Cadmus fordítás Cadmus
Szíria

2016. 07. 08.

Riport a Pusztítás és a Halál légitámaszpontjáról

2016. 07. 08.

A légi támaszpont, amely három évig állt ellen az ISIS terroristáknak – pusztítás és halál ami hátra maradt.

Az ISIS által ostromolt Kwejersz légi bázis tavalyi éve kimerítő két esztendős harc után szimbolikus kudarcot jelentett a terrorista entitásnak! Robert Fisk, az első nyugati újságíró, aki meglátogatta a létesítményt mindkettőre, a halálra és a végsőkig történő kitartásra talált itt példát.

Halott ISIS terroristák szikkadó hullái fekszenek egy öngyilkos merénylethez használt páncélos mellett, miután megpróbálták áttörni a Kwejersz légi támaszpont falát. Az ISIS fegyveresek hullái most is beterítik a sivatagos tájat a légi bázis területén kívül Észak-Szíriában. Egy koponya, bordacsontok, lábszárcsont áll ki egy bakancsból, bomló testmaradványok hevernek egy szürke ponyva alatt, kiégett harckocsi, amit öngyilkos merénylők használtak, hogy áttörjék a földsáncokat.

Három évig a Szíriai Arab Hadsereg katonái, a Légierő Akadémia tisztjelöltjei, szakácsok és katonai oktatók verték vissza ezeket az elhullott terroristákat. Kezdetben Munzer Zaman vezérőrnagy, a Kwejersz légi támaszpont parancsnoka vezetésével 1100 katona védte a bázisukat. Nyolcszázan (!) közülük hősi halált haltak.

Az ISIS terroristák két alkalommal törték át a 15 négyzetkilométer alapterületű bázis védelmi falait a Rakka felé vezető főútvonal mentén, zsákmányolt páncélozott járműveket vezetve, amelyeket megraktak robbanóanyagokkal és beletaláltak velük hangárokba és adminisztratív épületekbe. Egy hírszerző tiszt, akit Mahernak hívnak oda vezetett bennünket egy 30 méter magas (!) beton rakáshoz.

“Öt barátom halt meg itt” – mondja. “Találtunk egy kezet egy testrészt, ez minden.” – és eltartja magától kezét, hogy lássuk mi maradt belőlük. A maradványaik még mindig a törmelék alatt nyugszanak. “Az egyikük egy tábornok volt.” – mondta.

Ha a Szíriai Arab Hadsereg túléli ezt a borzalmas háborút, a Kwejersz légi támaszpont ostromának történetét, északra a nagy sós tavaktól (Dzsabbul), 38 mérföldre Szíria legnagyobb városától Aleppotól, el fogják mesélni újra és újra, mint a hazafiúi kitartás és a bátorság ragyogó példáját. Amennyiben a hadsereget legyőzik ellenségei, az itteni csatákat úgy említik majd, mint a “rezsim erőinek brutális ellenállását az iszlám mártírjai ellenében.” A lerombolt falvakat és mecseteket a bázis körül a háború borzalmainak jeleként mutogatnák vahhabita imámok. Az elpusztult falvak szerintük rendben vannak, tele belövések nyomaival, tető nélkül, ahogy egy mecset fedele roskad rá az összeomlott falakra és a temetők sírkövei el vannak porladva.

Commander Munzer Zamam

Munzer Zamman vezérőrnagy

Azonban azzal, amikor hat hónappal ezelőtt a “Tigris”, Szuhail Al-Hasszan tábornok és Szaleh őrnagy a katonáikkal utat törtek maguknak az országúton és felmentették a Kwejersz légi bázist, a csata még nem ért véget. Minden nap, amikor a bázison volt Robert Fisk a tudósító, a 122 milliméteres lövegeket használó ütegek a repülőtérről még mindig tüzeltek sivatagi célpontokra. Zaman vezérőrnagy úr folyamatosan megszakította az interjút, hogy fogadja a harctéri tűztámogatás igényeket a rádióban kiabáló katonáktól, azután a számítógépén lévő térképek után nyúlt, hogy leellenőrizze a koordinátákat és engedélyt adjon a tűzcsapásokra. A parancsnoki iroda ablakai folyamatosan belerázkódtak a robbanásokba.

