Cadmus fordítás Cadmus
Szaúd-Arábia

2015. 04. 08.

Amerika háborúja a terrorizmus ellen csupán hazugság és képmutatás

2015. 04. 08.

A mór megtette kötelességét, a mór mehet. Leáldozóban a cionszolga szaúdiak csillaga.

Mindannyian tudjuk, mi, amerikaiak, európaiak,  oroszok, arabok, az egek angyalai, de még az ördögök is, hogy a vadbarmokat keltető farm, amit Szaúd-Arábia néven ismernek, az a terrorizmusnak az inkubátora, a forrása. Szaúd-Arábia maga  a mocsár amiben szaporodnak a mérgező mohái, ahonnan a fertőző károkozó bogarak terjednek a világ összes tájára.

Nincsen szükség új bizonyítékra,  hisz az Al-Kaida, amely egy napon még Amerika eszköze volt a szovjetek elleni harcban Afganisztánban, annak eredete, ideológiája, ágai  és az egész gondolkodása szaúdi! Eleve az egész állítólagos amerikai terrorizmus elleni háborút szaúdi terroristák okozták szeptember 11.-én. A terroristák összes vezére Irakban és Szíriában, olyan vadbarmok, akik a szaúdi keltető farmon nevelkedtek. Ezért ha bárkit megkérdeztek nyugaton a terrorizmus forrásáról, és annak a szponzorálásáról, akkor mindenki automatikusan azt válaszolná hogy: Szaúd-Arábia! De ha megkérdeznénk, hogy akkor miért is szövetkeznek a szaúdiakkal? Akkor az illető valószínű, hogy vállát rázva mondaná, “mert szükségünk van az olajukra”! Csak nagyon kevesen válaszolnák azt, hogy mert szükségünk van a terrorizmusukra is az olajuk mellett! Pedig ez az a színtiszta igazság, amivel szembesíteni kell az embereket.

Amerikának a szövetségeseivel együtt hatalmas szükségük van a terrorizmusra, amit a vadbarmok keltetője gyárt, finanszíroz, és irányít. Ha kizárólag az olajról lett volna szó, akkor a nyugati országok már nagyon régóta kitaláltak volna valami indokot, hogy lerombolják a vadbarmok keltetőjét, és elsajátítsák az olajat, mint ahogy azt megtették már Irakban, és Líbiában is. De ha  most ezt megtennék, akkor komoly problémával kellene szembesülniük a népeik, meg a világ előtt, méghozzá azzal, hogy saját maguknak kell nyíltan az olaj pénzből finanszírozni a terrorizmust, ahelyett hogy ezt a finanszírozást a vadbarmok királyain, és hercegein keresztül intéznék.

A tény hogy Amerikának különböző stratégiai érdekei vannak a terrorizmus jelenlétéből, és annak a terjedéséből, az szintén cáfolhatatlan, hisz Amerika hozta létre az Al-Kaida terrorszervezetet Afganisztánban, ő hozta be az Al-Kaidát Irakba 2003-ban, Szíriában ő nyújt a terrorizmusnak  nemzetközi politikai fedelet, és ő segíti a terroristák beáramlását az országba.

Amióta nyilvános a hivatalos amerikai álláspont a szaúdi terrorizmust illetően Jemen népe ellen, az megint csak azt bizonyítja, hogy Egyesült Államok a terrorizmus fő pásztora a világban. Ezzel bebizonyította, hogy a “terrorizmus elleni harca” egy végtelen méretű hazugság.

Amerika elkezdte használni a szaúdi terrorizmus, mint egy stratégiai fegyvert a régió népei ellen. Többet neki nincsen szüksége tengerész gyalogosokra, sem a világ különböző tájairól összegyűjtött zsoldosokra, mert a kezét egy kifogyhatatlan terrorista raktárra tette, amelynek a mérete, meg az alacsony ára egyenlő a szaúdi olajéval.

Csupán kettő évvel ezelőtt, Amerika egy hatalmas média kampányt hajtott végre a szövetségeseivel együtt, hogy meggyőzze a nyugati országok lakóit, Jemen lett az egyik legnagyobb veszélyforrása a nyugati a közbiztonságnak. Mert az arab tavasz után a Jemenben  is megvetették a lábukat  szaúdi terroristák  az Al-Kaida tagjai, akik nyugati országok  terrorizálását tűzték ki célul. Az Al-Kaida jemeni szárnya arra specializálódott, hogy a nyugati országok ellen hajtson végre merényleteket. Ez a szárny  egy nagy bázist hozott létre magának Abyan területén Jemenben, elfoglalta Zindzsibárt.Az első merényletkísérlet   egy nyugati repülőgép felrobbantása lett volna azáltal, hogy egy robbanó csomagot juttatnak el  Európába az  Egyesült Arab Emirátusok repterén keresztül.

