Cadmus fordítás Cadmus
Jordánia

2017. 02. 19.

Közös katolikus-evangélikus hálaadás Ammánban

2017. 02. 19.

Pierbattista Pizzaballa, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora és Munib Junan szentföldi evangélikus püspök közös hálaadó szertartást celebráltak „Konfliktustól az együttműködésig: együtt a reményben” mottóval az ammáni Jó Pásztor evangélikus templomban.

A Jordánia fővárosában szervezett liturgián részt vett Alberto Ortega Martin apostoli nuncius, Roberto Cuna, a Vatikán ammáni nunciatúrájának helyettes vezetője, a két egyház számos lelkipásztora, valamint több ország nagykövete.

A szertartás kezdetén Szamer Azar lelkész köszöntötte az egybegyűlteket: „a Jó Pásztor gyermekeit a Jó Pásztor-templomban”. „Arra kaptunk meghívást, hogy jó pásztorok legyünk, akik kiengesztelődnek saját magukkal, egymással és Istennel, hogy így szolgálni tudjuk plébániánkat és minden embert. Míg napjainkban a világot konfliktusok, szektarianizmus és széttöredezés jellemzi, a Szentszék és a genfi székhelyű Lutheránus Világszövetség az együttműködést állítja célul. Az együttműködést komoly teológiai dialógus tette lehetővé, valamint a mindkét oldalról megnyilvánuló, nagylelkű készségesség, hogy előrelépjünk a Szentlélek vezetésével és segítségével – így érkezhet el a kiengesztelődés történelmi pillanata” – fogalmazott a lelkész beszédében. Hálát adott mindazokért, akiknek fáradozása lehetővé tette, hogy ötszáz éves szétszakítottság után eljöjjön ez a pillanat, és tanúságot tehessenek arról, hogy a párbeszéd a legjobb módja annak, hogy megértés szülessen és hidak épülhessenek.

Pierbattista Pizzaballa beszédében kiemelte: a jó cselekedeteink ellenére meg kell nyesni bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk. „A megosztottságok köztünk, keresztények között, bűneinkre emlékeztetnek. A megosztottság azt jelenti, nem vagyunk teljes egységben a szőlőtővel. A megosztottság azt jelenti, az élet nektárja nem jut el hozzánk. A megosztottság azt jelenti, nem hordozzuk azt a gyümölcsöt, melyet Jézus szeretne. Hallgassunk Isten szavára: »De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem« (Jn 17,20–22). Ha megnyesnek és megtisztítanak minket, közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ne legyünk elválasztva a szőlőtőtől. Ha megnyesnek és megtisztítanak, betölt minket a Szentlélek, és egység lesz közöttünk.”

Munib Junan evangélikus püspök beszédében hangsúlyozta: ez az egység napja, az öröm és örvendezés napja; „hálát adunk az Úr Jézusnak, aki meghallgatta kéréseinket, és aki arra hívott minket, hogy az egység útján járjunk. Hálát adunk neki, amiért megengedte nekünk, hogy megértsük a látható egységet ezen a mai alkalmon. Hálát adunk neki, amiért az evangélikus és a katolikus egyház is elkötelezetten hirdette a szeretet evangéliumát az elmúlt évszázadok folyamán. Ugyanakkor a bűnbánatról és megbocsátásról is szól ez a szertartás, miként Lundban is megvallottuk és megbántuk bűneinket. Megvalljuk és megbánjuk bűneinket, melyeket a megosztás, a szakadás révén követtünk el, megbánjuk hibáinkat és az egymásnak okozott fájdalmat. A közös jövő iránti elkötelezettségünket is kifejezi a mai közös liturgia, amint kifejezte az Őszentsége Ferenc pápával Lundban együtt mondott imádság is”.

Orientalista.hu – (Magyar Kurír, Abouna.org)

Megosztom:

, , ,
Back to Top ↑