Abszurd jogi helyzeteket szülnek az muszlim házassági szokások az Egyesült Királyságban

A problémát az okozza, hogy míg a muzulmán vallás lehetővé teszi a többnejűséget, addig a nyugati típusú jogrendszerek, így az angol jog is a kölcsönös exkluzivitást írja elő. A probléma már a brit bíróságokat is bejárta. A brit kormány a muzulmán házasságok el nem ismerése mellett érvel, míg nővédő egyletek az elismerés mellett teszik le voksukat.
A muzulmán szokások és a nyugati jogrendszerek közötti eltérések számos esetben eredményeztek konfliktusokat a múltban. Most azonban egy olyan terület vált vitatottá, amely alapvetően befolyásolja az érintett felek mindennapjait. Ez a házasság kérdése. A probléma abban áll, hogy vajon ismerje-e el az angol jog a muzulmán többnejűséget, vagy pedig – ragaszkodva értékeihez – csak az egyik, polgári keretek között is megkötött házasságot ismerje el?

A konkrét eset

Egy jelenleg is bírósági szakaszban tárgyalt konkrét ügy egyik érintettje Nasreen Akhter, aki muzulmán vallási és jogi szokások szerint lépett házasságra párjával, Mohammed Khannal. A pár 18 évig élt együtt, négy gyermekük született. Az Egyesült Királyságba történt költözésük után Akhter szerette volna, ha férje polgári keretek között is elveszi őt. Kahn azonban visszautasította mindezt, mivel feleségei közül egy másikat szeretett volna európai jog szerint is elismertetni. Mint ismeretes, az európai jogrendszerek nem ismerik a poligámia intézményét.

Melyik jog az erősebb?

Korábban egy brit családügyi bíróság kimondta, az ilyen, európai szerint nem hivatalos házasságok után is jogosultak a feleségek tartásdíjat kérni férjeiktől. Az ügy azonban nem állt meg, s a fellebbviteli eljárásba már a brit kormány is beszállt. A brit legfőbb ügyész, Geoffrey Cox szerint a korábbi ítéletet felül kell írni, mivel egy idegen vallási szokás nem keletkeztethet jogot a brit jogrendszer alapján.

A teljes cikket ITT olvashatják el.

Mandiner.hu

Sharing is caring!

, , , ,
Back to Top ↑