Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Interjú

2015. 06. 25.

Exkluzív interjú az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövetével

2015. 06. 25.

Mohammed Reza Morshedzadeh, iráni nagykövet adott interjút szerkesztőségünknek, amiben  a nukleáris megállapodásról, a Közel-Keleti válságokról, illetve a vahhabita hátterű terrorizmusról kérdeztük  Morshedzadeh Nagykövet urat.

Köszönöm, hogy elfogadta megkeresésünket és interjút ad az orientalista.hu-nak. Megkérném a Nagykövet urat, hogy pár mondatban ismertesse az olvasóinkkal  a diplomáciai és szakmai tevékenységét Magyarországon és az ezt megelőző helyeken.

– Több mint 30 éve, hogy hivatásos diplomataként tevékenykedem, Malajziában, Romániában, Bosznia-Hercegovinában és Dániában voltam nagykövet. Körülbelül két éve tartózkodom Magyarországon nagykövetként. Emellett hosszabb időszakot töltöttem vezetőként különböző ázsiai és európai területi főosztályokon, valamint a Független Államok Közössége térségének főosztályvezetőjeként a Külügyminisztériumban.

Magyarországi küldetésem két éve alatt a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének és bővítésének céljából hatékony intézkedésekre került sor, melyek közé tartoznak a két ország magas rangú tisztségviselőinek kölcsönös látogatásai és egy sor kulturális rendezvény.

– Hogyan értékeli az iráni nukleáris program kerettárgyalások végkimenetelét? Mennyire befolyásolja majd a  végső megállapodás aláírása az iráni gazdaságot? Igaz az a hír, hogy nyugati cégek türelmetlenül várják az embargók feloldását?

– A nukleáris tárgyalások megléte az Iráni Iszlám Köztársaság és az 5+1 csoport között, valamint az elért eredmények jelzik az iszlám köztársaság békés szándékát a nukleáris technológia fejlesztése terén, és az ország eltökéltségét a félreértések tisztázása és a bizalom megteremtése érdekében. Elvárásunk az, hogy tárgyalófeleink figyelmen kívül hagyják egyes országok és a békét és a párbeszédet ellenző egyes amerikai csoportok, a cionista rezsim propagandáját, és komolysággal, megújult erővel, a szankciók genfi megállapodásban megerősített eltörlésével haladjanak tovább az úton. Az iszlám köztársaság atomprogramja folytatásakor a békés felhasználáson túl mást nem akart és nem akar, és nem fogad el semmilyen korlátozást tudományos fejlődésének munkálásában. Az Iráni Iszlám Köztársaság kihangsúlyozza, hogy mindaz, amit a legutóbbi tárgyalásokon és a lausanne-i szándéknyilatkozatban sikerült elérni, annak az elszántságnak az eredménye, amelyet a felek egy konszenzusos megoldás kialakítása érdekében felmutattak.  Jelenleg Irán és az 5+1 csoport külügyminiszter helyettesei tárgyalnak a megállapodás szövegének összeállításáról, és reméljük, amennyiben a másik oldal lemond a túlzó követelésekről, a szöveg a kijelölt időpontban elkészül.

Ami a kérdése másik felét illeti, ki kell jelentenem, a kegyetlen szankciók nemcsak az ország bevételeire, ránk gyakoroltak hatást (azzal együtt, hogy mindezt sikerült jól kezelnünk), hanem az Iránnal szerződéses kapcsolatban álló országok gazdaságára és az Iránnal üzleti viszonyban álló vállalatokra is. Ebből következik, hogy a nyugat Irán ellenes szankcióinak eltörlése a nyugati vállalatok számára nyereséggel jár majd. Az elmúlt hónapokban sok nyugati gazdasági küldöttség kereste fel Teheránt, hogy a szankciók utáni befektetésekről tárgyaljon.

– A Közel-Keleten zajló konfliktusok számos szálon kapcsolódnak egymással, a megoldás összetett és az országokban dúló terrorizmus egy tőről fakad. Irán milyen megoldást képzel el a Szíriában, Irakban és Jemenben.

