Cadmus fordítás Cadmus
Palesztina

2019. 05. 23.

Szentföldi püspökök: Béke csak az egyenlőség és a szeretet útján érhető el

2019. 05. 23.

Közgyűlésük végén a szentföldi katolikus püspökök az izraeli-palesztin konfliktus megoldását sürgetik, amely az ott élők közös javát szolgálja diszkrimináció nélkül. Az egyházaktól és lelki vezetőktől pedig azt kérik, hogy a békére ösztönözzék híveiket.

A szentföldi püspökök mindenkiért kiállnak, aki a Szentföldön él. Igyekeznek kiutat mutatni az állandósult háború, gyűlölet és halál helyzetéből. Az egyenlőségre és a szeretetre épülő megújult életre buzdítanak, az izraeliek és palesztinok közötti békére, a legutóbbi véres események láttán különösen. A konfliktus megoldása az, ha mindenki közös javát biztosítják a Szentföldön, megkülönböztetés nélkül.

Egyenlő jogokat mindenkinek a Szentföldön

A keresztények csatlakozzanak a zsidókhoz, muzulmánokhoz, drúzokhoz és mindazokhoz, akik osztoznak ebben az elvben, együtt építve a kölcsönös tiszteletet és szeretetet. Hiábavalónak bizonyult a két állam megoldásának felvetése, amit fölöslegesen ismételnek. A politikai megoldásról szóló retorika üresnek látszik a jelen helyzetben. A püspökök egy olyan szemléletet hirdetnek, amely minden szentföldi embernek egyenlő jogokat biztosít. Ez ugyanis az igazságos és tartós béke alapfeltétele, bármilyen politikai megoldást is válasszanak. Régen együtt éltünk ezen a földön, miért ne élhetnénk együtt a jövőben is? – kérdezik a katolikus főpásztorok.

Szélsőség és diszkrimináció

A palesztin-izraeli konfliktus legújabb fejleményei, a folyamatos emberáldozat, a tartós megoldásba vetett remény elillanása és a nemzetközi közösség sikertelen kísérlete a nemzetközi jog betartására, amivel a lakosságot megvédenék a további harcoktól és az elkeseredéstől, olyan fokra jutott, hogy egyre több a szélsőség és diszkrimináció. Az is, aki a demokrácia őreként és a béke előmozdítójaként kezdte, mára a hatalom tárgyalófelévé vált, partizánná, aki részt vesz a konfliktusban.

Izraeliek és palesztinok egymás embertestvérei

A szentföldi katolikus püspökök közgyűlésük végén kiadott nyilatkozatukban kétségbe vonják, hogy a nemzetközi diplomácia és a békefolyamat valaha is az igazságosság és a jóakarat talaján mozgott. Talán elérkezett az idő, hogy az egyházak és a lelki vezetők egy másik utat mutassanak, és azt a tényt sulykolják, hogy mindenki, izraeliek és palesztinok egymás embertestvérei. A püspökök meggyőződése, hogy csak az egymás iránti szeretet, a kölcsönös tisztelet és az egyenlőség, az azonos jogok és kötelességek megélése lehet a szentföldi béke alapja. Ez a béke a méltóságon, a kölcsönös tiszteleten és az emberi egyenlőségen nyugszik, és mint ilyen az egyetlen lehetőség arra, hogy e földön megmaradjanak és gyarapodjanak.

Vaticanews

Megosztom:

, , , , , ,
Back to Top ↑