Ezt az akciót az amerikai titkosszolgálat a dán titkosszolgálattal együttműködve meghiúsítottak még Jemenben.  Egy drón segítségével likvidálták az amúgy amerikai állampolgár Anwar Al-Awlaki Az Al-Kaida terrorszervezet jemeni szárnyának egyik vezérét. Az amerikaiak egészet úgy mutatták be, mintha hatalmas veszteség érte az Al-Kaidát, de nyitva hagyta a kapukat további  drón akciók gondolatai előtt Jemenben, hogy megelőzzék az esetleges  terrormerényleteket. Al-Awlaki meghalt, de a szemek figyelemmel követik azt, hogy ki lesz az utódja, kik a követői, és kik a hívei. A figyelmeztetések továbbra is fennmaradtak a lehetséges veszélyeiket illetően.

Ma nyugaton nagyok sok család örülne annak, ha tudná azt, hogy ma Jemenben egy népi rendszer jött létre, amely ellenzi a szaúdi Al-Kaidát, mi több el is határozta, hogy az egész Al-Kaidát ki is pucolja egész Jemen területéről. Ma nyugaton nagyon sok család örülne annak ha tudná, hogy Jemenben a rendszernek, amely átvette a hatalmat semmi köze nincsen a terrorizmushoz, sem közelről, sem távolról! Ez a rendszer az elnyomott jemeni nép érdekeit képviselve akarja újraépíteni Jement. Biztos nagyon örülnének neki, ha tudnák, hogy Jemen népe harcol helyettük az Al-Kaida ellen, és ezáltal a veszélyt távol is tartják Európától, meg az egész világtól, ahelyett hogy a politikusaik a saját fiaikat küldenék a halálba Jemenbe, mint ahogyan előtte tették Afganisztánban, és Irakban.

Amerikának persze logikusan, ezt a rendszert kellett volna támogatnia, amennyiben a terrorizmus ellen akar harcolni… De már megint ki kellett derülnie annak, hogy Amerika hazudik, amikor azt állítja, hogy a terrorizmus ellen harcol. Mert ma a terroristák oldalán áll a Jemen elleni háborúban! Amerika pofátlanul ma megint a vadbarmok farmjának az oldalán áll, és könyökig mártja bele a karjait a jemeni nép vérébe, amely megkímélte volna az európai katonák vérének kiontását! Amerika ma egy nép által támogatott rendszer ellen harcol, és nagyon jól tudja azt, hogy az Al-Kaida terroristái, azok a szaúdi tenyészfarmnak az eszközei. Azok a szaúdiaknak a zsoldosai akik gyáva módon a levegőből bombázzák a jemeni lakosságot.

Két dologról muszáj itt megemlítenünk egy pár szót: Egy, most már egyértelmű hazugságnak tűnik az, hogy Awlaki, és az Al-Kaida fenyegetést jelentett Európa számára, az egésznek az volt a lényege, hogy előkészítsék a terepet  egy katonai megszállásnak, és az USA jogot formáljon arra, hogy a Vörös tenger kijáratához Bab Al-Mandeb szorosnál hadiflottát állomásoztasson, ami Izrael érdekét és biztonságát szolgálja.   Az Al-Kaida jelenléte Jemenben szükséges, hogy érvényesüljenek az  amerikai érdekek, miközben egy olyan rendszer hatalomra kerülése, amit a Jemenben támogatnak, az fenyegetést jelent azokra az érdekekre. Érdekes.

A másik dolog az, hogy mi bármennyire is dühösek vagyunk vadbarmok viselkedésére a szaúdi farmban, mi nem engedhetjük el a dühünket teljesen, és nem keverhetjük a dolgokat, mert a tapasztalatunk megtanította, hogy hagyjunk magunk mögött egy olyat, amit a stratégiai nyelven, “vissza útnak” hívnak, mert mi nagyon jól tudjuk azt, hogy elfog jönni egy az a nap, amikor nekünk kell majd Nadzsad meg Hidzsáz (Szaúd-Arábia eredeti neve) legyőzött és elnyomott népét megvédenünk.

Nem feledhetjük el, mi mindennel vádoltuk mi irakiak régen Szaddamot, majd amikor az Egyesült Államok és szövetségesei érdekei  azt követeltél, hogy legyilkolják az iraki népet, a Szaddám rendszer elleni háború indokával, akkor az amerikaiak azt hangoztatták hogy: “Furák vagytok ti, másról sem beszéltetek  csak Szaddam kegyetlenségeiről, most megvédelmezitek őt? Hisz ti voltatok azok akik annyira le akartátok váltani!”

