Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Keresztények

2017. 07. 11.

Bomba hír, igazi szenzáció: a református világközösség új elnöke egy szíriai lelkésznő

2017. 07. 11.

AZ ÜLDÖZÖTTEK IRÁNTI SZOLIDARITÁS ÉS A KRISZTUSI SZERETET GYŐZELME LIPCSÉBEN 

Vége a reformátusoknak helyén volt a szívük és az eszük! A Református Egyházak Világközösségének hétévenként megrendezésre kerülő világgyűlése június 29. óta tart, s július 7-én fejeződött be a németországi Lipcsében. A világgyűlésen 110 ország több, mint 225 református egyházát fogja össze, mintegy 80 millió református képviseletében. NAJLA KASSAB személyében a Szíriai és Libanoni Nemzeti Evangéliumi/Protestáns Zsinat (NESSL) lelkésznőjét választották meg a világszervezet elnökévé. Egyházdiplomáciai siker? Isteni vezetés, Istenünk „világpolitikája”?

Tapasztalatával és sok talentumával méltó vezetőnk lesz

Alison McDonald, a Jelölő Bizottság moderátora közölte a nagygyűlés résztvevőivel, és a református világgal a jelenlévő képviselőkön és sajtótudósítókon keresztül: „Najla Kassab tapasztalataival és sokféle kegyelmi ajándékával, látásaival, spirituális erejével és Isten kegyelme segítségével a legmegfelelőbb személy, aki vezetni fog minket a továbbiakban elnökként”.

A választása 2017. július 7-én került sor Lipcsében, a világgyűlés záró napján, amire július 7-én került sor. Az új Végrehajtó Bizottságnak 22 tagja van, 10 férfi és 12 nő. Tizenöten felszentelt lelkészek, heten „laikusok”. Köztük öten 31 év alatti fiatalok, az egyik alelnök is.

NAJLA KASSAB lelkésznő 2010 óta tagja volt a Református Egyházak Világközössége Végrehajtó Bizottságának. A közel-keleti NESSL Keresztyén Nevelési Osztályának igazgatója volt, az első nő egyházában, aki engedélyt kapott a prédikátori szolgálatra, majd ez év márciusában szentelték fel lelkésszé. Teológiai vizsgát a világhírű református Princeton Teológiai Szemináriumban (USA) tett 1990-ben.

Kiálltam és kiállok a nők jogaiért az egyházban

„1993 óta azért imádkoztam és küzdöttem, hogy a nőket is szenteljék fel lelkészi szolgálatra Közel-Keleten, és hálás vagyok Uramnak, Istenemnek, hogy két hónappal ezelőtt két lelkésznőt is felszenteltek a Közel-Keleten” – nyilatkozta Kassab lelkésznő elnökké választása után a sajtónak. „Kiálltam és kiállok a nők egyenjogúsága mellett a teljes jogú lelkészi szolgálata történő felhatalmazásuk érdekében, s azért, hogy az Istentől kapott talentumaikat az egyház életében és sok-sok nő érdekében kamatoztassák”.

A református régiók és a fiatalok erősítése – a Szentlélek közösségében egy asztalnál

Szolgálati súlypontjai között első helyen áll a Református Világközösség régióinak erősítése, a fiatal keresztyének motiválása. „Itt az ideje, hogy meghallgassuk őket, küzdjünk velük együtt és meghalljuk szavukat, amellyel az egyház érdekében érvelnek” – fejtegette interjújában Kassab világközösségi elnök.

Igen fontosnak tartja, hogy a nézeteltéréseket egy asztal mellé ülve, egymásra figyelve és a Szentlélek vezetésével igyekezzenek legyőzni. Nyílt, de pneumatikus, Lélektől vezetett párbeszédre van szükség.

Ugyanakkor a reformátusok ökumenikus elkötelezettsége mellett is hitet tett. „Reformátusként azt látjuk és valljuk, hogy ökumenikus párbeszéd nélkül nem lehet keresztyén túlélés”. Wittenberg a jeladás ere.