Még ma is a Kwejerszbe vezető magányos országút kettős vasútvonal mellett, felperzselt mezőkön, leégett gyárak és szétrombolt otthonok között fut keleti irányba. Ostromlott bázis és katonák felmentése rombolással járó tevékenység. Megtalálhatják éppen a térképen Fah és Mir Al-Hosszen falvakat, azonban már lakatlan, halott települések. Zaman vezérőrnagy úr meggyőződése, hogy Szíriát újjá fogják építeni “sokkal szebbé, mint azelőtt volt, mielőtt a megszálló terroristák megérkeztek” és reméljük, hogy igaza lesz!

30 ezer szíriai gyermek éhezik a jordán határon.
“Terroristák” az ISIS és az Al-Nuszra Front – Zaman tábornok nem tesz különbséget közöttük –
És nagyon elevenek és fájóak az emlékei a bázisa védelmében vívott csatáról. “Az ellenségünk”, mondja, “két választást hagyott: halált vagy halált. Nem volt más.” Amikor a tábornokot arról kérdezte Robert Fisk, hogy ismerte-e a szíriai pilótát Nawrasz Hasszan őrnagyot, aki nem rég zuhant le az Al-Nuszra terrorszervezet által megszállt területen, messze a szíriai-libanoni határól keletre és azonnal kivégezték a fogságba ejtői, erre Zaman vezérőrnagy úr megjegyezte: “Természetesen nagyon jól ismertem. Nős volt és gyermektelen. Azonban a terroristák módszerei nem félemlítenek meg minket. A támaszpontunk három és fél évig volt ostrom alatt. Ez volt a leghosszabb ostrom Sztálingrád után.”

A halottak száma és a földrajzi sajátosságok talán csak halványan emlékeztetnek a 6. Német Hadsereg által ostromolt szovjet-orosz városra, habár van néhány történelmi párhuzam. A Kwejersz légi támaszpont felmentése nem lett volna elérhető orosz légi támogatás nélkül; és a megrongálódot MIG vadászbombázóknak, bombatölcséreknek, széthasadt fáknak és tüzelőállásoknak van második világháborús hangulata. A sok hősi halott ugyanerre emlékeztet. Kilenc légierő akadémista halt meg amikor egy robbanóanyaggal megrakott ellenséges teherautó csapódott be a hangárba, ahol aludtak. A szíriaiak a kifutópályák mellett megásott tömegsírokban temették el halottaikat, 79-en közülük egyéni sírban lettek elhelyezve, a repülőtér uszodája mögött.

fisk

“A papunk (muftink) imádkozott felettük és az ellenséges zárótűz alatt, de lövések nem voltak a sírok felett.” – mondta egy őrnagy. Amikor felmentettek minket, a hősi halottakat egyszerre exhumáltuk és új koporsókban helyeztük el őket, üvegekben helyezve el mellettük neveiket és haláluk körülményeinek leírását.” A 7. számú sírnál egy fatábla jelzi: Ahmed Ali Zohoud Lattakiából, meghalt 2015. július 7-én. Ez pontosan egy éve volt. Egy mérfölddel távolabb az ISIS terroristáktól zsákmányolt, házilagos készítésű aknavetők sorakoznak a fűben egy amerikai gyártmányú munkagép közelében, amelyen masszív vas földfúró van, ezt a bázis alá vezető alagutak fúrására használták a megszállók.

“Az ISIS terroristák megpróbálták telefonon hívni a támaszpont tisztjeit” – mondta Zaman vezérőrnagy úr. “Papírra írt mobil telefonszámokat dobáltak át a falakon a katonáinknak, bekiabálva, hogy adják meg magukat. Biztonsági folyosók nyitását ajánlották fel a bázisról azoknak, akik hajlandóak dezertálni. De a katonáim hűek maradtak a hazánkhoz. Még én is kaptam üzeneteket telefonszámokkal, hogy hívjam Szaúd-Arábiát és Törökországot. A számokat megismertettem a katonai elhárításunkkal. Ezek az országok az amerikaiknak és Izraelnek dolgoznak. Az egyetlen válasz, amit visszaküldtünk az ISIS-nek az volt, hogy győzni fogunk vagy vállaljuk a mártírhalált!”

