszerű értelmezésére?

Egyszerűen saját magunk érdekében. Egy olyan világban, melyet elkábít a pénz, gyakran elfogy az értelem és a pénz válik irányítóvá.

Élelmiszereinkbe így kerülhetnek olyan adalékanyagok, melyek veszélyesek. Normál esetben a vér vágóhídi hulladéknak számít, de mivel töltőanyagnak is megfelel, így ebből a hulladékból is bevételt lehet képezni. A vér pedig számos méreg hordozója.

A sertés köztudottan magába gyűjti a kórokozókat, parazitákat. Húsa húgysavval telített, ami köszvényt okoz. Az intenzív sertéstenyésztés nem nélkülözheti a nagyadagú antibiotikum felhasználást. Egyébként ez az amúgy betegségekre érzékeny állat ilyen tömegben együtt tartva rengeteg betegség, járvány elindítója lenne.

Hollandiában, ebben a Magyarországnál is sokkal kisebb EU tagállamban 14 millió sertést tartanak. Ezt a mennyiséget ilyen szűk térben tartani csak óriási adag antibiotikum bevitelével lehet. Ez a sertésmennyiség azt eredményezi, hogy Hollandia gyakorlatilag sertés hígtrágya tengeren úszik. Elképzelhető ennek az antibiotikum tartalma és ennek talajra gyakorolt hatása. Ugye nem csodálkoznak, miért tiltakoznak a Hollandok az Iszlám ellen annyira? Ha egyszer felvetődne, hogy mennyi káros anyagot tartalmaznak messze földön híres zöldségeik, terményeik, melynek alapja egy Iszlám alapú szabály megszegése, akkor sok piac bezárulna előttük. Márpedig kezdeményezem helyi talajminták bevizsgálását és ennek megfelelő döntés meghozatalát, mert már van olyan intézmény, ahol mindez megtehető.

Dániában, ahol a sertés sűrűség a Hollandéhoz hasonlatos, a sertés hígtrágyát halak etetésére használják. Itt is tiltakoztak az Iszlám ellen. Ugye érdekes? Nem Mohamed prófétával (Béke reá) van a baj itt sem, hanem valami mással. Az Iszlám szabályok felrúgják a pénzvilág érdekeit. Itt is kezdeményezem a halak bevizsgálását és a megfelelő lépések meghozatalát. Már van hol. És ugyanígy a többi EU országban is megtesszük a hasonló lépéseket. Nem a muszlimokért, hanem értünk, emberekért vallástól, felfogástól függetlenül. Ne csak a szegény országoktól követeljék meg az EU sztenderdeket, ami a pénz további koncentrációját szolgálja, hanem ugyanígy az Iszlám sztenderdjeit is megköveteljük az emberiség egészsége miatt.

Nem taglalom az alkohol és egyéb fogyasztási cikkek területeit. A logika ugyanaz.

A világ globalizálódik, az Iszlám Világ is ebben az irányban halad. Igény van fogyasztási kultúrájának, élelmiszereinek, pénzhasználatának ellenőrzött gyakorlására és ehhez a saját piaci igényei szerint kialakítja a szükséges intézményeket. Már nem elegendőek a helyi közösségek nyilatkozatai. A piac az általa akkreditált szervezeteket fogadja el. Az, hogy mi megengedett, mi nem, mi fogyasztható, mi nem, komoly laborhálózattal rendelkező hitelesítő intézetek mondják ki. Hasonló módon a pénzforgalomra is felállnak a pénzügyi ellenőrző szervezetek, melyek biztosítják a HALAL pénzek forgalmát és kizárják a spekulációs tőkét. Malajziában, Szaúd Arábiában, az Arab Emirátusokban létrejöttek az akkreditációs központok. A HALAL piacra csak az általuk hitelesnek mondott intézmény auditálása mellett lehet bejutni. A legközelebbi akkreditált HALAL hitelesítő intézmény Bécsben működik. Ők az Islamic Information and Documentation Center (IIDZ). Magyarországon is bejegyezték képviseletüket

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