Cadmus fordítás Cadmus
Vélemény

2016. 09. 09.

Zarándoklat 2016

2016. 09. 09.

2016-ban megértük, hogy a Szaúdi uralkodóház nem engedi irániak részvételét az évi rendes zarándoklaton, a hadzson.

Vegyük át a leckét nem tudományos alapossággal, hanem érthetően. Való igaz, hogy az iszlám két ága, a síita és szunnita ág között történelmi vita van/volt, de ez a vita a hatalom gyakorlásáról, Mohamed próféta (béke reá) földi helytartóságának továbbviteléről szól. A Korán egy és ugyanaz, tehát az isteni revelációt ez a vita nem érinti.

Amit a világ ma síita szunnita ellentét alatt ért a médiumok jóvoltából, az valami más. Gyakorlatilag két hatalmi tengely alakult ki. Az egyik USA, Izrael, Szaúd Arábia, a másik Oroszország és Irán. A világ hazugsággyárainak kommunikációja következményeként Szaúd Arábiát és szövetségeseit vélik szunnitának és az Irán mögött felsorakozottakat pedig síitának. Szó sincs erről. E tengely mindkét oldalán vannak síiták és szunniták, igaz eltérő arányban, de ma a szövetségesi rendszerhez való tartozást magyarázzák félre és értelmezik tévesen a „szakértők”. Amúgy meg igen primitív szintekre kell lealacsonyodni ahhoz, hogy ma is találjunk olyanokat, akik síita- szunnita alapokról vitatkoznak.
Még inkább nehezíti az értést az, ha a Szaúdi uralkodó házat (tehát nem a királyság állampolgárait) kivesszük ebből a vitából, mert ők sem ide, sem oda nem tartoznak, ők vahabiták. Ez a tan 1744-ben került a rendszerbe Mohammed Bin Abdel Vahab hittudós nyomán, akinek sikerült egy olyan leegyszerűsített tant alkotnia, ami a békés iszlám tanításokat átírta a beduinok is által érthető, lenyakazós szintre. Az akkori Al-Szaúd uralkodó e tant tette meg hatalma ideológiai bázisául és e tan zászlaja alatt egyesítette a beduin törzseket. Aki nem csatlakozott, vagy ellenkezett, azt kardélre hányták.

Az Oszmán birodalom beszorította a vahabitákat a mai Rijád régiójába, így ők két évszázadig nem hallattak hangot. Az első világháború idején azonban az angolok felismerték a vahabizmusban rejlő lehetőségeket és szövetséget kötöttek az Al-Szaúd ház királyával. Ekkor a törökök az angolok ellenségei voltak, ahogy az Osztrák-Magyar Monarchia is. Az Arab félsziget nyugati része, ahol a két zarándokhely, Mekka és Medina van a szunnita Hashemita (ma Jordán uralkodó) Sherif alá tartozott. A Perzsa Öböl menti sáv síiták lakta vidék volt, míg az északi területeken főleg szúfi törökök voltak. Az angolok ajánlata az volt, hogy Mohamed Bin Al- Szaúd legyen az egész Arab félsziget királya, de ehhez el kel, hogy űzze a törököket és le kell, hogy igázza a síitákat keleten, a szunnitákat nyugaton. A vahabita iszlám tehát egy olyan kanyart vett, ami ellenséggé tette a szúfikat, szunnitákat és síitákat. Létezhet-e ilyen? Megszokhattuk azt az alapigazságot, hogy annak van igaza, akinek jobb fegyvere van. Az angolok adták a jobb fegyvereket és a vahabitáknak lett igazuk. Az olaj korszak még inkább összemosta a brit, majd később amerikai-szaúdi érdekeket, így a világ a „leghitelesebb” hazugsággyárakból származó megkérdőjelezhetetlen infók alapján Szaúd Arábiát könyvelhette el az igazi iszlám otthonául. Ma a két szent hely olyan kezekben van, amely kezek lelkülete 180 fokban eltávolodott az iszlám eredeti szellemiségétől. Ebből a vahabizmusból fejlődtek ki a mai értelemben vett szelefizmus és takfiriya tanok, melyek az Al-Kaida és Iszlám Állam barbár tetteit legalizálják. Mindez nem jöhetett volna létre megtévesztett, vagy talpnyaló muszlim tömegek nélkül, akik az olajvagyonok vonzására beálltak e tanok mögé.

Nos, így jutunk el a mához, ahol olyanok tiltanak ki a zarándoklatról népeket, akiknek legitimitása megkérdőjelezhető Mekka és Medina felett, tetteik pedig azokat erősítik, akik a békés, jámbor muszlim társadalmat megalázzák, irtják, tanításait tévesen interpretálják, gazdag földjeit idegen uralomba adják, Isten elrendelésének útjába állnak. Ha ez az uralkodó ház nem lenne, ma nem lenne sem iszlám állam, se radikalizáció, se destabilizáció és tán jó híre lenne az iszlámnak is. Na, de ez megengedhetetlen. Ez nem szolgálná USA és Izrael érdekeit.

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