Magyar református női képviselő is a VB-ben – Third Church?

A református világközösség négy alelnöke: Dr. Samuel Ayete-Nyampong lelkész Ghánából, Dr. Lisa Vander Wal lelkésznő az USA-ból, Sylvana Maria Apituley lelkésznő Indonéziából, Raissa Vieia Brasil Brazíliából.

A Végrehajtó Bizottság tagjai között van Erdélyi Diána is, a hét magyar tagegyházat tömörítő Generális Konvent jelöltje, külügyi referens is, aki az európai régió támogatását is élvezte. A VB tagok túlnyomó többsége Európán kívüli területekről került be a fontos bizottságba.

Itt állok közel-keleti nőként Luther szószékén…

 Nem kétséges, hogy azoknak a vallásszociológusoknak lett igaza, akik a Third Church korszakáról írnak egy ideje. A „Harmadik Egyház” alatt a Föld déli, illetve keleti féltekének a hatalmas mértékben növekvő keresztyénségét értik. Nem csak a karizmatikus mozgalom, hanem a világ reformátusságának a fiatal ereje is ezekben a térségekben virágzik, viszi tovább az egyházat, az evangéliumot. Jó lesz figyelnünk nekünk is erre a hangsúlyeltolódásra, s igyekezni, nehogy leszakadjunk vagy kiszakadjunk a világkeresztyénség fő sodrásából. Ezért is nagyszerű, Isten Lelke szerinti választás Najla Kassab megbízása az elnöki teendőkkel. És végre a reformátusok ismét toppon vannak. A legdrámaibb „vallásháború” kellős közepéből választottak vezetőt. Nagyszerű lelki konszonancia és szolidaritás ez a magyar reformátusság és a kormányzat közel-keleti kiállása, cselekvő eltökéltsége, és a református világfelelősség között. Mintha újra topon lennénk, a kegyelem hatalmas felelősségével – Isten irgalmazzon nekünk, hogy a szolgálatban, a cselekvő szolidaritásban ott is maradhassunk.

Ezzel a reménységgel imádkozunk az új református világközösségi elnök-lelkésznőért, és a többségében Európán kívüli Végrehajtó Bizottság tagjaiért, s a magyar VB tag jövőbeni szolgálataiét is. Ezen a helyen nem hallgathatunk arról a Kálvin-reneszánszól sem, ami a távol-keleti térségben, Kínában, Indonéziában, Dél-Koreában tapasztalható. Isten jeladására figyelünk, amint azt e blog-felületen megjelenő elemző sorozatunkban egy ideje tesszük „Zürich-Peking-Szöul-Tokió Kálvin dossziénk” címmel. Hiszen nem csak egyházdiplomáciáról van itt szó, hanem sokkal többől: Isten világpolitikájáról, üdvözítő terve beteljesülés felé tartásáról. Ennek jele a bátor, eredeti, Lélek-csodaként fogadható és értelmezhető döntés a Református Egyházak Világközösségének lipcsei világgyűlésén. Valami ismét történt, jeladás felülről, amire nagyon oda kell figyelni és amit nagyon komolyan kell követni, és tiszteletben tartani.

„Ne a korábbi dolgokon tűnődjetek, ne az elmúltakon tanakodjatok!
Lásd, én újat cselekszem, most kezd kibontakozni!
Nem veszitek észre?!”
 (Ézsaiás 43,18-19).

Amikor a világgyűlés ideje alatt a wittenbergi Vártemplom szószékén hirdette az Igét az új református elnöknő, így kezdte szolgálatát: „Itt állok, közel-keleti nőként Luther szószékén”.  Mi minden van ebben a rövid mondatban?! Mindaz, amit Ézsaiás idézett próféciája is sejtetett. Az idők jeleinek sokasága. Akinek van füle a hallása, hallja, mit üzen a Lélek a gyülekezetnek!

Orientalista.hu – Dr. Békefy Lajos / Gratisnews.hu

Megosztom:

, , , , , , ,
Back to Top ↑