Persze nagyon nehéz volt a nyugati médiumok hatására elmagyarázni az embereknek, hogy ellene voltunk Szaddamnak, de nem a népünknek! Mi biztosak vagyunk abban, hogy ez a forgatókönyv megfog ismétlődni Nadzsad és Hidzsáz földjén. A nyugati államoknak több millió bizonyítékuk van arról, hogy Szaúd-Arábia vadbarmai nyakig benne vannak a terrorizmusban, hiszen a nyugatiak nyíltan nem társak a terrorizmusban, és saját kezüket mosni tudják úgy, hogy mindent a szaúdi társaikra kennek. A nyugatnak több millió bizonyítéka van arra, hogy a szaúdiak megsértik az alapvető emberi jogokat.

Lassan a médiumok hírhasábjain  el is kezdődött sok nyugati országokban a társadalom felkészítésre egy újabb akciótervre, ami a Közel-Kelet szétdarabolásának egy következő állomása lesz. A következő “áldozat” a hűséges csatlósszolga A vadbarmok farmja. A nyugati állampolgár a hírcsatornákon keresztül már azzal a ténnyel szembesül, hogy Szaúd-Arábia áll a terrorizmus mögött, ezzel a nyugat menteni akarja magát és feláldozza a szaúdi szolgáját.

Ha eljön az idejük, akkor csupán pár másodpercre lesz szüksége a médiumoknak, hogy a nyugat összes népe felhatalmazza a politikusait, és a hadseregeit arra, hogy töröljék Szaúd-Arábiát a térképről, felosztva azt, több száz törzsi államocskákra.

A vadbarmok tanyája, az összes vadbarommal, öszvérrel, és jószággal együtt, még ha mindegyiknek a fején arany pongyola is lenne, bárminek is hívja magát, hercegnek, sejknek, szolgának, vagy a vadbarmok gondnokának nem ér a nyugat országoknál semmit sem! Ennek az egész farmnak van egy napja, pontosan úgy, mint ahogyan Szaddamnak is volt egy kijelölt napja, amit az amerikaiak jelöltek ki neki. Már akkor nagyon jól tudták, amikor Szaddam  hatalma csúcsán volt  mint a térségbeli barátjukként volt nyilvántartva ezért még vegyi fegyverrel is ellátták, hogy a napjai megvannak számlálva és ők döntik el mikor jön el Szaddam utolsó órája.

Befog következni az a nap, amikor Rijádot, Jaddát, Mekkát, és Medinát a legmodernebb Tomahawk és Cruise rakétákkal fogják lőni, a terrorizmus támogatóinak büntetésének az indoklásával. Akkor a vahabita szaúdiak felhalmozott vagyona semmit nem fog érni. A petrodollárok milliárdjai három felé fognak eloszlani.

Az első részből kifizetik azokat akik finanszírozták az amerikaiak háborúját a szaúdiak ellen illetve azoknak a jussa lesz akik továbbra is finanszírozzák a terrorizmust. A másik részt már korábban a szaúdiak hatalmas mennyiségű amerikai fegyverek vásárlására költötték, amik majd gazdátlanul ott fognak heverni sivatagi raktárakban és az amerikaiknak pont kapóra fog jönni egy újabb háború megindításához. A  petrodollár milliárdok harmadik részét amerikai bankokba teszik, hogy  megmentsék az USA gazdaságát a teljes összeomlástól.

Ha ez bekövetkezett, akkor mi leszünk minden kétség nélkül az egyetlenek, akik megvédjük a leigázott keserű sorsra kényszerült testvéreinket Nadzsad, és Hidzsáz földjén. És akkor fogják az amerikaiak azt mondani nekünk, hogy: „Nem ti voltatok azok, akik azt állították, hogy Szaúd-Arábia a terrorizmus forrása, és annak a keltetője, amelyből a fertőző mérgezett kártevő bogarai szaporodnak, meg terjednek el világszerte? Miért tiltakoztok most azon, hogy mi leromboljuk ezt az egész mocsarat, és megszabadítjuk a világot tőle? „

Fel kell készülnünk arra a napra,  féken tartani a dühünket amit a  szaúdi uralkodó család iránt érzünk, hogy Amerika ne legitimálja a legyőzött emberek gyilkolását Nadzsadban, és Hidzsázban. Mi ellene vagyunk az amerikai terrorizmusnak, ahogyan ellene vagyunk a vadbarom szaúdi terrorizmusnak is, és nem fogjuk engedni, hogy ártatlanokat gyilkoljanak a terrorizmus indokával.

Istenem erre legyél a tanúm.

Dr. Omar Zaher, Dániában egyetemi oktató iraki származású politológus professzor

Orientalista.hu- (Szíriai Hírek fordítása)

Megosztom:

, ,
Back to Top ↑