Cadmus fordítás Cadmus
Iszlám világ

2016. 09. 09.

Khamenei ajatollah Haddzs üzente

2016. 09. 09.

Legfelsőbb Vezető: A szaúdi uralkodók állnak a muszlim országokban kirobbant polgárháborúk mögött.

A Jótékony és Irgalmas Allah nevében

És minden dicséret Allahé, a világok uráé, és Allah üdvöz- lete legyen az urunkon, Mohameden, és az ő makulátlan családján és választott társain, valamint azokon, akik őket őszintén követik, amíg az Ítélet Napja el nem jő.
Muszlim testvérek szerte a világon!

A muszlimoknak a Haddzs időszaka a büszkeség és dicsőség időszaka Isten szolgái szemében, valamint a szívek megvilágosodásának időszaka, a Teremtő előtti alázatosság időszaka, és az ünnepélyes imáé.

A Haddzs mennyei, földi, isteni és közösségi kötelezettség. Egyfelől a parancsolatok – „úgy emlékezz Allahra, mint tulajdon Atyáidra, sőt, még annál is többként” [a Szent Korán, Sura al-Baqara, Ayah 200] és “emlékezz Allahra az arra kijelölt napokon” [a Szent Korán, Sura al-Baqara, Ayah 203] és másfelől a kinyilatkoztatás „bárki, aki a helytelen és a rossz felé fordul, megítéltetik és hagyjuk, hogy megízlelje a fájdalmas büntetés ízét” [Szent Korán, Sura al-Hajj, Ayah 25] – általi fényben láthatóvá válnak végtelen és rendkívüli módon sokféle dimenziói.
Ezen páratlan kötelezettség során az időbeli és térbeli biztonság nyugalmat ad az emberek szívének, mint egy világos jel és egy ragyogó csillag, és kirántja a haddzs zarándokokat az emberiséget folyamatosan fenyegető elnyomó uralkodók álitali bizonytalanság korlátai közül, és segít az emberiségnek az idő egy különleges időszaka alatt megízlelni a biztonság örömét.

Az Ábrahámi haddzs, amelyet az Iszlám ajándékként adott az muszlimoknak, a büszkeség, a spiritualitás, az egység és a dicsőség megnyilvánulása. Megmutatja a rosszakaróknak és ellenségeknek az Iszlám Umma nagyságát és annak bizalmát az Isten örökkévaló hatalmában. Kihangsúlyozza a távolságot a muszlimok és a korrupciónak, megalázásnak és zsarnokságnak szemétgödre között, melyeket a nemzetközi elnyomók és zsarnokok helyeznek az emberi közösségekre.

Az Iszlám és monoteista haddzs a megnyilvánulása a “szilárdságnak a kétkedők szemében, és az együttérzésnek egymás között” [a Szent Korán, Sura Fath, Ayah 29]. A hívők közti barátság és egység elősegítésének, valamint a kétkedőktől való eltávolodás erődje.

Azok, akik kisebbítik a haddzs vallási-turista utazást, és rejtett ellenségeskedést és rosszindulatot táplálnak az odaadó és forradalmi iráni nép iránt “haddzs politizálás” néven, maguk is kis- és csenevész sátánok, akik amiatti félelmükben remegnek, hogy kockáztatják a Nagy Sátán, az USA érdekeit.

A szaúdi uralkodók, akik akadályozták Allah és Masjid Ul-Haraam útvonalát ebben az évben, és akik elzárták a büszke és hűséges iráni zarándokok útját a szeretett helytől; kegyvesztett és félrevezetett emberek, akik azt hiszik, hogy az elnyomás jelenti a túlélésüket a trónon, ami a világ arrogáns hatalmainak megvédésétől függ, a cionizmussal és az USA-val való szövetségben és azok igényeit kielégítve. És ezen az úton járva nem riadnak vissza semmilyen árulástól.

Majdnem egy év telt el a Minában történt szörnyű események óta, amelynek eredményeként több ezer ember vesztette tragikusan életét – a tűző napon szomjas ajkakkal – és ez Edi napján történt, miközben ihram ruháiban (lepel, amely eltörli a különbséget kicsi és nagy, szegény és gazdag, színes bőrű vagy fehér emberek között) voltak. Mindez röviddel azután következett be, hogy egy másik embercsoportot zúztak halálra Masjid ul-Haraam-ban, amíg azok imádkoztak és tawafet és salatet (zarándoklatokon szokás iszlám rituálét és rituális istentiszteletet) hajtottak végre.

A szaúdi uralkodók voltak a hibásak mindkét esetben. Ennek tényét minden jelenlévő, megfigyelő és technikai elemző elfogadja. Egyes szakértők azt állítják, hogy az események előre megfontolt szándékkal történtek. Az arra vonatkozó habozás és kudarc, hogy megmentsék a félholtakat és sebesült emberek, akik bizakodó lélekkel és örömteli szívvel imádkoztak Eid ul-Adha-on, szintén nyilvánvaló és vitathatatlan. A szívtelen és gyilkos szaúdiak egy konténerbe zárták a sebesülteket a halottakkal együtt ahelyett, hogy orvosi kezelést biztosítottak volna nekik, és segítették volna őket, ha másban nem, akkor legalább csak abban, hogy szomjukat oltsák. Meggyilkolták őket.
Különböző országokból több ezer család vesztette el szeretteit és ezeknek nemzeteit is megfosztották. Az Iszlám Köztársaságban közel ötszáz ember vált mártírrá. A családjaik szíve most is össze van törve, továbbra is gyászolnak és mi emberek szintén bánatosak és dühösek vagyunk.

