Cadmus fordítás Cadmus
Palesztina

2018. 12. 26.

Bertalan pátriárka karácsonyi üzenete: A jövő Krisztushoz tartozik, Ő az Ura

2018. 12. 26.

Jóllehet a keleti ortodox egyházak Karácsonya a január 6-i Epifánia, Urunk megjelenése ünnepéhez kapcsolódik, idén Bartolomaiosz, vagy ahogyan a magyar ajkú keleti keresztények nevezik, Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka már a latin rítusú Karácsony előtt közzétette a Krisztus-születésről szóló ünnepi üzenetét. Kelet sajátos teológiai és liturgikus hagyományába ágyazva bátran és határozottan hirdeti meg a tényt, hogy az örök Logosz emberré lett és legyőzte az eget és földet elválasztó akadályt, kivezeti az emberiséget a bűn sötét labirintusából. Az Örök Ige testté lett, az Igazság elérkezett, az árnyék eltűnt.

A kételkedőkkel szemben megingathatatlan bizonyosságunk van afelől, hogy a jövő Krisztushoz tartozik, aki „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”. Krisztus egyháza a megszentelődés, a sugalmazott élet, az ember és a világ megújulásának az egyháza, mely előíze az Ország dicsőségének és amely tovább folytatja evangéliumi tanúságtételét és kiosztja a Megváltó szerzette adományokat – üzeni Bertalan pátriárka.

Dicsőítjük az egészen Szent és Irgalmas Istent, mert arra méltatott minket, hogy ebben ez évben is megérjük Karácsony dicsőítésének a napját, az örök Fiú megtestesülésének ünnepét. Az egyház isteni-emberi misztériumában és a szent titkokon keresztül Krisztus megszületik és testet ölt a lelkünkben és a létezésünkben. „Isten Logosza megszületett test szerint az időben, és mindig meg akar születni lélek szerint emberszerető jóságában. Gyermek lett, magára öltötte az erényeket és azokban mutatta meg magát, és minél inkább jól ismeri valaki Azt, aki őt már előbb befogadta, annál inkább meg tudná érteni Őt” – idézte Bertalan pátriárka Szent Maximosz hitvalló gondolatát. Ő nem egy eszme-Isten, hanem Emmanuel, a „velünk az Isten” és közelebb van hozzánk, mit a saját énünk.

Isten Logoszának a megtestesülése az Istenre és emberre vonatkozó igazság megnyilvánulása

Az elérhetetlen és anyagtalan Istenség nem alakítja át az ember életét, nem hozza magával az anyag és szellem szembeállítását, nem békíti ki egymással az ég és föld közti szakadékot. Isten Logoszának a megtestesülése az Istenre és emberre vonatkozó igazság megnyilvánulása, mely megszabadítja az emberi nemet a sötét labirintusoktól, az antropomonizmustól, az idealizmustól és a dualizmustól. Az antropomonizmus szemlélete a teremtés összességéből kizárólag csak az emberre figyel, a teremtett világot elhanyagolja – áll a teremtésvédelemi elkötelezettségéről közismert pátriárka gondolata hátterében. Kemény szavakkal ítéli el a jelenkori elvilágiasodást, a gyakorlati ismeretek abszolút elsőségét, miként a gazdaság abszolút fölényét, az önmegváltó és ateista arroganciát, az individualizmus és az eudemonizmust, mely a boldogságban való jót tekinti az emberi élet természetes céljának. A pátriárka az úgynevezett „lehetetlen dolgok etikájával” együtt elveti a puritanizmust, az emberi test démonizálását, az üres miszticizmusokat, az értelem, a kultúra és a technika megvetését.

Isten Logosza megtestesülésének az ünneplése ellenáll a globalizációnak

A keresztény hit a szeretet Istene alatt álló ember üdvösségének a bizonyossága, aki magára vette a természetünket és annak új „hasonlatosságot” adott a bűn okozta veszteség következtében. Az egyház egész élete az isteni-emberség misztériumában nyilvánul meg. Az Isten-ember Üdvözítő magára vette az egyház testét. Krisztus egyháza a közös üdvözülés, a közös szabadság és a közös Ország reménységének a helye, az a mag, melyben az ember az igazságra jut a szeretetben. Ez a szeretet felülmúlja az egyszerű humanista akciót, mert az isteni filantrópia meghaladja az emberi szót. Isten Logosza megtestesülésének az ünneplése ellenáll a globalizációnak, mely elszínteleníti az ünnepet és Krisztus nélküli karácsonnyá alakítja azt.

Krisztus után a szádokon át minden Krisztusban marad

Noha az eljövendő nehezen előrelátható az ember számára, a tiszta hitnek mindazonáltal nincsenek kétségei. Az Örök Ige testté lett, az Igazság elérkezett, az árnyék eltűnt. A kételkedőkkel szemben megingathatatlan bizonyosságunk van afelől, szögezi le a pátriárka, hogy a jövő Krisztushoz tartozik, aki „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”. Krisztus egyháza a megszentelődés, a sugalmazott élet, az ember és a világ megújulásának az egyháza, mely előíze az Ország dicsőségének és amely tovább folytatja evangéliumi tanúságtételét és kiosztja a Megváltó szerzette adományokat. Bertalan pátriárka abszurd dolognak tartja a jelenkor ideológia teremtését, mely poszt-keresztény korszakról, kereszténység utáni világról beszél. Krisztus után a századokon át minden Krisztusban marad. Bertalan pátriárka üzenete végén, lélekben térdet hajtva a betlehemi Isten-Gyermek és az Istenanya előtt, mindenkire pátriárkai áldását adja.

Vaticanews

Megosztom:

, , , , , ,
Back to Top ↑