– Térségünk fontos részei jelenleg a radikalizmus és a szélsőségesség tüzétől égnek, és ez fenyegetést jelent a szomszédaink és az egész világ számára. A szélsőségesek és az erőszakot keresők a legkülönfélébb országokból érkeztek a Közel-Keletre. Ahhoz, hogy a terrorizmussal szembe tudjunk szállni, ismernünk kell a gyökereit. A terrorizmus melegágya a szegénység, a munkanélküliség, a hátrányos megkülönböztetés, a megaláztatások és az igazságtalanságok, és az erőszak kultúrájában erősödik meg. Ahhoz, hogy a terrorizmus gyökereit kiirtsuk, teret kell adnunk az igazságosságnak és a fejlődésnek, és meg kell akadályoznunk, hogy az Isteni vallásokat meghamisítsák. Gátat kell vetnünk annak, hogy az Isteni vallásokat megsérthessék. A nyugat stratégiai hibái a Közel-Kelet, Közép-Ázsia és a Kaukázus térségének ügyeiben a világnak ezt a pontját a terroristák és a szélsőségesek paradicsomává változtatták. Az Al-Kaida, a tálibok és a legújabb szélsőséges csoportok kialakulásának tapasztalata megmutatta, hogy a szélsőséges csoportokat nem lehet a szembenálló országok elleni küzdelemhez felhasználni és biztonságban megmaradni a szélsőségek létrejötte miatt kialakuló szövődményektől. Irán minden olyan országot támogat, aki felkel és ellenáll a terrorizmussal szemben.

A Daes-sel kapcsolatban néhány pontot említenék: ezt a csoportot egyértelműen beazonosítható országok biztonsági szolgálatai hozták létre különféle célok érdekében, többek között azért, hogy harcoljanak Aszad kormánya ellen, és ezt követően jutottak ők be Irakba. Figyelembe véve a Daes alakulatnak nyújtott anyagi, logisztikai és kiképzésbeli segítséget, Amerika harca a Daes-sel ez idáig nem tekinthető komolynak, és inkább kirakatbelinek nevezhető. Irán támogatása, amit eddig Iraknak nyújtott a Daes-sal való harcban, katonai tanácsadást és az országnak nyújtott segítséget jelentett.

Szíriában is terrorista cselekmények tanúi vagyunk. A nyugat a terrorizmust két részre osztotta: jóra és rosszra. Van, ahol harcol vele, és van, ahol segíti, vagyis a terrorizmussal szemben kétféle bánásmódot alkalmaz.

Jemenben az ország elnyomott népét Szaúd-Arábia repülőgépeinek bombatámadásai gyilkolják. Az országban humanitárius katasztrófa történik, de Szaúd-Arábia olajdollárjai megakadályozzák azt, hogy az elnyomott jemeniek hangja eljusson a világba.

Az elmúlt évben Irán köztársasági elnökének kezdeményezésére egy nemzetközi konferenciára került sor Teheránban „A világ az erőszak és a szélsőségesség ellen” címmel, melyen a világ fontos személyiségei – többek között Magyarországról is – vettek részt. A mi nézetünk szerint a Közel-Kelet térségének problémáit egyedül csak párbeszéddel és a külföldi erők beavatkozása nélkül lehetséges megoldani.

Mi Irán álláspontja az Iszlám Állam nevű terrorszervezetről és a többi vahhabita szervezetről? Önök szerint kik támogatják, kiknek áll érdekében az efféle irányzatok elterjedése és hatalomra jutása az arab országokban?

– A gőg és önteltség világa azt akarja, hogy a muzulmánok közötti megosztottság révén a világ számára stratégiailag fontos iszlám területek felett ellenőrzést nyerjen, és elrabolja az iszlám országok értékeit és uralkodjon a muzulmánok felett. A síiták és a szunniták közötti konfliktusról szóló szóbeszéd programja a terrorizmus és a szélsőségek elleni küzdelem tévútra terelését szolgálja. Mindnyájunknak segítenünk kell, hogy a meglévő nehézségeket leküzdjük. A terrorista csoportok térségbeli tevékenységével szembeni fellépéshez párbeszédre, együttműködésre és felelősségvállalásra van szükség. Irán a jelenlegi fenyegetések elhárítása érdekében komolyan eltökélt a térségbeli országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés mellett.

