Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2020. 12. 26.

Bátorító üzenentet küldtött Libanonnak Ferenc pápa

2020. 12. 26.

Szent Karácsony alkalmából a pápa bátorító üzenetet küldött Béchara Boutros Raï pátriárkának, melyben Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme születésének örömteli eseményére irányítja a súlyos válságot élő lakosság figyelmét. A betlehemi csillag vezesse Libanont a sötétből való kilábalásban.

December 24-én, a Vatikánban kelt levéllel fordul Ferenc pápa a maronita pátriárkához, aki egyben a libanoni katolikus püspökök és pátriárkák vezetője, hogy rajta keresztül minden libanoni lakosnak, vallási hovatartozástól függetlenül vigaszt és bátorítást nyújtson Karácsony alkalmából.

Veszélyben Libanon jövője

A Szentatyát nagy fájdalommal tölti el a cédrusok országának szenvedése és szorongása, ami megfojtja vele született vállalkozó szellemét és életerejét. Még ennél is fájdalmasabb látni, hogyan ragadja el tőle a világ a szabadság üzenetét és a jó együttélés tanúságát. A pápa szívből átérzi örömüket és szomorúságukat, ezért lelkébe hasít veszteségeik súlyossága, főként a sok fiatal helyzete, akiktől elrabolják a jobb jövő reményét.

A cédrus az Úrban gyökerezik, és mindig termést hoz

De ma, Karácsony napján „a nép, sötétben jár, nagy fényességet lát” (Iz 9,1). A fény enyhíti a félelmet és reményt önt mindenkibe, tudván, hogy a Gondviselés soha nem hagyja el Libanont, és most is jóra fordítja majd ezt a gyászt. A Szentírás sokszor említi Libanont, de mind közül kiemelkedik a zsoltáros képe: „Az igaz virul, mint a pálma, fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa” (Zsolt 92,13). A Bibliában szereplő cédrus magasztossága a szilárdságot, a stabilitást, a védelmet jelképezi. A cédrus az igaz szimbóluma, mely az Úrban gyökerezve szépséget, jólétet sugároz, és még öregségében is magasra tör, és bőséges termést hoz.

Tisztelet, együttélés pluralizmus

Ezekben a napokban az Emmánuel, a velünk lévő Isten eljön hozzánk, velünk együtt zarándokol. Bizakodjatok jelenlétében, hűségében! Amint a cédrus, úgy ti is merítsetek együttélésetek mély gyökereiből, hogy újra szolidáris nép legyetek! Ahogy a cédrus kiállja a viharokat, úgy használjátok föl a jelen pillanatot arra, hogy újra fölfedezzétek identitásotokat! – buzdítja karácsonyi üzenetében a pápa a libanoniakat. Identitásuk az, hogy elvigyék a világnak a tisztelet, az együttélés és a pluralizmus illatát. Egy olyan nép önazonossága ez, mely nem hagyja el otthonát és örökségét; amelyik nem engedi veszni hagyni azok álmát, akik hittek egy szép és virágzó ország jövőjében.

Segítsünk Libanonnak kilábalni a válságból

Ferenc pápa felhívást intéz a politikai és vallási vezetőkhöz, idézve Elias Hoyek pátriárka pásztorleveléből: „Ti, az ország vezetői, a föld bírái, az emberek képviselői, akik a nép számlájára éltek, (…) kötelesek vagytok hivatalotokban, felelősségetek szerint a közjót keresni. Időtöket nem saját érdeklődésetekre kell fordítanotok, munkátok nem magatokért van, hanem az államért és a nemzetért, melyet képviseltek”. A pápa üzenetében megerősíti, hogy mielőbb szeretné meglátogatni a szeretett libanoni népet, majd pápa elődei és az Apostoli Szentszék aggódó figyelméről biztosítja őket, és újból felhívást intéz a nemzetközi közösséghez. Segítsünk Libanonnak, hogy kívül maradjon a térség konfliktusain és feszültségein! Segítsünk, hogy kilábaljon a súlyos válságból és újra magára találjon!

A betlehemi csillagot kövessék

Kedves gyermekeim, az éjszaka sötétjében emeljétek föl tekinteteteket, hogy a betlehemi csillag vezessen és bátorítson titeket, és ezáltal beléphessetek Isten logikájába és ne tévedjetek el az úton, ne veszítsétek el a reményt! – zárul Ferenc pápa karácsonyi üzenete a libanoniakhoz.

Forrás Vatican News

Megosztom:

, , , , , , ,
Back to Top ↑