Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2018. 04. 07.

Jézus keresztre feszítésére emlékeztek a Közel-Keleten (képek, videó)

2018. 04. 07.

Az ortodox egyház hívei tegnap emlékeznek meg Jézus szenvedéseiről és kereszthaláláról.

A Julianus-naptár szerinti nagypénteken a legtöbb közösségben gyertyákat  és virágokat is használnak  a szertartás ideje alatt. Ezen a napon a legfőbb pap, maga Jézus Krisztus mutat be áldozatot. A mise helyett igeliturgia van, áldoztatással. Általában a pap, a vértanúság színében, piros öltözékben végzi a szertartást.

Az Antchiókiai Ortodox Egyházhoz tartozó Damaszkuszi Szent Kereszt templom liturgiája:

.

A Szír Ortodox Egyházjoz tartozó Homszi Püspökség liturgiája és körmenete:

.

Szentfölfön a názáreti ortodox keresztény fiatalok előadták Jézus Krisztus megfeszítettését: 

.

Mind a papok, mind segítőik teljes csendben vonulnak be a templomba, s a lecsupaszított oltár előtt letérdelve arcra borulnak. Ezután felolvassák János evangéliumából Jézus szenvedéstörténetét, a haláláról szóló részt, a passiót. A körmenetbe hozott kereszt előtt a hívők kifejezik Krisztus iránti imádatukat és hálájukat. Ezt követi az áldozás, a nagycsütörtökön megszentelt ostyával, vagyis Isten testével. A liturgiát könyörgéssel fejezik be, áldásosztás és elbocsátás ezúttal nincs.

Jézus temetése a jaramanai Szent Nagy Antonius templom cserkészeinek közreműködésével:

A liturgia után a közösség cserkészei körmenetet tartanak a templom körül, a hívők követik őket.

A liturgia abból áll, hogy részleteket olvasnak fel a szentírásból a nagyhét eseményeiről és Jézus szenvedéséről. Ilyenkor is böjtölnek a hívők. Ezen a napon nem dolgoznak, de ünnepségeket és vigasságokat sem szervezhetnek.

Damaszkuszi ortodox keresztények körmenete:

Általában ekkor kezdik meg a tojásfestést is. A húsvéti asztal díszét pirosra festik, amely szín Krisztus vérét szimbolizálja. Nagycsütörtök óta a harangok is elhallgattak – és csak Húsvét napján – vasárnap – szólalnak meg – mivel a harangszó az ortodoxoknál az öröm jele.

Orientalista.hu – Zenobia

 

Megosztom:

, , , , , , ,
Back to Top ↑