Cadmus fordítás Cadmus
Iszlám világ

2017. 04. 17.

Egy muszlim gondolatai a Húsvétról

2017. 04. 17.

Jézus Krisztus az emberiség talán legismertebb személye és egyik legnagyobb tanítómestere, a kereszténység központi alakja és az Iszlám öt legnagyobb prófétájának egyike. A keleti vallásoknak nincsen általában egyetemes véleménye róla, ám a buddhizmusban elfogadott vélekedések szerint Buddha egyik előző megjelenése, és a hinduizmusban egy isteni avatár.

A bibliai kánonban fellelhető négy evangélium szerint péntek este megfeszítették, és húsvét vasárnapján feltámadt a halálból. A bibliai kánonban nem található (tehát apokrif) iratok egy része is egyetért ebben, ám más evangéliumok szerint viszont nem Jézust, hanem a kereszthordó Czirénéi Simont feszítették keresztre tévedésből, a Barnabás Evangéliuma szerint pedig az áruló Júdás Iskáriótest.

A Korán szerint a Jézus megölésére szánt kísérlet elbukott. A muszlimok ezt általában az apokrif evangéliumok és a hadíszok alapján úgy értelmezik, hogy egy másik személy -mely legtöbb esetben Júdás- Jézushoz hasonló testet kapott, akit tévedésből meggyilkoltak Jézus helyett.

Az indiai srinagálból eredő ahmadi csoport viszont a bibliai kánon véleményén van a megfeszítést illetően, ám a Korán ezen sorával összekapcsolva úgy értik: Jézust megfeszítették ugyan péntek este, de mivel azon az estén le is vették a keresztről, csupán egyfajta klinikai halált halt, amiből kigyógyulván feltámadt (majd Indiába távozott).

Bármi is lészen az Igazság Jézust illetően, a hasonlatunk olyan, mint akik egy sötét szobában egyenként érintenek meg egy elefántot: különböző oldalról vizsgálva oszlopnak, legyezőnek, trónusnak vagy hengeres kardnak vallják őt. Pedig mindenki egyazon Igazságot vallja, csak több oldalról közelíti meg.

Keresztény olvasóimnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Egy muszlim gondolatai facebook oldal

Megosztom:

, , ,
Back to Top ↑