”Két éven keresztül helikopterek még mindig le tudtak szállni a bázison, de a repülések túl veszélyesekké váltak. Ezután teljesen a légi úton ledobott ellátmányra lettek utalva. Haszham Mohamed Junisz tábornok, a Kwejerszi légierő akadémia egyik oktatója volt a felelős a légi szállítmányok fogadásáért az ostrom idején. “A helikoptereink 4 kilométeres magasságban repültek” – mondta. “Probléma volt a szél, a csomagok tömege 75 és 120 kilogramm között volt, mert a ledobásokhoz használt ejtőernyők emberek számára készültek, a terroristák lőttek a felénk ereszkedő csomagokra. Néhány elsodródott az ellenséghez, de nem sok. Így juttottuk hozzá sikeresen gázolajhoz, kerozinhoz, élelmiszerhez és a kadétok számára a családjaiktól küldött levelekhez.”

Sok háborús történet keletkezett. Junisz tábornok visszaemlékezett arra, hogyan ereszkedett le egy élelmiszer ellátmány az ISIS terroristák vonalai mögé, amelyet a kadétok családjai küldtek. Néhány órával később az egyik kadétnak címzett üzentet dobtak be. “Az ellenség azt üzente, ízlett nekik a tiszjelölt édesanyjának süteménye.” – idézte vissza a történést Junisz tábornok. “Az ostromlók kérték a fiút, hogy küldessen még többet az anyukájával.”

Egy üzemanyagszállító helikoptert lelőttek úton a Kwejersz légi támaszpont felé, egy kivételével a személyzet összes tagja halálra égett. A pilóta, Ali Hoszman ejtőernyővel ki tudott ugrani és egy 14 éves fiúra esett a földön. A fiú túlélte, Hoszman 5 perccel később meghalt.

rakéta

Körbejárva a kifutópályákat és a védőfalakat ezen a hatalmas légi bázison – Robert Fisk az első nyugati újságíró, aki valaha meglátogatta Kwejerszt – nem bonyolult felismerni, hogy mi tette nagyon kívánatos célponttá az ISIS terrorszervezet számára. Sorba állított MIG vadászgépek – az egyik függőleges vezérsíkja letörött – vannak a sok zsákmányolt tüzérségi eszköz mögött. Két fel nem robbant rakéta közül egy világosan kivehető latin betűkkel a felületén és nyugati eredetet mutató sorozatszámokkal, egy másikon egy arab ország raktárának feliratai, a származási ország neve alaposan lekaparva. Az öngyilkos merényletekhez használt zsákmányolt páncélosok és BMP harcjárműveket úgy tűnik az ISIS terroristák lopták a szíriaiaktól még a háború kezdetén (amikor még “demokratikus ellenzékiek és békés civil tüntetők” voltak). Közöttük van egy T-72-es, amelynek saját ISIS -féle számozása van az alvázon (“311”). Figyelemre méltó, hogy érintetlen MI-24-es helikopterek (!) és számos új állapotú MIG vadászgép maradt meg a bázison.

A Kwejersz légi támaszpont katonái bizonyos értelemben szerencsések voltak. Legalább egy másik légi bázist (Al-Tabaka) lerohant az ISIS terrorszervezet és fogságba ejtette a védők egy részét. Az ő lefejezésüket (2014. novemberében) lefilmezték.Nem csoda, hogy Zaman vezérőrnagy úr véleménye egy kicsit nyers erről a háborúról: “Nem üzenünk semmit ellenségeinknek – Csak a fegyvereinkkel válaszolunk nekik. Ezeket a lényeket, akiknek ilyen ideológiája van, nem lehet megváltoztatni, csak végezni lehet velük!” És utal az 1982-es Hama városi eseményekre, ahol a szíriai katonák több ezer vahhabita fegyveressel végeztek a Muszlim Testvériség vezette felkelés leverése során. Ez a lecke nagyon komoly volt, még inkább megdöbbentő. “Szíriában mi az egész világ emberiségét védelmezzük. Ha Szíria vereséget szenved, Nagy-Britannia sem fog megmenekülni, sem Törökország, sem Franciaország, sem Jordánia. Ugyanúgy vérbe fognak borulni.”

Nagyon sokan vannak azonban, akik rámutatnak, hogy Nagy-Britannia nem menekült meg az ISIS-től, sem Franciaország, sem Törökország, sem Jordánia. Minden ország – az USA-val, Izraellel és az öbölmenti arab államokkal együtt – amelyeket Szíria összeesküvéssel vádol, hogy el akarják pusztítani a Bashar Al-Assad elnök vezette szíriai kormányt.

Orientalista.hu – Szíriai Ara Hadsereg (Independent – Robert Fisk)

Megosztom:

, ,
Back to Top ↑