Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2015. 11. 18.

A vértanúk közösségének tanúságtétele

2015. 11. 18.

A Szepsi Református Egyházközség rendezésében 2015. november 14.-én Szepsiben a Vállalkozók Házában Youssef Fakhouri, székely–libanoni, görög katolikus származású előadó „Keresztényüldözés a 21. században a Közel-keleten” és Adonis Kassab „A hit nemes harca Szíriában, a múlt és a jelen tükrében” címmel tartottak ismeretterjesztő előadást.

Protestánsok, római és görög katolikusok gyűltek össze, hogy meghallgassák azoknak a testvéreknek a szavát, akiket – nem kétezer éve, hanem – ma üldöznek; akiknek ma kell menekülniük, akiknek ma kell rejtőzködniük, akik ma nem vallhatják meg nyíltan hitüket.

A megjelentek hangot adtak annak, hogy ők is szomorúan figyelik a keresztények diszkriminációját és üldözését a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és a világ más részein. „Nem vagyunk közönyösek sok testvérünk szenvedése iránt, akik olykor vérüket ontva tanúskodnak Krisztusról”. Látva láthatták, hogy a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és protestánsok közös szenvedése sokkal mélyebb és erősebb mindazon különbségnél, amelyek elválasztják egymástól egyházaikat és közösségeiket. Sőt, láthatták a – communio martyrium – a vértanúk közös tanúságtétele által, a Krisztushoz és az egymáshoz tartozás legékesebb jelét is. Az előadás során mindenkinek egyértelművé vált, hogy az egyházaknak és az egyházi közösségeknek együtt kell működniük minden a jóakaratú emberrel az igazságosság, a béke és a fejlődés elősegítéséért. A keresztényeknek össze kell fogniuk és imádkozni kell üldözött és szenvedő testvéreikért akkor is, ha más felekezethez tartoznak.

A találkozó résztvevői csatlakoztak azokhoz, akik azt kérik az üldözőktől, hogy hagyjanak fel az erőszakkal; a kormányoktól, hogy tartsák tiszteletben és védelmezzék a vallásszabadságot, védjék meg a keresztényeket és a hitük miatt üldözötteket; a médiáktól azt, hogy megfelelően tudósítsanak a vallásszabadság megsértéséről, a keresztények elleni diszkriminációról és üldözésről.

Ma a világ számos helyén mintegy kétszázmillió üldözött keresztény van. Sajnos nem ez az első és utolsó üldözés. A hónap elején Keresztény Világfórumot tartottak Tiranában, ahol az albán katolikusok éppen a napokban emlékeztek meg az 50 éves kommunista ateizmus után bemutatott első szentmise 25. évfordulójáról. Napjaink keresztény üldözése közepette sokatmondó ez az egybeesés, hiszen azt mutatja, hogy ha az Egyház újjászületett hamvaiból e kis országban, akkor van remény arra is, hogy bárhol másutt is újjászülessen. Ez a remény éltesse és erősítse a vértanúk közösségét, mert a vértanúk vére – a kezdetektől – az Egyház magvetése.

Orientalista.hu – romkat.sk

Megosztom:

,
Back to Top ↑