Történelem

2020. 05. 05.

Muszlim telepesek Magyarországon Anonymus krónikájában

Taksony fejedelem pedig főembereivel erős kézzel és békében élete végéig megőrizte az ország jogait.

Kegyessége hallatán sok vendég sereglett hozzá a legkülönfélébb népekből. így érkeztek Bulár földjéről bizonyos kiváló férfiak, név szerint Billa és Baks, nagy számú mohamedán (hismahelita) kíséretében.

A fejedelem az ország különböző vidékein adományozott nekik földet, s azon felül egy Pest nevű várat is örökre nekik adott. Billa és testvére Baks, akiktől Etej származik, tanácsot tartva úgy döntött, hogy a velük jött nép kétharmadát az említett vár szolgálatára rendeli, egyharmadukat pedig saját utódaiknak hagyják meg.

Ekkor érkezett ugyanarról a vidékről egy Hetény nevű igen kiváló vitéz, akinek a fejedelem szintén kiterjedt birtokot adományozott. Taksony fejedelem pedig fiút nemzett, Géza néven Magyarország ötödik fejedelmét

. Ugyanekkor érkezett a besenyők földjéről egy fejedelmi származású vitéz, név szerint Örkénd apja Tonuzoba, akitől a Tomaj nemzetség származik. Taksony vezértől szálláshelyéül a Kemeji vidéktől a Tiszáig terjedő földet nyerte, arrafelé, ahol most az Abádi rév található. Az említett Tonuzoba egészen Taksony fejedelem unokája, Szent István király idejéig élt.

Orientalista.hu – Dany Roland Anonymus: (cap. 57), (ford. Veszprémy László)

Sharing is caring!

, , , ,
Back to Top ↑