Cadmus fordítás Cadmus
Vélemény

2015. 03. 07.

Mit nem tör le idő, emberi kéz letöri

2015. 03. 07.

 Egyes “rejtett” források szerint, annak idején, mikor a török megszállta Magyarországot és Buda vára ellen vonult, hogy a stratégiailag legfontosabb földrajzi helyet elfoglalja, előtte tett egy “kitérőt”. Nem vonult egyből Buda vára ellen.

Tett egy “kitérőt”, de úgy is mondhatnánk, hogy a “kitérő” nagyon is tudatos, tervszerű és szervezett volt. A török hadsereg felvonult a Pilisben és porig rombolta az akkori Magyarország legnagyobb szellemi fellegvárát, a “régi” “Fehérvárat”, Magyarország élő szellemi központját, Magyarország legnagyobb Pálos kolostorát, “katedrálisát” és rendházát.

Felmenőim is ott pusztultak el a csatában.

Vedd el egy nép múltját és már hatalmadba is került!

Tépd ki egy nép, egy kultúra szellemi gyökerét és már hatalmad is van felette!

Rombold le egy nép szellemi központját és már el is pusztítottad a népet!

Fejezd le!

A szellem, az értelem, a tudás szimbolikus központja a fej. Ha valakit, vagy valamit lefejezel, akkor elválasztod a szellemét a testétől, különválasztod az adott anyagvilág ( test ) birtokosát és az azt uraló és irányító lélek ( szellem ) világát!

A lefejezés teljes mértékben rituális tevékenység. A szellem elválasztása az anyagtól, a szellem különválasztása az anyagtól, olyan különválasztása elszeparálása az anyagtól, hogy az többé ne legyen helyreállítható.

Ne tudjon ismét feléledni az a szellemiség, aminek a központját különválasztottad. Egyszóval a lefejezés az adott szellemi irány áramlásának lezárása.

“A képrombolás története az ótestamentumi időktől fogva árnyékként kíséri a művészet történetét. Évezredeken keresztül az ideológiai és politikai hatalomváltások, az új “világrendek” – vagy legalábbis a változtatásra irányuló törekvések – kifejezésének hatékony és látványos eszköze volt.”

A lefejezés, a szobrok “arcának” kikaparása, a szobrok lerombolása egyértelműen a szellemi megsemmisítésre való törekvés tettenérése.

Ha elpusztítod a szellemét a 3000 éves kultúrának, civilizációnak, akkor “végre” jöhet az új “világrend”!

Az égben gyökerező kultúráknak a megsemmisítése azonban naiv és ördögi együgyűség.

Ötven kopt mártír, száz meg száz őskeresztény mártír lefejezése nem fogja megállítani az égi szellem áramlását! Az égben gyökerező kultúrák le fogják győzni az Ahrimáni erőket, a sötétség katonáit.

A görcsös “kaparás”, a rombolás, a düh, a kínzások mind azt bizonyítják, hogy az őrülettel szemben ott van a szív, a sötétséggel szemben a fény, a fehér, Fehérvár.

Elválasztható a test a fejtől, megsemmisíthetők szellemiségek, ideológiák, izmusok, de azt, ami az égben gyökerezik, semmi sem tudja megsemmisíteni!

Amint a magyar népmesék hősei, vitézből táltos lóvá, táltos lóból fává, fából madárrá, madárból emberré lesznek, úgy fognak visszatérni a szív harcosai is fehér jellel a homlokukon az Apokalipszis előestéjén, és akkor nem lesz nektek irgalom!

Orientalista.hu – Siroi Isi

Megosztom:

,
Back to Top ↑