Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Történelem

2016. 11. 18.

Amikor még a görög és a latin nyelvet libanoni szokás szerint jobbról balra írták

2016. 11. 18.

Hellének Libanonból átveszik a ma is használatos görög abc alapját::

Hérodotosz: (libr. V. 58): A Kadmosz-val bevándorolt és letelepedett Phoinikiaiak, köztük a Gefyraiosz nemzetség, sok újfajta ismeretet hoztak Hellaszba, köztük a betűvetés tudományát, amelyet a Hellének addig nem ismertek. Kezdetben a Hellének is ugyanazokat a betűjeleket használták, mint a Phoinikiaiak, később azonban kiejtési módjuk és írásbeli alakjuk megváltozott. Ekkoriban a Hellén törzsek közül főként az ionok érintkeztek a Phoinilkiaiakkal, s eltanulván tőlük a betűjeleket kissé megváltoztatták és használni kezdték őket, s phoinikiai betűknek nevezték, ami méltányos volt, hiszen ezt a tudományt a Phoinikiaiak honosították meg Hellászban. [a Byblosi írás alapjául szolgált piktográf jelek vélhetően Mezopotámia vagy Egyiptom felől kerültek Libanonba].

Ebből adódóan a korai hellén szövegek iránya még -ide nem értve a balról jobbra tartó lineáris írásúakat- rendszerint jobbról balra majd busztrofedonba haladt, amely egyébként nem csak a görögre és a latinra volt jellemző mivel például a sábai nyelvű leletek is gyakran busztrofedon irányúak.

Nesztór kupáján lévő felirat:

(kb. Kre. 725-re datálják, jobbról balra)

ΝΕΣΤΟΡΟΣ: [?]: ΕΥΠΟΤ[ΟΝ]: ΠΟΤΕΡΙΟ[Ν]

ΗΟΣΔΑΤΟΔΕΠ[ΙΕ]ΣΙ: ΠΟΤΕΡΙ[Ο]: AΥΤΙΚΑΚΕΝΟΝ

ΗΙΜΕΡ[ΟΣ ΗΑΙΡ]ΕΣΕΙ: ΚΑΛΛΙΣΤ[ΕΦΑΝ]Ο: ΑΦΡΟΔΙΤΕΣ

magyar fordítás:

Nesztór kupá[ja], [belőlem?/amiből?] in[ni] jó,

ha valaki i[sz]ik eme kupá[ból], őt azonnal

szépkosz[orú]s Aphrodité vágy[a elrag]adja

a Dipylon temetőben talált korsón lévő felirat:

(kb. Kre. 735-re datálják, jobbról balra)

ΗΟΣ ΝΥΝ ΟΡΧΕΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΝ ΑΤΑΛΟΤΑΤΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΔΕ ΚΛΜΙΝ

(e szöveg tulajdonképpen tagolatlan, itt a vélt értelmezés szerint tördeltem)

magyar fordítás:

aki most a táncosokból legpompásabban játszik, ő [kapja?] ezt

Chairedemos sírfelirata:

(kb. Kre. VI. századra datálják, busztrofedon)

ΧΑΙΡΕΔΕΜΟ: ΤΟΔΕΣΕΜΑ: ΠΑΤΕΡΕΣΤΕ[ΣΕ]

[Θ]ΑΝΟΝΤΟΣ: ΑΝΦΙΧΑΡ(Ε)Σ: ΑΓΑΘΟΝ: ΠΑΙΔΑΟ

ΛΟΦΥΡΟΜΕΝΟ[Σ]: ΦΑΙΔΙΜΟΣΕΠΟΙΕ

magyar fordítás:

Chairedemosnak állítot[ta] ezt az emlékművet

[h]alálára az apja Anphichares egy derék gyereket

gyászolv[a] Phaidimos [szobrász] csinálta ezt

További busztrofedon irányba írt ógörög példa: Gortüszi törvénytáblák, Szigeioni sztélé, Antigenes sírfelirata. Ugyanezt az utat járta be a latin nyelv is, amelyben jobbról balra tartó példa:

Castor és Pollux dedikációs felirat:

(kb. Kre. VI. századra datálják, jobbról balra)

CASTOREI PODLOVQVEIQVE QVROIS

magyar fordítás:

Castornak és Polluxnak a [Dios]kurosoknak

Praenestei fibula felirata:

(kb. Kre. VII. századra datálják, jobbról balra)

MANIOS: MED: FHE: FHAKED: NVMASIOI

magyar fordítás:

Manius csinált engem Numeriusnak

További jobbról balra tartó példa: Duenos-felirat, a Tiburi talapzat felirata (utóbbi jobbról balra induló spirálisan befelé haladó), busztrofedon irányba írt latin példa: Lapis niger kő,

Orientalista.hu – Dany Roland

Megosztom:

Back to Top ↑