Cadmus fordítás Cadmus
Kuvait

2018. 11. 30.

Állampolgárságot a keresztényeknek – nagy vitát kavar Kuvaitban az új törvényjavaslat

2018. 11. 30.

Egy kuvaiti képviselő új törvényjavaslatot terjesztett elő az öböl-menti monarchia parlamentje elé, miszerint a nem muszlimok számára is megadható lenne az állampolgárság. Az országban több száz évig voltak jelen a keresztények, napjainkra azonban lélekszámuk pár száz főre csökkent.

A javaslatot az kuvaiti parlament törvényhozó bizottsága vitatja meg, majd az ország nemzetgyűlésének többségi hozzájárulása lesz szükséges, hogy életbe lépjen az állampolgárságról szóló új törvényjavaslat.

Kuvaitban az 1959-ben meghozott emíri rendeletben szabályozták az állampolgárság jogát, amire kizárólag csak apai ágról lehetett igényt formálni. 1980-ban a törvényt módosították. Már kuvaitival házasodó muszlim, és a több mint öt éve iszlám hitre tért személy is igényelheti az állampolgárságot.

A törvényhozó bizottság egyik tagja, Ahmed Nabil Al-Fadel szerint az ország törvénykezése elavult, és megsérti az alapvető emberi jogokat, valamint diszkriminálja a nem muszlim hitű embereket.

Az ország lakossága 99%-a muszlim. Arányait tekintve a szunniták a lakosság több mint kétharmadát teszik ki . Az állampolgárságot keresztényeknek megadó új törvényjavaslatot nem csak egyes parlamenti képviselők ellenzik, hanem az egyre radikalizálódó kuvaiti társadalmon belül is komoly feszültségeket gerjeszt.

Az ország alkotmánya világosan kimondja, hogy minden ember egyenlő. A mostani állampolgársággal kapcsolatos törvény ellent mond az alkotmány 29. cikkelyének, amiben az állam egyenlő bánásmódot biztosít minden ember számára függetlenül a faji, vallási vagy etnikai hovatartozástól – mondta Al-Fadel képviselő

Az öböl-menti monarchiában körülbelül ötszáz tősgyökeres kuvaiti keresztény él, akik állampolgársággal is rendelkeznek. Az elmúlt évtizedben a Közel-Keleten dúló konfliktusok következményeként több ezer keresztény menekült el Irakból, Szíriából, Palesztinából és Törökországból Kuvaitba. A harmadik és negyedik generációs kuvaiti keresztények jogai korlátozva vannak, mivel idegenként kezelik őket a hatóságok.

Az új törvényjavaslat ezt a problémát próbálja orvosolni, és állampolgársághoz juttatni a kuvaiti keresztény többségét.

A korai kereszténység idején Kuvaitban a jakobita szír és nesztoriánus asszír keleti egyházak terjedtek el. Az első évezredig a keresztények megőrizték többségüket a térségben, majd fokozatosan kisebbségbe kerültek.

S4C.news– Kassab Adonis

Forrás:Kuwait Times, kép: Linga.org

Megosztom:

, , , , ,
Back to Top ↑