Cadmus fordítás Cadmus
Vélemény

2014. 12. 19.

ISIS az új Izrael

2014. 12. 19.

The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) a Nyugat által életre keltett Frankenstein az USA rakott össze darabonként az egy évtizeden át tartó Iraki háború alatt. Mi (amerikaiak) leheltünk bele életet. Mi fürdettük meg vérben és traumákban, és mi láttuk el intelligenciával. Az ISIS bosszú és harc edzett bűnös szíve a mi szívünk. Úgy gyilkol, ahogy mi gyilkolunk. Úgy kínoz, ahogy mi kínzunk. Úgy hódit, ahogy mi hódítunk. Amerika ellenes gyűlölettől hajtva épít egy államot. Olyan államot, amit a mi közel keleti megszállásunkat kísérő halál, pusztítás és borzalom hozott létre. Jelenleg ISIS kb. 70.000 km2 területet tart ellenőrzés alatt. Az 1916-os Sykes-Picot Agreement keretein belül megállapított határokra nincs tekintettel, és megállíthatatlanok.

Annak ellenére, hogy sok milliárd dollárt öltünk bele a ma Közel Keletében kialakítandó nemzetállam megvalósításába, ők az egyetlenek, akik ezt a cél valószínűleg el fogják érni. Céljuk egy etnikailag kizárólagos Suni társadalommal rendelkező ország megteremtése pontosan úgy, ahogy a zsidó állam létrejött Palesztina területén 1948-ban. Az ISIS taktikája szinte tökéletesen olyan, mint a zsidó partizánoké volt, akik kegyetlenkedtek, terrorizáltak, külföldön toboroztak katonákat, idegen pénzekre tettek szert, illegálisan jutottak fegyverekhez, miközben kegyetlen etnikai tisztogatásokat végeztek az arab civil lakosság soraiban, hogy megteremthessék Izraelt. A vallásos fundamentalistákkal fertőzött, antagonisztikus ISIS és Izrael összeférhetetlen szomszédok lesznek, ami az apokaliptikus harc biztos formulája, amihez mi adtuk a hozzávalókat.

Az ISIS üzenete radikálisan eltér egyéb dzsihadista csoportok, különösen az Al-Kaida üzenetétől. Nem követeli meg az öngyilkos merényletet, viszont szent háborút hirdet a szekuláris, „bűnös” Közel keleti rezsimek ellen a nyugati célpontok helyett. Céljuk egy olyan utópisztikus, vallásos állam megteremtése, mint amit a cionisták csináltak Palesztinában. Ki akarnak alakítani egy olyan kalifa rendszert, mint amilyen a Közép Keleten egyesítette a muszlimokat a VII. században, amit az iszlám aranykornak tekintenek, ugyanúgy, ahogy a zsidók vissza akarnak térni az Ó-szövetségben leírt zsidó királysághoz.

Az ISIS államalkotása közben felhívást intézett a mérnökök, orvosok, műszaki értelmiségiek felé, hogy emigráljanak a fennhatóságuk alá tartozó területre, és bár fundamentalista iszlámhívők, különben abszolút modernek. Ismerik a legfejlettebb elektronikus kommunikációt, aminek segítségével küldik üzeneteiket a közösségi médiumokon keresztül. Ellentétben olyan csoportokkal, mint például az Al-Kaida, akik tiltják a tévét és a rádiót, az ISIS a modern társadalom műszaki fejlettségét pozitív fényben látja. Megállapítható, hogy a fundamentalizmus és a modernitás keveréke a jogfosztott muszlimok számára káprázatos. Megállapítható, hogy az ISIS elérte azt, amit a Közel kelet csendes forradalmainak nem sikerült elérni, felszabadítást a gyűlölt rezsimektől, legalább is pillanatnyilag.

Azonban a modern technológia és annak ismerete, hogyan működik a több pólusú világ, még nem elég a sikerhez. Az arab tavasz elnevezésű felkelés minden bizonnyal azért bukott el, mert ellentétben az ISIS mozgalmával nem professzionális elit vezette.

Az 1940-es évek végén a Palesztinában harcoló zsidók a terrort hatékony fegyvernek találták az ellenfél beijesztésére és az etnikai tisztogatás felgyorsítására. Az ISIS legjobb fegyvere a tőle való félelem. A sokkal jobban felfegyverzett iraki katonák bár számszerű fölényben vannak, eldobálják amerikai fegyvereiket és elmenekülnek az ISIS harcosok elől, amin az amerikai katonai „tanácsadók” képtelenek változtatni.

A „The Wall Stree Journal” becslése szerint az ISIS napi olajbevétele 2 millió $ és jelenleg már 12.000 külföldi harcosa van, beleértve a 2000 európait.

2014 júniusában az ISIS bejelentette az új kalifátus létrehozását. Az eredeti kalifátus Mohamed próféta 632-es halálától 661-ig tartott, amikor alá tartozott az Arab félsziget, észak Afrika és közép Ázsia. Ennek visszanyerése most a cél. A kalifátus technikailag vallási és politikai hatóság, ami mindenki más felett áll, vagyis az összes muszlim ország automatikusan alá tartozik, ami egy óriási fenyegetés Szúd Arábia részére.

Várható, hogy ISIS megtámadja Szaúd Arábiát, ami a királyságon belül lázadáshoz fog vezetni, miközben tudható, hogy Szaúd Arábia az USA leghűségesebb, és legfontosabb arab szövetségese.

Az ISIS egyedülálló abban, hogy odafigyel a társadalmi igényekre, ott ahol a hosszú háborúk alatt ki voltak téve különböző bűnözők, dzsihadista csoportok kényének-kedvének. Az Iszlám Állam pedig most megteremti az alapszolgáltatásokat, mint vízellátás, elektromosság, hogy az élet normalizálódhasson.

Végeredményben ez a brutális erő az USA iraki megszállását követő káoszt sikeresen megszüntette. Visszaállította a Szunik önbizalmát, feltárta egy gyenge, magatehetetlen és korrupt rendszer lényegét, amit Washington erőltetett rájuk. Mindezek ellenére az ISIS irányítói végül is terroristák.

Chris Hedges nyomán – Antalffy Tibor

birkakvagytok.hu

Megosztom:

, , , , , ,
Back to Top ↑