Cadmus fordítás Cadmus
 • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

 • Szíriai konfliktus

 • Palesztin – izraeli konfliktus

 • Legolvasottabb híreink

  • No results available
 • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

 • Afganisztáni háború

 • Tajvani konfliktus

 • Örmény-azeri konfliktus

 • Időjárás

Keresztények

2020. 01. 08.

Keressük a szeretetet és az egységet: a moszkvai ortodox pátriárka karácsonyi üzenete

2020. 01. 08.

A keleti katolikus és az ortodox egyházak január hetedikén ünneplik Karácsonyt. Ebből az alkalomból közölte le az Osservatore Romano – vatikáni napilap Kirill pátriárka üzenetét, amely az egység megerősítésére szólít.

Az Úr nem királyi palotában született, hanem egyszerű istállóban, teljes szegénységben. Mi lehet nyomorúságosabb egy istállónál, alázatosabb egy vályúnál? És mégis van ennél rosszabb hely: az emberi szív pusztasága, amelyet kiégetett a bűn, eltávolodott Istentől, langyos, üres, a szenvedélyek rabja.” Moszkva és egész Oroszország pátriárkája arra szólítja híveit, hogy tegyék félre önzésüket, személyes ambícióikat. Ne feledjék, hogy lelkünkből képesek vagyunk megteremteni Isten templomát, és hogy az Úr közel van, már ajtónk előtt áll és türelmesen várja, hogy észrevegyük őt a hit szemével, beengedjük életünkbe, meghallgassuk szavát, válaszoljunk szeretetére, megengedve neki, hogy hasson bennünk.

Kérdések, amelyeket föl kell tennünk magunknak

Az orosz ortodox egyház a keleti katolikus egyházakkal együtt a Juliánusz-naptárt követve január hetedikén ünneplik Krisztus születését. Kirill pátriárka karácsonyi üzenetében fölteszi a kérdést: Nem úgy viselkedünk-e mi is olykor, mint a keményszívű és irigy Heródes, aki nem fogadja el az isteni igazságot; nem örvend, aki nem Istenfélelemtől reszket, hanem gyávaságában? Gondolkozzunk el azon, hogy nem vagyunk-e mi is olyanok cselekedeteinkben, mint ő? Nem tesszük-e saját jólétünket és kényelmünket az első helyre? Nem félünk-e attól, hogy valaki jobb lehet nálunk? Tehetségesebb, kedvesebb? Hogy nem ártunk-e neki azzal, hogy megpróbáljuk megsebezni vagy megalázni, letaszítani a piedesztálról, hogy aztán mi foglaljuk el a helyét? És kérdezzük meg magunktól, hogy nem érezzük-e magunkat mi az igazság forrásának, az Úr és parancsolatai helyett? Nem botránkoztatunk-e meg másokat azzal, hogy saját véleményünket igazságnak állítjuk be? Hogy nem tépjük-e darabokra Krisztus köpenyét ambiciózus cselekedeteinkkel? Nem hintünk-e ellenségeskedést és elégedetlenséget hittestvéreink közé?

A szeretet és az egység keresése vezérelje az ortodoxiát

A moszkvai pátriárka arra buzdít hát, hogy „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt” (vö. Zsid 12,1). A hívek imáit kéri az ortodoxia egységéért és a szeretet megsokszorozásáért, majd a páli szeretethimnuszt idézi: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” (1 Kor 13,4-7) Az Úr nem utasít el senkit, nem vet meg senkit, éppen ellenkezőleg. Magára ölti emberi természetünket, megújítja azt isteni megtestesülésével, keresztre feszítésével és éltető feltámadásával, fölemeli a szentháromság magasságába, megszenteli jelenlétével, mert ott ül Isten trónja jobbján. Krisztus éltető teste, értünk kiontott tiszta vére által részesedünk az eucharisztia szentségében, egyesülünk testével és ugyanabban a vérben osztozunk az Üdvözítővel és egymással.

Le kell győzni a megosztottságot

A moszkvai pátriárka nem rejti véka alá a feszültségeket sem, amelyek áthatják az ortodox világot. Sajnos ma a viszály hullámai rázzák az egyház hajóját. Békétlenkedés és ellentétek vihara zúdul az ortodox hívek egységére, akik közül egyesek az ellenségtől és a kísértőtől elhomályosítva az élő víz forrása helyett inkább a szennyes és visszatetsző eretnekségek irracionális kútját választják. Ebben a nehéz pillanatban – folytatja Kirill pátriárka – arra kell emlékeztetnünk mindenkit, hogy az Úr megszületett, keresztre feszítették, meghalt és feltámadt a halottak közül mindannyiunkért, és hogy megalapította itt, a földön az egy, szent, katolikus és apostoli egyházat. Az egyház tagjaiként az a dolgunk, hogy felülemelkedjünk a meg nem értésen, az ellentmondásokon és a konfliktusokon; hogy begyógyítsuk a szakadásokat; hogy segítsünk azoknak, akik a háború borzalmait élik, üldözés és igazságtalanságok miatt szenvednek.

Február végén ortodox találkozó Jordániában

Az elmúlt napokban III. Teofil jeruzsálemi pátriárka írt Bertalan ökumenikus pátriárkának és a többi ortodox vezetőnek, meghívva őket Jordániába. A február végén tartandó találkozó célja az egyházak közötti béke helyreállítása, ami egy évvel ezelőtt megkérdőjeleződött azzal, hogy Konstantinápoly elismerte az (ukrajnai) ortodox egyház autokefáliáját.

Vaticanews

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