Cadmus fordítás Cadmus
Iszlám világ

2017. 12. 04.

Túl sok juhot akarnak leölni a muszlimok Belgiumban

2017. 12. 04.

Nem bírják a belga vágóhidak a muszlim ünnepek miatti nyomást, a vallás ugyanis előírja, hogy a hívők kábítás nélkül leölt állatot fogyasszanak az iszlám áldozati ünnep első napján. Az uniós jogszabályok alapján azonban ezzel az eljárással kizárólag az engedéllyel rendelkező vágópontok élhetnek. Az Európai Bíróság most azt vizsgálja, hogy az állatvédelmi szempontok miatt bevezetett rendelkezés sértheti-e a vallás szabad gyakorlásának jogát.

Akadályozhatják-e a vallásszabadság érvényesülését az állatvédelem szempontjai? – a felvétés első nekifutásra talán érdekesnek hathat, az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának azonban egy belga ügy kapcsán mégis alaposan mérlegelnie kell a kérdést.

Mint az ítélkező fórum összefoglalójából kiderül, az eljárás alapját tulajdonképpen egy vallási mozzanat adja: az iszlám áldozati ünnepet minden évben három napon keresztül ünneplik a hívők, akik kötelességüknek tekintik, hogy az első napon a vallásuk által előírt módon, azaz kábítás nélkül levágjanak vagy levágassanak egy állatot, általában juhot. Egy uniós rendelet értelmében azonban az állatok kizárólag kábítást követően ölhetők le. A szabálytól a vallási előírások miatt el lehet térni ugyan, de csak akkor, ha a kábítás nélküli levágás egy erre kijelölt, megfelelő vágóhídon történik.

Az ügy szempontjából nem mellékes, hogy egy Belgiumban 1998 óta élő rendelkezés alapján a vallási szertartás szerinti vágásokra csak engedélyezett, illetve ideiglenes jóváhagyással rendelkező vágóhidakon kerülhet sor, az illetékes miniszter ezért korábban minden évben számos átmeneti engedélyt adott ki. A gyakorlat azonban nemrégiben megváltozott: 2015-től ugyanis kábítás nélküli vágásra már csak engedélyezett vágóhidakon nyílik lehetőség, így a belga miniszter sem adhat ki több átmeneti felhatalmazást. Miután az iszlám áldozati ünnep idején a kijelölt flandriai vágóhidak kapacitása nem bírta tartani a lépést a kábítás nélkül leölt juhok húsa iránti kereslettel, a helyi muzulmán közösség tagjai közül sokan nem tudták teljesíteni a vallási kötelezettséget.

Ezt tapasztalva a flandriai muzulmán szervezetek jogi eljárásokat indítottak az uniós rendelkezést végrehajtó helyi hatóságok ellen. Az ügy a belga bíróság elé is eljutott, az ottani ítélkező fórum pedig az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságánál tett fel kérdéseket a közösségi jog helyes értelmezése, alkalmazása kapcsán. A belga ítélkező testületnél úgy vélik: sok muzulmán hívőt meggátolhat a vallási előírások megtartásában az a szabály, amely szerint az állatokat kábítás nélkül csak az engedélyezett vágóhidakon lehet levágni. Ez pedig akár a vallásszabadság gyakorlásának – nem igazolt – korlátozásához is vezethet.

Az európai bíróság eljárása a végéhez közelít, a napokban kifejtette álláspontját a kérdésben a testület szakértője, az úgynevezett főtanácsnok is. Nils Wahl szerint az ügyben nem merült fel egyetlen olyan tény sem, amely befolyásolná az állatok védelméről szóló uniós rendelkezés érvényességét. A szakember úgy ítéli meg, hogy teljes mértékben semleges az az előírás, amely szerint a vágásokat engedélyezett vágóhidakon kell elvégezni, függetlenül a választott vágási körülményektől és módtól.

Véleménye szerint a probléma inkább a vágóhidak kapacitásának az áldozati ünnepek idején egyes helyeken jelentkező időszakos nehézségeivel és végső soron a vallási előírások teljesítésének költségeivel függ össze, nem pedig az uniós szabályozással. Ez ugyanis bár érintheti a vallásszabadsághoz való jogot, de egyensúlyba hozza az emberi egészség védelmét az állatjóléti és az élelmiszer-biztonsági szempontokkal. A főtanácsnok szerint a kapacitáshiány és az új engedélyezett létesítmények kialakításának esetleges költségei nem állnak semmiféle kapcsolatban az állatok védelméről szóló rendelet alkalmazásával.

Magyar Idők – Jakubász Tamás

Megosztom:

, , , ,
Back to Top ↑