Az Iráni Iszlám Köztársaság támogat minden muzulmán csoportot és népet, amely harcol az erőszak, a szélsőségek és a terrorizmus ellen, legyen az Gáza, vagy Damaszkusz, vagy Moszul, vagy az iraki Kurdisztán, vagy Afganisztán, vagy Pakisztán, vagy bárhol másutt. Irán azon muzulmánok mellett áll, akik az őket mészárolókkal szemben harcolnak. Ha a Közel-Kelet térségében az összehangoltság és az együttműködés jobb és kiterjedtebb lenne, ma nem lennénk tanúi annak, ahogy a cionista rezsim ártatlan palesztinok ezrei ellen tömeggyilkosságot követ el, és ahogy az ártatlan jemeni népet mészárolják az olajdollárokból indított légi bombázásokkal.

– A nyugati országok a térségben olyan  államokkal tartanak szövetségi viszonyt, akik különböző csatornákon keresztül nem a csak a térségbeli hanem az európai vahhabita közösséget is finanszírozzák. Számos szélsőséges vallási vezető az “ Iszlám Állam” nevű terrorszervezethez hasonló tanokat terjeszt Európában. A közel jövőben reális veszély jelent Európára a vallások között kirobbanó konfliktus?

– Az elmúlt években sajnálatos módon az uralomra törekvő hatalmak részéről tért nyerő militáns politika, valamint a félelem és a veszély légköre keserű történésekhez vezetett a világ számos részén, és különösképpen a Közel-Kelet térségében. Mindennek most látjuk a hatását. A leginkább egyértelmű és a legpusztítóbb következményt a militáns politikai akciók jelentik, melynek kísérője, hogy elvész a párbeszéd kultúrája, megjelenik és terjed a szélsőségesség, az erőszak és a terrorista cselekmények. A nemzetközi közösségnek minden eddiginél jobban, véglegesen és komolyan fel kell vállalnia a felelősségét a terrorizmussal folytatott harcban. Ebben a kérdésben az elvárásunk az, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete működésbe lépteti a szükséges mechanizmusokat, hogy kellő figyelem irányuljon a kormányzatok felelősségére a terrorizmus és a szélsőségesség, valamint a törzsi viszályok jelenségének gyökeres kiirtása érdekében végzett együttműködésben. Az Iráni Iszlám Köztársaság egy olyan világ megteremtéséért száll síkra, melyben az emberi méltóság és mértékletesség alapján a béke és a nyugalom uralkodhat, és amely mentes a szélsőségektől.

Az Iráni Iszlám Köztársaság hívja most a világ közösségét, hogy tegyen egy lépést előre. A világ számos térségében alkalmatlannak bizonyult alternatíva, a „szövetség a háborúért” helyett a „szövetség a tartós békéért” célját tűzze maga elé. El kell fogadnunk és meg kell tudnunk nyitni egy olyan síkot, amelyen szerte a világban szembetűnőbbé válik a háború helyett a béke, az erőszak helyett a megértés, vérontás helyett a fejlődés, diszkrimináció helyett az igazságosság, szegénység helyett a jólét, zsarnokság helyett a szabadság.

Dr. Rohani úr, az Iráni Iszlám Köztársaság elnöke két évvel ezelőtt az ENSZ éves közgyűlésén mutatta be a „Világ az erőszak és a szélsőségesség ellen” programját. Az, hogy e javaslat ratifikálása a világ közösségének egyetértése és az Egyesült Nemzetek Szervezetének támogatása mellett történt meg, jelzi a világ valamennyi országának elszántságát a szélsőségesség és erőszak felszámolásának ügyében. Ahogy említettem, Irán az elmúlt évben egy konferenciát szentelt ennek a kérdésnek. Biztosak lehetünk abban, ha a szélsőségesség és a terrorizmus elleni küzdelem nem kap komoly figyelmet, a fenyegetés Európa számára is nyilvánvalóvá lesz.

Köszönöm Nagykövet úr hogy fogadott bennünket.

Orientalista.hu – Sinoda

Megosztom:

,
Back to Top ↑