Cadmus fordítás Cadmus
Keresztényüldözés

2017. 09. 10.

A szentföldi keresztény vezetők szerint Izrael korlátozza az egyházak jogait

2017. 09. 10.

A jeruzsálemi egyházak pátriárkái és vezetői szerint „egy tudatos kísérlet van folyamatban a Szent Város egységének aláásására és a szentföldi keresztény jelenlét meggyengítésére.

Ez a terv világosan megnyilvánul a szent helyek státusz quo-jának közelmúltbeli megszegésében és abban a törvénytervezetben is, amelyet az izraeli parlament közel 40 képviselője írt alá és amely korlátozná az egyházak jogait tulajdonaik felett” – jelenti a Fides missziós hírügynökség.

Ezek a jelentős okok ösztönözték a jeruzsálemi keresztény egyházak és közösségek legmagasabb szintű képviselőit arra, hogy közös dokumentumot írjanak alá, amelyben határozott tiltakozásuknak adnak hangot bármely hatóság vagy csoport által végrehajtott bármiféle lépés ellen, amely megszegi és aláássa azokat a törvényeket, egyezményeket és rendelkezéseket, amelyek évszázadokig szabályozták életüket.

Az egyházak által szeptember 5-én közzé tett dokumentumot a Jeruzsálemben jelen levő keresztény egyházak és közösségek 13 vezetője írta alá. A nevek között szerepel III. Theophilos, jeruzsálemi görög-ortodox pátriárka, Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora és Francesco Patton atya, szentföldi kusztos.

Hosszú peres eljárás

A keresztény egyházaknak a státusz quo, vagyis a jeruzsálemi óváros vallási közösségei közötti együttélést szabályozó rend miatti aggodalmát az az ítélet váltotta ki, amelyet az izraeli bíróság hozott augusztus elején hosszú peres eljárást követően. Elutasította ugyanis a jeruzsálemi görög-ortodox pátriárkátus jogi kezdeményezését, amellyel igyekezett „illegálisnak és „illetéktelennek” elismertetni azokat a vásárlásokat, amelyeket az Ateret Cohanim zsidó szervezet hajtott végre a pátriárkátus egyes tulajdonait illetően 2004-ben. Ehhez az esethez kapcsolódik az a közelmúltbeli törvényjavaslat, amelyet a tulajdonkezelésről nyújtottak be a Knesszetbe, amelyet az egyházi vezetők politikai irányultságúnak tekintenek.

A szent helyeken a státusz quo szabályainak tiszteletben tartása

„Az elítélt kísérletek nemcsak egy egyházat érintenek, hanem mindannyiunkat sújtanak, a keresztényeket és minden jóakaratú embert a világon” – olvasható a jeruzsálemi keresztény vezetők közös dokumentumában.

„Mindig hűségesek voltunk küldetésünkhöz, hogy biztosítsuk Jeruzsálem és a szent helyek nyitottságát mindenki felé, különbségtétel vagy diszkrimináció nélkül.”

Az aláírók kijelentik, hogy támogatják a görög-ortodox pátriárkátus fellebbezését az izraeli legfelsőbb bíróságra az augusztusi ítélet ellen, amely az erősen vitatott ingatlanokra vonatkozik.

A világ keresztény vezetőihez és híveihez, illetve a kormányfőkhöz fordulnak, hogy támogassák széles nemzetközi körben azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szent helyeken a státusz quo szabályainak tiszteletben tartására irányulnak. Ez konkrét hozzájárulás az igazságos és tartós béke megerősítéséhez a teljes régióban.

Orientalista.hu – RadioVaticana

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