Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2019. 01. 26.

Püspökszentelés és beiktatás Irakban: Tamás apostol örökösei vagytok!

2019. 01. 26.

Louis Raphaël Sako bíboros, babiloni káld pátriárka január 18-án Bagdadban püspökké szentelt két káld papot. Najib Mikhael Moussa, domonkos rendi szerzetest a bagdadi Szent József székesegyházban Moszul érsekének szentelte fel, míg Robert Jarjis eddigi plébános Bagdadban lett segédpüspök és így Sako pátriárka közvetlen munkatársa.

„Szeressétek a káld egyházat, erősítsétek meg az egységét minden rétegében. Szeressétek Irakot, mint „Anyahazát”, mely azonosságunk forrása. Dolgozzatok keményen a stabilitásáért, hogy az ország békét élvezzen és szolgáljátok a haladást!” – kérte Sako pátriárka az új moszuli érsektől és az új bagdadi segédpüspöktől.

A bagdadi Szent József székesegyházban tartott püspökszentelés homíliájában arra is emlékeztette az új főpásztorokat, hogy „büszkén viseljék Szent Tamás örökségét, hiszen ő a Keleti Egyház Apostola, ezért az ő népét kell az Úrhoz vezetniük”.

Újra kell szőni Moszul vallási és társadalmi szőttesét

„A káld katolikus egyház és egész Irak számára ünnepnap a mai, mert teljes jogcímmel kaptak egy pásztort, aki éveken át dolgozott Moszulban, mely az Iszlám Állam fellegvára volt és ahol a dzsihadisták rettenetes kegyetlenkedéseket és iszonyú rombolást követtek el.

Najib Mikhael Moussa, domonkos rendi szerzetes feladata lesz, hogy újraszője Moszul vallási és társadalmi szőttesét, továbbá újra megteremtse a kapcsolatokat a muzulmán lakossággal. Moszulban csak egy elpusztított egyházmegye várja őt, mindazonáltal feladata lesz, hogy megerősítse a megszabadulás örömét, megalapozza a hazatérés reményét, méghozzá teljes keresztény jogcímmel. Szoros kapcsolatban kell együttműködni minden jószándékú emberrel, köztük a muzulmánokkal is, hogy újjáépítsék a bizalmat Moszul társadalmának különböző rétegei között”.

Az elpusztított Moszulban neked egy új ninivei Jónásnak kell lenned

„Nehéz feladata lesz Moszul új érsekének – mondta szentelési homíliájában Sako pátriárka, Irak prímása –, hiszen először le kell bontania az Isis maradványait, mely megmaradt még az ideológia, a szokások és az erkölcsök síkján. Nagy kihívást jelent az is, hogy az Egyház a keresztény tagjain keresztül ismét aktívan részt vehessen a közéletben. Ebben az ősi városban, ahol a legrégebbi templomok is elpusztultak, neked egy új ninivei Jónásnak kell lenned!” – bíztatta az új moszuli érseket.

Egy új pátriárkai csapaként kell működniük a segédpüspökkel együtt

Sako pátriárka Robert Jarjis segédpüspökéhez fordulva arra emlékeztette, hogy „korábban plébánosként függetlenül működhetett, de most segédpüspökként nekik kettejüknek életszerű közösségben, mint egy pátriárkai csapat kell működniük, nagy lelkesedéssel, megértéssel, szeretettel és alázattal”. A püspökszentelési szertartás ünnepén a babiloni káld patriárkátus képviselőin túl jelen voltak miniszteri szinte kormányzati képviselők, nagykövetek, a szunnita és síita muzulmán közösségek elöljárói is.

Az Iszlám Állam harcosaitól értékes ősi keresztény kézirattekercseket mentett meg

Louis Raphaël Sako bíboros, babiloni káld pátriárka 2019. január 25-én, Pál apostol megtérése ünnepén hivatalába iktatta Najib Michaeel Moussa káld katolikus érseket. Az ünnepi eseményt Moszul város Szent Pál székesegyházában tartották. Az új káld katolikus érsek, Najib Michaeel Moussa atya a lelkipásztori szolgálatán túl azzal vált ismertté a világon, hogy az úgynevezett Iszlám Állam harcosaitól értékes ősi keresztény kézirattekercseket mentett meg. A szentelési és beiktatási ünnepségen a babiloni káld pátriarkátus képviselőin túl részt vettek Moszul polgári elöljárói is.

Vaticanews

Megosztom:

, , , , , ,
Back to Top ↑