Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2019. 04. 18.

Újjáéledt az a szír templom amelyet magyar görögkatolikusok is támogatták

2019. 04. 18.

A szíriai Al-dmeine falu temploma azon több száz épületek egyike, ami súlyosan megsérült a Közel-Keleten dúló háború következtében. Fülöp metropolita 2017-es útja során vitt adomány is hozzájárult ahhoz, hogy a lelki hajlék helyreálljon.

2017 márciusától kezdve tízmillió forintot gyűjtött össze a Görögkatolikus Egyház a szíriai település, Al-Dmeine lakói számára. A hívek, a Szent Lukács Szeretetszolgálat és a görögkatolikus egyházmegyék adományát Kocsis Fülöp érsek-metropolita személyesen vitte el június 8-án.

A magyar hívek pénzadományát -többekkel egyeztetve- Al-dmeine település templomának felújítására szánta a Metropólia. Ez a legnagyobb templom a környéken, 600 férőhelyes, a község pedig 3900 lelkes. Most a háború miatt csak körülbelül 2500-an élnek itt. Az épületet 2018-ra sikerült helyreállítani. Bár még szükség van további javításokra, ez év virágvasárnapján megünnepelhették, hogy Isten segítségével ismét van használható templomuk.

Így nézett ki a templom 2017-ben, Fülöp atya látogatásának idején

Az idei virágvasásnapi ünnepen George Haskours, a helybeli parókus atya köszönetet mondott a magyar görögkatolikusoknak. Ez az arab nyelvű köszöntés (lap aljára görgetve, videón) következőképp hangzott:

„Az al-dmeinei parókia nevében köszönetünket fejezem ki a magyar Görögkatolikus Metropóliának és külön Fülöp érsek atyának, mert a tőlük kapott adományból építettük újjá a templom teljes tetőszerkezetét, az egész nyugati falat és a templomtornyot. Köszönjük Biankának (Speidl Bianka a Migrációkutató Intézet vezető kutatója – a szerk.), aki itt van velünk és Bushrának is, akik segítettek az ügyben. Köszönjük az egész közösség nevében a segítséget és a hozzájárulást templomunk szépségének helyreállításához. A külső falon elhelyezett két ikon Mtanios és Rakan Nadim Qarduh adománya. Az ikonok Szent Antalt és Szent Györgyöt ábrázolják, akik templomunk védőszentjei.”

A magyar görögkatolikusoknak írt köszönőlevél

A közösség levelet is fogalmazott angolul Egyházunknak, amelynek magyar nyelvű fordítása itt található:

A Magyar Görögkatolikus Metropólia részére,

Kedves Magyar Adományozók.

Dmeine Sharkiya község egyháztanácsa minden lakos nevében szeretné kifejezni köszönetét azért a 34.760 dollárért, amelyet Fülöp érsek atya adott át 2017 júniusában. Örömmel tudatjuk, hogy a templomunk helyreállítása jól halad. Amint tudják, a templom a közösség szíve és lelke, ezért helyreállítása reménnyel tölti el szívünket, mert ez számunkra jelképes és anyagi érték is egyben.

Így kötelességünknek éreztük, hogy az eddigi eredményekről és munkálatokról informáljuk Önöket. Az újjáépítés 2017 szeptemberében kezdődött. Országunkban a helyzet a gazdasági szankciók miatt még mindig nagyon nehéz, ezért minden munkafázis elhúzódik, de az építkezés folyamatos. A tető, amely teljesen beomlott, mára elkészült, vörös téglával fedtük le, a nyugati fal újjáépült és fekete kővel fedtük le, az északi fal munkálatai is elkezdődtek. A külső elektromos rendszer és a világítás is elkészült. Az új templomtoronyra nagyon büszkék vagyunk.

A községünkben sok ember szenved szükséget, ezért az összeg egy kisebb részéből a rászoruló családoknak és idős egyedül maradt embereknek adtunk támogatást, valamint a téli hónapokra kifűtöttük az iskolát.

Az adományt a tervek szerint költöttük el. Egy teljes és egy fél fal még befejezésre vár, valamint a belső tér kifestése és az elektromos rendszer rendbehozatala, amikhez még szükségünk van forrásokra.

Most a Húsvét ünnepére készülünk. Az egész közösség nevében köszönetünket fejezzük ki a támogatásért és reméljük, hogy hamarosan újra meglátogat minket magyar delegáció. Megemlékezünk imáinkban magyar testvéreinkről és áldott Húsvétot kívánunk.

Al Dmeine al-Sharqiyya, 2019. április 19.

Az egyháztanács elnöke George Haskours parókus atya
Naiem Arrouk világi képviselő
Naim Algharbi esperes

Az Al-dmeine-iek a Szent Liturgia után körmenettel is megünnepelték azt, hogy remélhetőleg egy korszak lezárult és soha többé nem kell átélniük a borzalmakat.

Fülöp metropolita 2018-ban is járt Szíriában, az akkor összegyűjtött adományt iskoláztatásra fordítják Damaszkuszban. Atanáz püspök atya húsvét után utazik ki Damaszkuszba és Aleppóba, és ezen útja során is jelentős támogatást visz a rászoruló görögkatolikus testvéreinknek, amely a legutóbbi látogatás óta gyűlt össze. Ezeket az adományokat is nagyon köszönjük, illetve azokat továbbra is szeretettel fogadjuk. Hiszen a közel-keleti helyzet még korántsem jutott nyugvópontra, s a Metropólia továbbra is szívén viseli az üldözött keresztények sorsát, amihez a legkisebb segítség is jól jön.

Az adakozásról itt tájékozódhat.

gorogkatolikus.hu

Megosztom:
Back to Top ↑