Cadmus fordítás Cadmus
Vélemény

2015. 11. 15.

És ez még csak a kezdet

2015. 11. 15.

Szörnyű dolog történt Párizsban, ahogy szörnyű, ami megesett a madridi pályaudvaron és a Charlie Hebdo szerkesztőségében korábban. És ez még csak a kezdet! Hiába figyelmeztettem többedmagammal 2013-ban! Akkoriban elhűlve néztem, miként támogatja az EU, köztük mi, magyarok is a szíriai ellenzéket. Páran közülük itt, Magyarországon tárgyaltak, ettek, ittak, élték életüket és hitegették a népet, mi lesz akkor, ha ők egyszer hatalomra jutnak. És annak érdekében, hogy ez megtörténjen, a legvéresebb szervezetekkel szövetkeztek. Magyarország, aki mindenben eminens, 2012-ben a szíriai nagykövetséget bezáratta. Ezzel párhuzamosan pedig az ellenzéki erők képviseletet nyithattak.

Talán bölcsebb lett volna semlegesnek maradni

Kedves Európa! Tegyük félre a szívmarcangoló fájdalmat a szörnyű esetek után és vegyünk elő egy tükröt! Nem kellett volna fegyvereket küldözgetni mindenféle ellenzékinek mondott szervezeteknek Szíriába és nem kellett volna nyíltan, vagy sunnyogva a háttérből falazni az ISIS-nek. Mindezek után undorító az a könnyhullatás, amikor a Charlie Hebdo-t ért támadás után az európai vezetők egymásba karolva véghez visznek, hadat üzenve annak a terrorizmusnak, melyet ők maguk állítottak elő. Vége a lehári operett Európának, vége a nyugodt, világ realitásaiból kivont eszmefuttatásoknak. Európa a való világ részévé lett. Igen, mert a való világ az véres, igazságtalan, erő és hatalom dominancián alapuló realitás, ahol az emberi faktor nem kerül számításba. Most került Európa abba a helyzetbe, melyet maga állított elő felsőrendűségével, pökhendiségével, a világ kirablásával. Most, hogy Európára csak úgy tekinthetünk, mint a világ kulturális örökségére, fáj a valóság és ellenséget keresünk. Miért pont az iszlám? Miért pont a muszlimok? Semmi közük hozzá! Éppúgy vesztes eszközei ők a folyamatoknak, mint a vesztes Európa. Miért nem keresi a hibát Európa önmagában? Ugye, milyen rossz áldozatnak lenni? De kinek az áldozata? Talán Európa az iszlám világ áldozata? Ő volt! Az a muszlim volt! Meg az iszlám, amit hirdet! Az a tanítása, hogy ki kell irtani a zsidókat, keresztényeket és mindenkit, aki nem muszlim! És hollywoodi koreográfiával elő is állítja azokat a könyveket, brosúrákat, csokornyakkendős iszlám magyarázókat, akik a téma kiváló ismerőiként igazolják a vád hitelességét.

Honlapokon, mint „Dzsihádfigyelő” jelennek meg olyan megfogalmazások, melyek köszönőviszonyban sincsenek az iszlám valódi lelkületével, küldetésével. Hab a tortán, a magyar tévében is hangot kapott Bill Warner iszlámkutató és műve, a „Saría törvény nem muzulmánoknak”, amely érdekes módon magyar nyelven is napvilágot látott. Bill Warner megmutatta, milyen a tipikus amerikai géniuszt, aki képes 17 oldalban előadni Shakespeare összes művét. Minek több? A lényeg benne van, a többi időpocsékolás. Ez az az autodidakta, saját állítása szerint 30 évet a témával behatóan foglalkozó, csokornyakkendős ember hinti az észt ott, ahol gyűlöletre van szükség, márpedig az ma a legkeresettebb áru.

Azt azonban elismerem, hogy a muszlimok vezetői között vannak, akik partnerek a fenti félremagyarázásokban. Megvesztegetett, vagy bezsarolt szónokok, gyülekezeti vezetők. Ide vezet, ha egy hit elegyházasodik, szervezetté válik, ami elidegenedik az eszmétől.

Nem tűnt fel, hogy 1400 éven keresztül a muszlimok védték a zsidókat? Nem tűnt fel, hogy Szalahuddin a keresztes hadjárat idején nem csak a muzulmán, hanem a zsidó közösségek életéért is harcolt? Nem tűnt fel, hogy szövetségesek voltunk? Nem tűnt fel, hogy az andalúz kalifátusban, békés együttélés volt a felekezetek között? Nem tűnt fel, hogy a zsidó kultúra felvirágzása, Maimonidész munkássága is a kalifátus hátterével valósult meg? Nem tűnt fel, hogy a török hódoltság ideje alatt sem érhetett felekezeti alapon senkit sem bántalom? Nem tűnt fel, hogy a perzsák szabadították fel a zsidókat a babiloni rabságból? A zsidóság és Izrael állam az iszlám számára két különböző dolog, akárhogy érdek e kettő egybemosása. Csak most, a 21. században jött elő ez a baromság. Az elhülyített, eltahósított, ítélőképességétől és agytekervényeitől megfosztott nép pedig evidenciaként issza ezt az igét, mint a mannát. Nem tűnt fel, hogy a helyi konfliktusok, destabilizált állapotok létrehozása nem az iszlám világ érdeke? Ez egy hatalmas üzlet! Erre minden eszközt bevetnek, még a terrorizmus eszközét is. Most pedig ideológiát is gyártanak hozzá. Ez a mai iszlám. Nem tűnt fel, hogy nem Iszlámnak nevezik ezt az ideológiát, hiába kiáltozzák az Allah Akbart? Neoszelefita tanok, vagy Takfiriya néven kerül a forgalomba. Ez azt jelenti, hogy mindenki Káfir, hitetlen, aki nem én vagyok, még a muszlim is. Gondoljátok, hogy ez az Iszlám? Ezt nem mi hirdetjük.

Ha meg akarjuk oldani az Európára nehezedő problémát, akkor győzzétek le hányingereteket, előítéleteteket, mert csak együtt tehetjük meg. Mi, akik Európa része vagyunk már, szintén Európa értékeinek fennmaradásáért küzdünk. A középkori igazságokkal fel kellene hagyni. Akkor igaz volt a keresztényi érték képviselete, de ma már ideje lenne felfogni, hogy egy egyetemes emberi értékrend mellett kellene kardot törni, nem pedig a múlt felé tekinteni. Ebben az egyetemes emberi értékrendben teljesen mindegy, hogy keresztény, vagy iszlám, hiszen egy az isten, nem lehet más értékrendünk! Nem privatizálhatja egy vallás sem magáénak azt, amit az egész emberiség kapott! Amit ti láttok, az nem vallások, hanem kultúrák közti szakadék, ami teljesen más. Ha az az albán keresztény lenne, éppen ilyen felfogással érkezne ide. A kulturális különbség nem kezelhető egymás vallási értékeinek lekicsinylésével, félremagyarázásával. Ami pedig az iszlám bőrbe varrt farkasokat illeti, mi, muszlimok éppúgy célpontjai vagyunk a Takfiriyának, mint Ti. Ha minket is ellenségnek tekintetetek, akkor sok frontot fogtok kialakítani és a probléma hosszú ideig fennmarad.

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