Cadmus fordítás Cadmus
  • Húszik válaszcsapásai a Vörös-tengeren

  • Szíriai konfliktus

  • Palesztin – izraeli konfliktus

  • Legolvasottabb híreink

  • Keresztényüldözés a Közel-Keleten

  • Afganisztáni háború

  • Tajvani konfliktus

  • Örmény-azeri konfliktus

  • Időjárás

Vélemény

2015. 07. 28.

Assad elnök : A nyugati országok még mindig képmutató módon kezelik a terrorizmus kérdését

2015. 07. 28.

Bashar Al-Assad azt nyilatkozta szombaton, hogy a nyugati országok még mindig képmutatóan kezelik a terrorizmus kérdését. A társadalmi szervezetek, képviseletek és az ipari, a kereskedelmi, az agrár, az idegenforgalmi kamarák tagjai előtt Assad elnök úr hozzátette, hogy a nyugati vezetők terrorizmusnak nevezik ha őket sújtja és “forradalomnak, szabadságnak, demokráciának és emberi jogoknak” ha bennünket sújt.

Az elnök elmondta, hogy a szíriai helyzet összetettsége ellenére a valóság tisztán szembe tűnő, az álarcok leestek sok ábrázatról, hamis fogalmak bizonyultak használhatatlannak és a hazugságok ismertté váltak.

President-al-Assad_8A terrorizmus egy beteg ideológia, egy torz irányelv és egy nem rendes gyakorlat, amely az elmaradottság és a tudatlanság környezetében növekedett meg, és nyilvánvaló mindannyiunknak, hogy a gyarmatosítás az a tevékenység ami megteremtette ezeket a tényezőket és megnövelte őket és erősíti őket ma is, közölte Assad elnök úr.

“Hogyan tudnák azok leküzdeni a terrorizmust, akik elhintették magvait?” – kérdezte csodálkozva Assad elnök úr és hozzátette, hogy “Aki le akarja küzdeni a terrorizmust az megteheti racionális és realisztikus politikával, ami igazságos és az emberek akaratának a tiszteletén alapul, hogy saját maguk határozzák meg jövőjüket, intézzék az ügyeiket, helyreállítja jogaikat a tudás terjesztése és a tudatlanság felszámolása alapján, ami fejleszti a gazdaságot, emeli a társadalmi tudatosságot és fejleszti a társadalmat is.”

“A nyugati politika változásaira nem számíthatunk, amíg kettős mércét használnak politikájukban.” – mondta az elnök és hozzátette, hogy “Nem számíthatunk másra csak magunkra az első nap óta, jó szándékot remélve a szíriai nép valódi barátaitól.”

Oroszország és Kína álláspontjáról az elnök elmondta, hogy “Oroszország Kínával együtt biztosította, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa ne váljon népek fenyegetésének eszközévé és agresszió elindítójává szuverén államok ellen, pontosabban Szíria ellen.”

“A megközelítésünk szerint válaszolunk minden kezdeményezésre, ami hozzánk érkezik a kezdeményező szándékától függetlenül, mert a szíriai vér mindenek felett fontos számunkra és a háború megállítása elsődleges.” – tette hozzá az elnök.

President-al-Assad_4Assad elnök úr elmondta, hogy Irán támogatást nyújtott Szíriának, meggyőződve arról a tényről, hogy ez a küzdelem nem egy állam, nem egy kormány, vagy egy elnök harca, sokkal inkább egy összefonódott tengely harca, ami nem államokat képvisel, sokkal inkább egy függetlenségi felfogást, méltóságot, nemzetek érdekeit és hazáink stabilitását.

Az elnök a továbbiakban elmondta, hogy egyetlen megoldás amit elfogad és üdvözöl az, ami visszaadja a hazát nekik és a lakóinak. “Több háborús év elmúltával Szíria népe alkalmazkodónak bizonyult, feláldozónak a Haza érdekében, és ha fel akarta volna adni a küzdelmet nem várt volna eddig és nem fizetett volna ekkora árat.”

