Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2015. 11. 19.

A hitnek hídja összeköt bennünket

2015. 11. 19.

Youssef Fakhouri és Adonis Kassab előadásai a Felvidéken.

Kevesen mernek ma hittel és józanul bizonyságot tenni mindarról a szörnyűségről, ami jelenleg a Közel-Keleten folyik. Ezt persze senkinek sem lehet felróni, hiszen aki már régóta követi azt az esztelen mészárlást, ami a térségben ez idáig végbement, az valóban nehezen tud úgy megszólalni, hogy mondataiban ott ragyogjon a remény. Talán mindössze csak ketten vannak azok, akik a lesújtó hírek ellenére is bíztatóan szólnak. November 12 és 15-e között négy református gyülekezetben és két iskolában tett látogatást Youssef Fakhouri és Adonis Kassab, hogy megbízható hírforrásként szolgáljanak a felvidéki magyarság körében. Utazásuk célja az volt, hogy a Felvidéken élő keresztényeknek hiánytalanul elmondják mindazt, amit napjaink keresztényüldözéséről tudni kell illetve, hogy bemutassák a Szíriában élő keresztények múltját, jelenét és jövőképét.

A szíriai keresztények esetében nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy már a kereszténység hajnalán üldöztetéssel kellett szembenézniük. A damaszkuszi keresztények tehát már több mint kétezer éve küzdenek megmaradásukért. A küzdelmes kétezer év megedzette hitüket és harcuk ugyanolyan történelmi jelentőséggel bír ma, mint bírt egykoron. Kortárs keresztény vértanúk sora, akiknek a hitvallása a jelenlegi alkalmatlan időben nekünk, a kárpát-medencei magyar keresztényeknek is szól.

.

Felvidéki útjuk során a Királyhelmeci Református Egyházközségben nagytiszteletű Molnár István és kedves felesége, nagytiszteletű Molnár Éva fogadták az előadókat. Kora délután a Királyhelmeci magyar Gimnáziumban, este pedig a református templomban tartottak előadásokat. November 13-án a Vajáni Református Egyházi Alapiskolában, este pedig a gyülekezeti teremben adtak elő. A vajáni református gyülekezet lelkészei Hozák Viktor és kedves felesége, Hozák-Magyar Ildikó köszönetüket fejezték ki a két előadónak. A szombati napon a Szepsi Református Egyházközség nevében nagytiszteletű Molnár Árpád köszöntötte az előadókat. A helyi konferencia központban az előadásokat ökumenikus imaalkalommal zárták a résztvevők. Imát mondtak nagytiszteletű Molnár Árpád és Vakles Attila görög katolikus plébános, az egybegyűlteket Mons JCDr Gábor Bertalan PhD áldotta meg. Gábor Bertalan esperes úr elmondta, hogy „a communio martyrium, azaz a vértanúk közös tanúságtétele által, a Krisztushoz és az egymáshoz tartozás legékesebb jelét adják a közel-keleti keresztények.”   Vasárnap a Rozsnyói Református Egyházközség adott otthont az előadásoknak. Az előadókat nagytiszteletű Mgr. Buza Zsolt, PhD és kedves felesége, nagytiszteletű Buza-Bodnár Aranka köszöntötte. Az istentiszteleten a gyülekezet közösen imádkozott a Közel-Keleten és a világban az üldöztetések miatt szenvedő keresztényekért.

Mindenegyes előadás során elhangzott, hogy a korunkban tapasztalható keresztényellenes atrocitások és a keresztényekkel szembeni diszkrimináció ellen a keresztény közösségeknek együttesen kell fellépniük. Továbbá mindkét előadó hatványozottan fontosnak tartja, hogy a magukat keresztényeknek vallók álljanak ki a keresztény értékek védelme mellett, valamint kérjék a felelős beosztásban lévőket és országaik képviselőit, hogy sürgessék a békekötést.

Orientalista.hu – Mgr. Balázs Lilla református katechéta

Megosztom:

,
Back to Top ↑