Cadmus fordítás Cadmus

Elkezdték a szlovák iskolát az asszír diákok

Elkezdtek iskolába járni azok az Irakból származó asszír keresztény menekült gyerekek, akiket tavaly decemberben családjukkal együtt önkéntes alapon fogadott be Szlovákia. A harmincnégy iskoláskorú gyermeket nyitrai és környékbeli falvak általános iskoláiba osztották szét. – közölte az MTI.

 A hat és tizenhat év közötti diákok négy egyházi és három államilag fenntartott általános iskolában ültek be a tanintézmény padjaiba, szlovák osztálytársaik mellé. A négy egyházi iskola közül hármat a nyitrai érsekség működtet, egynek pedig a piaristák a fenntartói.

Az asszír diákoknak a koruknak megfelelő évfolyamban kell bekapcsolódniuk az oktatásba. Az iraki tanulók szlovák osztályokba kerültek, és csak saját szorgalmukra, ill. képességeikre támaszkodhatnak a nyelv és az egyéb ismeretek elsajátításában.

Az iskolák ugyanis nem tudnak olyan személyt biztosítani a számukra, aki saját nyelvükre lefordítaná nekik a tananyagot. A kötelező óralátogatás mellett viszont külön szlovák nyelvoktatáson is részt vesznek majd az iskolákban. Az asszír gyerekek az eddig Szlovákiában töltött idejük alatt csupán rögtönzött nyelvtanórákra jártak családjaikkal együtt, ez idő alatt a latin ábécét és a szlovák nyelv alapkifejezéseit sikerült elsajátítaniuk.

A középiskolás korú gyerekek oktatása egyelőre nem megoldott A 149 fős asszír keresztény csoport tavaly december elején érkezett Kassára az iraki Moszul környékéről. A háborús övezetből érkezett menekültek befogadása Szlovákia önkéntes hozzájárulását jelenti a menekültkrízis megoldásához. A 25 keresztény családot a biztonsági ellenőrzések után a homonnai menekültközpontba szállították, ahol sokáig karanténban tartották őket.

 A táborból egy hónappal ezelőtt kezdték meg az áthelyezésüket Nyitrára és környékére, ahol a nyitrai érsekség által fenntartott épületekben nyújtottak szállást számukra. A Békesség és Jólét Polgári Társulás szakemberi pedig szociális és jogi tanácsadással látják el őket, a felnőttek számára pedig biztosítják a szlovák nyelvoktatást.

Orientalista.hu

Sharing is caring!

, ,
Back to Top ↑