“Bármilyen politikai elképzelés ami nem a terrorizmus lényegi leküzdésén alapul és nem számolja fel, az a gyakorlatban hatástalan.” – mondta Assad elnök úr és hozzátette, hogy “A terrorizmust támogató országok mostanában növelték a segítségüket a terrorszervezeteknek és néhány esetben közvetlenül avatkoztak be az oldalukon.”

Assad elnök úr elmondta még: “Hithű testvéreink vére a libanoni ellenállásból összekeveredett testvéreikkel a mi Hadseregünk katonái közül, fontos szerepet játszanak és hatásosan teljesítenek a Hadsereggel együtt a kitűzött célok elérésében.” – tisztázzuk, lehetetlen az, hogy nem szíriai testvéreink és barátaink ide jönnek és csak miattunk védenék a hazánkat. “Szíria földjének minden darabja drága és felbecsülhetetlenül értékes, minden területe egyenlően fontos népességével és földrajzi adottságaival együtt.”

Az elnök kijelentette, hogy hatalmas különbség van a külföldről vezérelt “külső ellenzék”, amely a külhoni gazdáitól kapja az utasításokat, és a hazai ellenzék között, amely részt vesz a válság leküzdésében velünk együtt és hozzájárul a hazánk védelméhez. Assad elnök úr elmondta még, hogy a “külső ellenzék” gazdái a terrorizmust fő eszközként használják fel céljaik elérésében, miközben a politikai megoldások csak alárendelt szerepet játszanak náluk kijelentve, hogy a párbeszédben három modellt követnek: a nemzetit, az ügynökit és a megalkuvót.

President-al-Assad_11Az elnök így folytatta:” Az államunk kezdeményezései nem újságcikkekben jelentek meg, sokkal inkább megvalósult tények. “ Assad elnök úr szerint: A csatákat a harcvezetés elvei és a harctéri helyzet határozza meg hozzá téve, hogy sok térségben a helyiek együtt harcolnak a Hadsereggel, amelyek lehetővé teszik az ütközetek gyors megnyerését minimális veszteséggel. A háború nem csak a Fegyveres Erők háborúja, hanem az egész Haza honvédő háborúja.”

Assad elnök úr hozzátette, hogy a Fegyveres Erők biztosan képesek megvédeni a Hazát, amikor jelentős teljesítményeket értek el és megtörték az egyensúlyt az ellenséggel szemben. A Haza nem azoké, akik benne élnek vagy állampolgárságuk és útlevelük van, hanem azoké akik megvédelmezik, jelentette ki az elnök és hozzátette, hogy párhuzamosan a katonai háborúval egy lélektani háború is zajlik ellenünk amelyik célja, terjessze és megszilárdítsa azt a meggyőződést, hogy Szíria fel van osztva kormányhű, ellenzéki és más felekezeti és etnikai entitásokra.

“A háború kezdete óta nem hallottunk olyan polgárokról, akik a terroristák megszállta területekre költöztek volna (miután úgymond “felszabadították” őket) és nem hallottunk szíriai sokszínűségről azokon a területeken, ahol a terrorszervezetek uralkodnak, csak homogenitásról.” – vélekedett az elnök.

“A valóság az, hogy ezeken a területeken csak kétféle elem létezik, vahabita terroristák a saját állampolgárságukkal és etnikai származásukkal az egyik oldalon és a maradék szíriaiak a második oldalon szektás, saját etnikai és felekezeti szélsőségességükkel ami Szíria megosztását akarja.” Értékelte az elnök.

Assad elnök úr hozzátette: “ Bárki aki megfelelően akarja értékelni a szíriai helyzetet, annak a népesedési és etnikai mutatókból kell kiindulni mielőtt elemzi katonai és földrajzi szempontból teljes mélységében, nem csak felszínesen, hogy képes legyen megérteni bármely szíriai ember Szíriát jelenti. Szíria csak egy van és egységes, Szíria gazdag összetettségében és büszke arra. A politikai és harctéri helyzetek minden kétség nélkül közvetlenül tükröződnek a gazdaság állapotában és a biztonsági helyzetben amiben élünk. Megszállottan szeretnénk túléni a válságot.”

