Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2015. 05. 24.

Korán szavai Abdel Rahman sejk tolmácsolásában (3.rész)

2015. 05. 24.

 Isten segítsége nem jön magától

isten nem jön

Al-Ra`d Chapter 13 : Verse 12

„Őnéki rendeltetett (Mohamed) az (angyalok) sora előtte és mögötte, kik Allah parancsa által védelmezik őt. Allah nem változtatja meg azt, mi a népben van addig, míg ők maguk nem változnak meg. Ha Allah ártani akar egy népnek, nincs olyan, ki azt elhárítaná és Rajta kívül nincs pártfogó”

Ez az aya válasz azoknak, akik ülve várják sorsuk jobbra fordulását, bízva valami külső csodában. A csodák korának vége. Magunknak kell tenni a változásokért. Amennyiben ezek a változások Allah tervébe illenek, akkor az Ő támaszára is számíthatunk…

Ki mer Isten nevében ítélni?

ki mer isten nevében ítélni

Al-Hujurat Chapter 49 : Verse 10

„Ha két hívő csapat egymással harcba bocsátkozik, tegyetek békét közöttük. De ha az egyik mohó vággyal veti rá magát a másikra, akkor öljétek meg azokat, kiket mohó, kapzsi vágyuk vezérel, míg vissza nem térnek Allah útjára. Ha visszatértek, tegyetek békét közöttük egyenlőséggel és igazsággal. Allah azokkal van, kik igazságosak”.

A fenti aja egy üzenet… Nem az öldöklésről szól, hanem az iszlám és emberiség fő bűnéről… Ez pedig a „baghi”, azaz, mohó, kapzsi vágy mások vagyonának, jogainak rekvirálására, a felettük való uralom megszerzésére. Ehhez hasonló fő bűn a „fitna”, azaz ármány, kísértés is… Nem az elkövetett tett, hanem a mögöttes szándék számít. Sohasem lenne gyilkosság, rablás és terror, ha nem lenne mögöttük „baghi”, vagy „fitna”.

Szíria, földjét vér áztatja…Azok ítélnek és hirdetnek dzsihádot az Iszlám nevében, akiket a „bagi” és a „fitna” hajt…Íme, itt áll feketén és fehéren Isten ítélete rájuk…

Kik a tudás művelői?

kik a tudás művelői

Aal-e-`Imran Chapter 3 : Verse 19

„Allah a tanúja, hogy nincs más Isten csak Ő és hogy (Őutána) az angyalok, a tudás kiváltságát élvezők (tudósok), akik ezt az igaz ügyre fordítják. Nincs más Isten, csak Ő, a Nagyszerű, a Bölcs”

Talán ezt az ájátt félreértelmezik azok, akik tudás alatt csak a Korán és a Hadisz bebiflázását és nem a tudományok, egyéb diszciplínák művelését értik. Az Iszlám a megismerésre szólít fel. Arra, hogy megismerjük a rendszert, melyben Allah e világot teremtette, hogy könnyebben be tudjuk ide magunkat, terveinket illeszteni. Hiába lenne olyan elképzelésünk, ami önmagunknak tetsző, de nem illeszkedik ebbe az egyetemes tervbe, az nem lesz sikeres. És az sem jár sikerrel, ha valaki Allah teremtésének rendszerén próbál változtatni azért, hogy Allah elképzeléseibe beleférjen. Ez üzenet azoknak a sejkeknek, halált kiáltó barbároknak, agymosott, félművelt szakállas őrülteknek, akik ma Allah teremtésének rendszerét, a világ sokszínűségét akarják megváltoztatni és ezzel Allah helyébe kívánnak lépni. Kinyilatkoztatnak abban, amiben ember biztos nem lehet. Ítélnek abban, miben nincs joguk. Tudásnak hiszik azt, ami Allah teremtését elpusztítja. Holott a tudás nem bizonyossá tesz, hanem bizonytalanná, hisz ráébreszt arra, mennyire nem tudunk.

Kik a Föld megrontói?

kik a föld megrontói

Al-Baqarah Chapter 2 : Verse 28

„Akik megszegik Allah szövetségét annak megkötése után és meggátolják annak bekövetkeztét, mit Allah elrendelt és a földet megrontják, azok a vesztesek.”

Az ítélet világos. Mindenki hunyja le a szemét és elmélkedjen, kik azok, kik Allah szövetségét megszegik, annak megkötése után. Kik azok, akik a Könyvben lefektetett parancsokat, a szeretet és béke szentenciáit kiforgatják eredeti értelmükből. Kik azok, akik a szeretetet gyűlöletté, gyilkolássá tudják konvertálni? Kik azok, akik az Allah által elrendelt sors útjába állnak? Kik mernek az emberi életek felett úgy rendelkezni, mintha ők teremtették volna azokat? Kik a föld megrontói? Kik ültetik ember és ember közé az ármányt? Kik destabilizálják azt, amit Allah nyugvóhelynek teremtett számunkra? Ezek a vesztesek!!! Nyisd ki a szemed és látod őket…

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