Cadmus fordítás Cadmus
Iszlám világ

2021. 04. 11.

Megkezdődik a ramadán az iszlám országokban

2021. 04. 11.

Kedd este kezdődik és május 12-ig tart az iszlám hívők éves böjti időszaka. A ramadán a muszlim holdnaptár kilencedik hónapja, amely a hold járásától függően 29 vagy 30 napos, és a Gergely-naptár szerint minden évben tizenegy nappal korábban kezdődik. 

Az iszlám mintegy 1,8 milliárd követőjével a kereszténység után a világ második legnagyobb vallása, s ma már alig van olyan ország, ahol ne élnének muszlimok. Az iszlám öt oszlopa a hitvallás, a napi ötszöri ima, a ramadán havi böjt, a mekkai zarándoklat és a szegényeknek adandó alamizsna – ezek a vallás legfontosabb parancsolatai, amelyeket minden igazhívőnek követnie kell.

A testet-lelket erősítő harmincnapos böjt azért esik a ramadán hónapra, mert a hagyomány szerint 610-ben e hónap 27. napján adta Allah a Koránt az égből Mohamed prófétának, aki a Híra hegyére vonult vissza elmélkedni és böjtölni. Az iszlám szerint ramadánkor a pokol kapui zárva vannak, a démonok le vannak láncolva, így e hónap a sanyarú testi nélkülözések ellenére a béke és a szellemi megtisztulás időszaka. A hónap neve az arab ramida vagy al-ramad szóból ered, melynek jelentése perzselő nyári hőség, és arra utal, hogy a jótettek a naphoz hasonlóan kiégetik a bűnöket az emberekből.

A böjt elsődleges célja, hogy a muszlimok az elmélkedésnek és imának szenteljék magukat, növekedjék türelmük és akaraterejük, s bizonyíthassák Allah előtt, hogy lelkük erősebb testüknél, képesek legyőzni testi vágyaikat. A rangra, anyagi helyzetre tekintet nélkül mindenkire érvényes szabály a vallási közösség tagjainak egyenlőségét is kiemeli, ebben az időszakban a gazdagoknak is – legalább egy időre – át kell élniük a szegények mindennapjait. A ramadán egyben a hit nevében folytatott harc időszaka, ehhez fűződik ugyanis az iszlám arábiai térhódításának két döntő mozzanata: a próféta ebben a hónapban aratta első katonai győzelmét ellenfelei felett, és e hónapban hódította meg Mekkát is.

A böjt kezdetét hagyományosan úgy határozták meg, hogy az előző hónap végén hithű, megbízható embereket küldtek ki, akik hiteles tanúk előtt igazolták, hogy az újhold látható. Ugyanezt az eljárást követték a hónap végén is, azaz a ramadán hónapja akkor ért véget, amikor a következő újholdat megpillantották. Egy-egy felhős éjszaka vagy éles szemű muszlim így napokkal is meghosszabbíthatta vagy megrövidíthette a böjtöt.

Ma már egyre több országban csillagászati módon határozzák meg a hónap és a böjt kezdetét. Mivel maga a böjt is a nap járásától függ, kevésbé szerencsés országokban akár hajnali három órától este kilencig is érvényesek lehetnek a tilalmak. (A sarkkör közelében előfordulhatnak 22 órás nappalok is, az itt élő muszlimok a ramadán alatt általában a mekkai időhöz alkalmazkodnak.)

A hívőknek e hónapban napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, fürdéstől, zenehallgatástól, házasélettől és a test egyéb örömeitől. Kerülniük kell a dühöt, az erőszakot, az irigységet, a vágyat, a pletykát, de követelmény a jótékonykodás is, azaz jobban kell figyelniük egymásra.

Felmentést csak a tizennégy éven aluli gyermekek, az utazók, a terhes és szoptatós anyák, a csatában harcolók és a betegek – idén közéjük tartoznak a koronavírus-járványban legyengültek is – kapnak. Az “elvesztegetett” napokat az életerős hívőknek később pótolniuk kell, tehát a hónap elmúltával annyi napot kell böjtölniük, ahány napra a felmentés szólt. A szunnita országokban ramadán idején az öt kötelező ima mellett este a taravih imát tartják, amely a szokásos négyszeri földre boruláshoz (raka) képest nyolc vagy akár húsz rakából áll.

Ramadán idején mindenki igyekszik napkelte előtt felkelni és enni, ezt hívják szuhurnak, régen az utcákon dobolással jelezték a napfelkelte közeledtét. Az élet napszállta után élénkül meg: kezdetét veszi az iftár, a lakoma, a szent helyeket és a városok utcáit kivilágítják, a boltok kinyitnak. A hónap 26. és 27. napja közötti éjszakára esik a sors vagy elrendelés éjszakája, a Lailat al-Kadr, amelyen a próféta először kapta meg Gábriel arkangyalon keresztül a kinyilatkoztatást.

Ez a muszlimoknak az év legnagyszerűbb éjszakája, amelyet az imádkozásnak kell szentelniük, sokan egész éjszaka a mecsetben maradnak, s hitük szerint, ha ima közben fényességet látnak, Allah teljesíti kívánságukat. A hagyományos köszönés a böjti időszakban a Ramadán Mubarak avagy Ramadán Karim, ami azt jelenti: Áldott ramadánt! A böjt befejeztekor háromnapos nagy ünnepet csapnak, a kis bajrámmal tér vissza az élet a rendes kerékvágásba, az emberek megajándékozzák egymást, sok helyen foglyokat engednek szabadon.

A koronavírus-járvány miatt az idei ramadán – akárcsak a tavalyi – eltér a megszokottól. Számos muszlim országban zárva maradnak a mecsetek, vagy korlátozzák a beengedhető hívők számát, az ilyenkor szokásos közös imákat a távolságtartási szabályok betartásával, avagy hívők nélkül tartják és a szertartásokat online közvetítik.

Elmaradnak a nagy összejövetelek, a szuhur és iftár lakomákat, majd a kis bajrámot csak családi körben tartják meg. A szunnita világ szellemi központjának számító kairói Azhar Egyetem és mecset illetékes hatósága nemrégiben arról hozott fatvát (vallásjogi döntést), hogy a koronavírus elleni oltás nem minősül sem ételnek, sem italnak, így beadása a ramadán hónap alatt sem sérti a böjtöt.

MTI

Megosztom:

, ,
Back to Top ↑