Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2015. 05. 18.

Gondolatok Abdel Rahman sejktől (11.rész)

2015. 05. 18.

Kipusztulófélben

Mindent a kor és idő összefüggésében kell értelmezni.

Amikor a vallások megjelentek, az istenhit testesítette meg a jót és az istentagadás a rosszat. Ma már nem biztos, hogy így van. Az értékek továbbra is az írott vallások tanítása, de nem azok követőinek erkölcsisége mentén kerülnek helyükre.

Mivel manapság pontosan a vallások nevében követik el a legnagyobb bűnöket, ezért a morál nem kötődik ezekhez. Ezzel mára az ateista és hívő egy elbírálás alá került, függetlenül ideológia alapállásuktól. Ez az elbírálás pedig az általános morál és a világgal, embertársakkal kötődő kapcsolat szerint történik.

Így a mai kor és idő függvényében nem hirdethetők azok a tanok kategorikusan, melyek egy adott csoport hitét jelölik meg egyedül üdvözítőként. Amely egyház, vagy vallási közösség ezen nem tud felülemelkedni, továbbra is saját übermensch voltát hangsúlyozza és nem az általában vett embert állítja középpontba, hosszú távon kipusztulásra van ítélve…

Ki az ember?

Amikor az Isten megszólította Mózest, az emberhez szólt. Majd mikor megszólította Jézust, akkor is az emberhez szólt. Amikor Mohamedhez szólt, akkor is az emberhez szólt. Ebből mind Mózes, Jézus és Mohamed követői azt a következtetést vonták le, hogy csak ők az emberek, a többi nem.

Az Iszlám és a hit

Az Iszlám bejelentés kérdése, de a hit az a szíven belül van.

Mekkát elfoglalta az Iszlám, de a hit annak falain kívül maradt… Sok hely van viszont a világon, ahol a hit foglalja el a szíveket a nélkül, hogy azt Iszlámnak neveznék… Egyedül Allah dolga az ítélet emberek felett…

Az USA szövetséges Katar udvari muftija, Kardawi sejk és követői, valamint a Wahabi-szelefi különítményeknek tudniuk kellene ezt…

Kamatalapú rendszer vagy Iszlám

Amennyiben a XXI. században valaki még mindig leragad az elveknél és mindenféle próféciák szintjén kizárólag filozófiai-elvi síkon talál magának ellenfeleket, az elmegyógyintézetbe való. Sajnos, ezen az alapon legtöbb hangadónk zárt intézetbe zárható.

A lényeg abban van, hogy melyik rendszerben folyik a pénz. A kamaturalmi spekulációs rendszerben, mely az emberiséget nyomorba taszítja, vagy az iszlám által rögzített rendszerben, mely a hozzáadott értéket termeléssel, szolgáltatással valósítja meg. Ez utóbbi az emberiséget felemeli, önbecslését, szellemét szilárdítja. Természetesen a kamaturalmi rendszer hívei mindent elkövetnek, hogy az iszlám közéleti megítélését a szakállas barmok fejlevágásos bemutatkozása alapján alakítsák ki és fel se vetődhessen épp elméjű fejekben, hogy az iszlám rendszerében komoly pénzügyi elméletek húzódnak, melynek melléktermékei azok a magatartási formák, melyeket a vallás előír. Persze az is érdek, hogy e szakállas barmok hadíszok szintjén egymás torkát szorongassák és elveszítsük önmagunkat a fátyol hordásának és a köröm lakkozásának feneketlen vitáiban.

A kérdés uraim: kamaton, spekuláción, vagy termelésen átvezetett tőkét élvezzen a világ? Lehet gondolkodni…

Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