President-al-Assad_10“Az állami intézmények folytatják munkájukat, még ha alapszinten is, amiatt mert háborúban állunk és még ha az élet meg is áll és a megélhetéshez szükséges dolgok hiányoznak.”

“Sokan vannak katonák, munkások, mérnökök, orvosok, szakemberek és sokan mások minden ágazatból, akik éjjel-nappal olyan körülmények között dolgoznak, amik háborús körülmények, hogy megteremtsék az élet mindennapi feltételeit.” – mondta az elnök.

Az elnök hozzátette: “A legtöbbet ígérő ágazat az újjáépítés és a jog, amely szélesre nyitja az ajtót ezelőtt a szakterület előtt. Először szervezeti tervek készültek damaszkuszi negyedek újjáépítésére.”

“ Egy kritikus szakaszban vagyunk, ahol nincs helye kompromisszumoknak és tétovázásnak, mert az egyenlő a kishitűséggel, gyávasággal és árulással. Nem adunk fel egy centiméternyi földet és nem adjuk fel a jogainkat. Nem leszünk rabszolgák, de a saját magunk gazdái leszünk, a Hazánk gazdái minden kötelességgel és joggal.” – közölte az elnök.

Assad elnök úr hozzátette, hogy a világ fokozatosan, kis lépésekben változik, amikor az országok kiállnak jogaikért, erre a legjobb példa a testvéri ország, Irán amit elért egy egyezménnyel sok türelemmel és fáradozással. Állhatatossággal, határozottsággal és akarattal, amivel a szabad országok megközelítik a problémákat, amely nem fogad el szolgaságot vagy alávetettséget. a

“Az ár ténylegesen magas, mert a ellenség terve hatalmas és a háborút a létezésünkért vívjuk… lenni vagy nem lenni. Igaz, hogy a külföldi beavatkozás ténye a fő ok, amely táplálja a háború lángjait. Mostanára sokan rájöttünk, hogy a belső erőnk az a tényező, amely kiolthatja ezeket a lángokat.” – tette hozzá az elnök.

President-al-Assad_2-199x300Assad elnök úr elmondta még: “Mi szíriaiak akkor leszünk képesek rá, hogy megmentsük Hazánkat az ellen amit kiterveltek ellene, ha közülünk mindannyian megérezzük, hogy ez a harc a sajátunk, és meg leszünk mindannyiunk győződve róla, hogy ez a Haza, városaink falvaink és otthonaink mindenek előtt állnak és és hiszünk Hazánk egységében és megőrizzük az együttélést.”

Assad elnök úr megerősítette, hogy Szíria győzelme a honvédő háborújában nem csak a vahabita terrorizmus legyőzését fogja jelenteni, hanem azt is jelentené hogy a régió helyreállítja a stabilitását és ezzel a jövőjét szilárdítja meg és a képe Szíria jövőjén fog alapulni.

“A lehetőségeink tisztán megmutatkoztak már a válság első napja óta: hit a győzelemben és a győzelem kivívása.” – mondta Assad elnök úr, tisztázva, hogy a győzelem nem néhány szíriai győzelme mások felett, hanem inkább minden szíriai győzelme az ellenük irányuló összeesküvés felett. A külföldi ígéretek nem mondanak senkit azoknak akik itt élnek, csak üres illúziók, amíg vannak olyan bátor katonák a Fegyveres Erőkben és a Hadseregben, akik védelmezik a hazát és a legnehezebb körülmények között harcolnak és meghalnak, hogy Szíria túlélhessen.

“Ez a föld a miénk és megvédeni a mi kötelességünk!” – mondta el az elnök.

Orientalista.hu – Szíriai Arab Hadsereg (Forrás: Szíriai Arab Hírügynökség SANA, sana.sy)

Megosztom:

, ,
Back to Top ↑