Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2017. 06. 03.

Vatikáni üzenet a Ramadan böjti hónapra: A teremtett világ védelme hivatásunk lényegi része!

2017. 06. 03.

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa június 2-án pénteken üzenetet küldött az iszlám világnak a Ramadan böjti hónapjuk alkalmából.

A Jean-Louis Tauran bíboros elnök aláírásával ellátott üzenet „az Isten teremtett világának megóvásában játszott közös és lényegi felelősségünkre utal”.

Az üzenet imádságos szolidaritásáról biztosítja a muzulmán böjtölőket és szívből kíván számukra lelki derűt, örömet és bőséges lelki adományokat.

Ötven éve évenként vatikáni üzenet a Ramadan idejére

Az üzenet megemlékezik a Pápai Tanács ötven évvel ezelőtti első ilyen üzenetéről, mely alig három évvel a Tanács létrejötte után született meg1967-ben VI. Pál pápa idején. Az évenkénti üzenetekből kettőt emel ki Tauran bíboros. Az elsőt 1991-ben II. János Pál pápa írta alá „A hívők útja a béke útja” címmel, míg a másikat már Ferenc pápa látta el kézjegyével „Egymás tiszteletének az előmozdítása a nevelésen keresztül” gondolat jegyében.

Az idei üzenet Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű enciklikájából merít ötletet

A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa legfontosabb tevékenységének tekinti a muzulmánokkal folytatott dialógus előmozdítását, melyet jelentősen segítenek ezek az évenkénti üzenetek. Az idei évben a Pápai Tanács Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű enciklikájából merített ötletet, mely a közös házunk megóvására buzdítja nemcsak a katolikusokat és a többi keresztényeket, hanem az egész emberiséget.

Ferenc pápa felhívja a figyelmet az életünk és a döntéseink által okozott környezeti károkra, melyek veszélyt jelentenek az emberiség és a természet kapcsolatában. Mindenkit érint ennek a kihívásnak az elfogadása, függetlenül attól, hogy milyen hitet vallunk.

A mi egyéni felelősségünk nem fakultatív lehetőség, hanem lényeges része a küldetésünknek

A világ a közös házunk, az emberi család minden tagjának közös otthona, ennélfogva sem személy, sem nép vagy nemzet nem kényszerítheti rá saját meggyőződését az egész földgolyóra. Éppen ezért szólít fel Ferenc pápa a párbeszédre, mert a környezeti kihívások kivétel nélkül mindnyájunkat érintenek.

Az üzenet ismét Ferenc pápát idézi: az ökológiai válság felhívás egy mély benső megtérésre, amit leginkább a nevelés tud segíteni. A mi egyéni felelősségünk nem fakultatív lehetőség, hanem lényeges része a küldetésünknek – olvassuk a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának a muzulmán Ramadan böjti hónapra küldött üzenetéből.

Orientalista.hu – RadioVaticana

 

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