Cadmus fordítás Cadmus
Iszlám világ

2017. 04. 20.

Mihálffy új Korán fordítása elősegítheti a muszlimok integrációját!

2017. 04. 20.

Mihálffy Balázs lefordította a Koránt. Ez önmagában nem lenne hír, de másodszor tette, ami egy Szent Könyv esetében először fordul elő.

Létezik ugyanis egy „fiatalkori” fordítása, melyen annak idején nyolc évig dolgozott. A mostani, „öregkori” verzió 30 év gyümölcse. Angolul és magyarul készült kommentárokkal.

– Mi a különbség a két fordítás között?

– Akkor arabul tudtam, most „Iszlámul” tudok. Már az első fordítás esetében is éreztem a hiányosságokat és elhatároztam, ha megélem, lesz egy öregkori változat is. Közben megjártam Boszniát, Afrikát, bányákat, stb. és a megélt események érettebbé tettek. A szavak mostanra egy teljesen más szűrőn mentek át. A Korán önmagában nehezen érthető. Kell ismerni egy kinyilatkoztatás helyét, idejét, alkalmát, a hozzá fűződő gondolatot, amitkülönböző korokban és helyeken sokszor és sokan manipuláltak. Ma is ilyen manipulációból él a hittudósok politikával foglalkozó része. Nehéz bebizonyítani a világnak és azon belül a muszlim tömegeknek, hogy ami ma a média és sokszor mecsetek szintjén van, az köszönőviszonyban sincs az alaptanokkal, sőt Iszlám ellenes. Hangsúlyozom: nem a hívő tömegekről beszélek. Ott rendben vannak a dolgok, hiszen isten mindenkit rendben teremtett. A lélek torzítóiról beszélek, akik ma a felszínen lebegnek és elfedik a tartalmat, időnként pedig égbekiáltó bűnöket követnek el. Szeretném, ha munkám arról az Iszlámról tudna képet adni, ahogy az született 1400 évvel ezelőtt.

– Ez a munka nem megy szemben a politikai érdekekkel, hiszen a politika pont a konfrontációk létrehozásáról szól, ha az érdekek úgy kívánják?

Akinek bajkeverés a célja, bizonyos, hogy nem ezt az értelmezést kell használnia, hanem valamiféle újkori kommentátorét, aki élezi a síita-szunnita, vagy a Próféta és a Medinában élő három zsidó törzs összesen öt évig tartó konfliktusát (a prófécia 23 évig tartó teljes időszakából!), és általánosan kivetíti a ma izraeli-palesztin viszonyra. Én ezeket a magyarázókat kiszűrtem, sőt, az interpretációkba bevett hittudósok gondolatait is átfésültem. Csak tárgyszerű tényeket vettem be.

– Nevetséges, hogy ma síita-szunnita tanokról beszélünk, hiszen a Próféta életében ilyen csoportok nem léteztek.

Nem vitatom a szekták létrejöttét, de ezeket nem Iszlám doktrínák, hanem Iszlám történelem, vagy irodalom alatt kellene közölni. A Koránt részrehajló magyarázatokkal, „beleértésekkel”, nem kívántam beszennyezni.

– A doktrína tiszta Monoteizmus, amiben helye van más monoteista elgondolásoknak.

Viszont létezik Nagy Britannia és EU, ahol párhuzamos társadalmak jöttek létre és egy ilyen jellegű interpretáció segíthet muszlimnak és nem muszlimnak egyaránt elhelyezni az Iszlám gondolatiságot egy olyan térben, ahol a kompromisszumot kell keresni. Egy ilyen magyarázat segít ebben, egyben rögzíti a határokat, amíg az Iszlám el tud menni és hol kell megállnia.

– Mi Európa jövője a Muszlimok szempontjából?

– Ha Európa és a muszlimok így folytatják, ahogy eddig, se befogadó, se befogadott társadalmaknak nem jósolok semmi jót. Félrebeszélünk, elbeszélünk egymás mellett.

– Az Iszlám nem vallás. Ezt kellene egyszer véglegesen felfogni.

– Nem kezelhető úgy, mint a kereszténység, vagy bármi más.

– Az Iszlámban nincs egyház, amivel vitatkozni lehetne.

Az Iszlámban Korán van, amivel nem lehet vitatkozni. A Korán 60%-a pedig jogszabályok alapelveit fekteti le.

– Ma az Európában, sőt Iszlám országokban élő hívők, a kalifátus 100 évvel ezelőtti megszüntetése óta, a Korán 60%-át nem tudják betartani, mert nincsenek joghatóságai, ellenőrző szervei.

– A mecsetek nem alkalmasak erre, sőt, csak a szegregációt növelik a jelenlegi kulturális színvonal mellett. Nem csoda, hogy illegális shariya bizottságok jöttek létre Európában, akik saját félművelt megoldásaikat érvényesítik és züllesztik tovább az Iszlám értését. Ehelyett tudósoknak kellene összeülni, minden oldalról és harmonizálni értésünket, ítéleteinket, mert vallom, hogy ez lehetséges.

– De párbeszéd híján, csak a szélsőségek fognak felerősödni.

Munkám, amely közel 2400 oldalt foglal magában, ehhez a párbeszédhez, értésvilághoz kínál segítséget. Nem állítom, hogy amit elvégeztem tökéletes. Mint minden emberi, ez is hibákkal terhelt. Saját gondolataim csupán 20%-ban vesznek részt a műben, főleg ismert jog- és hittudósokat közlök, akik a referencialistában szerepelnek. Az arab eredeti szöveget nem lehet semmilyen bravúrral beérni. Nekem erre futotta az utóbbi 30 év alatt.

Az összeglaló innen tölthető le (pdf) >>
You can download the summary (pdf) >>
A teljes mű innen tölthető le (pdf) >>

Civilhetes.net

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