A bocsánatkérés és bűntudat helyett, valamint azok bíróság elé állítása helyett, akik közvetlenül érintettek voltak a szörnyű esemény bekövetkezésében, a szaúdi uralkodók – a legnagyobb szégyentelenséggel és szemtelenséggel – nem engedték, hogy létrejöjjön egy nemzetközi iszlám tényfeltáró bizottság.

Ahelyett, hogy megpróbálták volna vállalni a felelősséget, sértettként viselkedtek, és fokozott rosszindulattal és hitványsággal felfedték a régóta fennálló ellenségeskedésüket az Iszlám Köztársasággal szemben és az iszlám bármilyen zászlójával szemben növelték az arrogáns és Istent tagadó szembenállást.

A politikusok propaganda szócsövei – akik a cionisták és Amerika kedvére működnek, az iszlám világ szégyenének forrásai. És az istentelen és haram (nem megengedett ételt) fogyasztó muftik, akik nyíltan fatwát adnak ki a Könyv és Szunna ellen, és a médiáknak azon kegyeltjei, akiket nem rettentenek el a professzionális viselkedés kódjai és hazugságokat terjesztenek – hiábavaló erőfeszítéseket tettek arra vonatkozóan, hogy azt mutathassák, az Iszlám Köztársaság a vétkes, amiért megfosztották az iráni zarándokokat az idei haddzs zarándoklaton való részvételtől.
A zavargásokat támogató uralkodók, akik a bűnös takfiri csoportokat is felfegyverezték és formálták, beletaszították az iszlám világot a polgárháborúkba, ártatlanokat meggyilkolva és megsebesítve, valamint vérontást hajtva végre Jemenben, Irakban, Levantéban, Líbiában és más országokban – istentelen politikusok, akik baráti kezet nyújtottak a cionista rezsim felé és már szemet hunytak a palesztinok szenvedései és szívszaggató tragédiái felett és kiterjesztették az elnyomásukat és árulásukat Bahrain városaira és falvaira. És ugyanezen emberek most azt állítják, hogy el kell kerülni a politizálást a haddzs kapcsán és azoknak a nagy bűnöknek az elkövetésével vádolnak másokat, amiket ők maguk követtek el vagy okoztak.

Tökéletes példa erre az alábbi tanulságos Korán leírás: “És amikor hátat fordít, a célja mindenütt a baj elterjesztése az egész Földön, a termés és marha elpusztítása és Allah nem szereti a bajt. És amikor azt mondta neki: Légy óvatos Allahnak tett szolgálatodban, a gőg bűnbe viszi őt. A pokol rendezi a számláját, egy gonosz pihenőhely” [a Szent Korán, Sura al- Baqara, Ayahs 205-206].

A zarándoklók országainak elmondása szerint idén is amellett, hogy az iráni zarándokok és a más országokból származó zarándokok részvételét korlátozzák, az Egyesült Államok és a cionista rezsim kémügynökségeinek segítségével példátlan felügyelet alá veszik a zarándokokat. Az isteni szent helyet veszélyessé tették mindenki számára.

Az iszlám világnak, beleértve a muzulmán kormányokat és népeket, meg kell ismertetniük magukat a szaúdi uralkodókkal és helyesen kezelve meg kell ismerniük a káromló, hitetlen, alárendelt és materialista természetüket. Nem szabad megengedniük ezeknek az uralkodóknak, hogy elmenekülhessenek a felelősség elől azon bűncselekmények miatt, amiket az egész iszlám világra mértek.

Az uralkodók Isten vendégei elleni elnyomó viselkedése miatt az iszlám világának alapvetően újra felül kell vizsgálnia a két szent hely körüli szervezések vezetését és a haddzs kérdését. A hanyagság ebben tekintetben az Iszlám Ummát sokkal komolyabb problémákkal fogja szembesíteni a jövőben.

Muszlim testvérek! Ebben az évben a lelkes és őszinte iráni zarándokok hiányoznak a haddzs szertartásokról, de lelkileg jelen vannak a világ különböző részeiről érkezett zarándokok között, és aggódnak és imádkoznak, hogy a taghut (lázadó) gonosz utódainak ne sikerüljön ártani nekik.

Az duas (ima, könyörgés), istentisztelet és imádság során emlékezz iráni testvéreidre és imádkozzatok, hogy az iszlám közösségeket és az Iszlám Ummát sújtó szenvedések megszűnjenek és felszabaduljanak az arrogáns hatalmak, a cionisták és követőik uralma alól.

Megemlékezem azokról, akiket tavaly megöltek Minában és Masjid Ul-Haraam-ban, és akik Makka mártírjai voltak 1987-ben. Imádkozom a dicsőséges Istenhez, hogy irgalmasságot és könyörületet adjon nekik és közel emelje őket magához.

Kiterjesztem az üdvözleteimet a Kor Imámjának- a lelkem feláldozható az ő akaratából- és azt kérem Allahtól, hogy e tiszteletre méltó Imámnak az elfogadott imái tökéletesítsék az Iszlám Ummát és óvják meg a muszlimokat az ellenségek kísértéseitől (fitna) és rosszindulatától.

És a gondviselés Allahé és a bizalmunk benne van.

Orientalista.hu – (Persianews.vcp.ir, IRNA)

Megosztom:

, , , ,
Back to Top ↑