Cadmus fordítás Cadmus
Internet sejkség

2015. 05. 04.

Gondolatok Abdel Rahman sejktől (9.rész)

2015. 05. 04.

Ember akar Istent játszani

korán

Al-Rum Chapter 30 : Verse 41

„ Allah az, Ki megteremtett titeket, majd gondviselésben részesített, majd elmúlaszt titeket, majd újra életre kelt. Van-e a társaitok közt olyan, ki ebből bármire is képes? Legyen Ő magasztosabb annál, mint azok, kikkel társítják!”

Allah mindenre képes… és ma az Ő képességeinek gyakorlása közül néhányan párat úgy értelmeznek, hogy ők is jogosultak rá. Allah képes életet és gondoskodást adni… Erre nem vállalkozik egy szakállas barbár sem.. És Allah képes életet elvenni… Erre persze ott áll készen a csőcselék… És Allah képes új életre kelteni…Hát, ebben sem jeleskednek az iszlám imitátorok…

Érvelj a lehető legszebben

kkk

Al-Nahl Chapter 16 : Verse 126

„Hívj Urad útjára bölcsességgel, szép intéssel és érvelj a lehető legszebben. Urad a legjobb tudója annak, ki útját tévesztette és Ő a Legjobb Tudója azoknak, kik a helyes irányba haladnak”..

Kedves terrorista barátaim! Ha már az Iszlám nevében öldöstök, olvassátok az Írást…Minden szó ellenetek irányul.

.

 Ha a mezítlábas birkapásztorok uralják a világot

Omartól (Allah Áldása Rá):

Mikor Allah Prófétájával ültünk (Béke Reá), egy ember jelent meg vakítóan fehér ruhában, koromfekete hajjal. Nem látszott rajta az út fáradalma és senki sem ismerte őt közülünk. Leült szorosan a Próféta mellé (Béke Reá), térdét az övé felé fordítva így szólt: Ó, Mohamed, mondd, mi az Iszlám?

  • Allah Prófétája (Béke Reá): Az Iszlám, ha vallod, nincs más Isten, csak Allah és Mohamed az Ő Prófétája, felállsz imára, fizeted a Zakat adót, böjtölöd a Ramadan hónapot, és elzarándokolsz a Házba (Mekkába), ha van rá módod.
  • Igazat szóltál – Nekünk tetszet a kérdése és az, ahogy helyeselte az arra adott választ – Mondd, mi az a hit?
  • Az, hogy hiszel Allahban, angyalaiban, könyveiben, prófétáiban, az utolsó órában és a sorsban, legyen az jó, vagy rossz.
  • Igazat szóltál. Mi az az Ihszan (jóravalóság)?
  • Az, hogy úgy szolgálod Allahot, mintha látnád, de ha nem is látnád, akkor is Ő lát.
  • Mi az utolsó óra?
  • A kérdezett erről nem tud többet, mint a kérdező
  • Mondd el mik eljövetelének (utolsó óra) ismérvei?
  • A rabszolganő megszüli úrnőjét, látod a mezítlábast, pucért, fennhéjázót, birkapásztorokat a magas épületekben (egymás közt fellengzősödni).

Majd elment (az idegen). Kisvártatva a Próféta (Béke Reá) így szólt: Tudod-e Omar, ki volt a kérdező? Így válaszoltam: Allah és az Ő Prófétája annak legjobb tudója. Ez Gábriel volt, mondta. Eljött, hogy megtanítsa nektek hitvallásotokat…..(Muslim nyomán)

A fenti Hadisz, azaz Mohamedtől származó intenció a 40 Nawawi Hadiszok egyike, mely a vallásról, hitről, jóravalóságról, utolsó óráról és annak ismérveiről szól. Ezeket a Hadíszokat az Iszlám a Korán utáni legfontosabb előírásainak, meghagyásainak tartja. Teljesség nélkül, csupán az utolsó kérdésre és válaszra térjünk ki. Az utolsó óra, azaz a világ végpusztulásának ismérvei: a rabszolganő megszüli úrnőjét. Azaz a gyermek uralkodik a szülő felett, a fiatal az öreg felett, a tapasztalatlanság, tudatlanság az érettség és tudás felett. Továbbá a mezítlábas, pucér, fennhéjázó birkapásztorok egymást közt fellengzősködnek a magas épületekben. A műveletlen, agymosott, barbár elmék uralkodnak a világ felett… Csodálatos jövendölés…

 Orientalista.hu – Mihálffy Balázs

Megosztom:

,
Back to Top ↑