Cadmus fordítás Cadmus

Szent Charbel tiszteletére szentelték fel a gazdagréti kápolnát

2018. 08. 23.

Béchara Boutros Al-Raï bíboros, Antióchia és egész Kelet maronita pátriárkája Szent István ünnepe alkalmából látogatott Magyarországra. Útja utolsó állomásaként felszentelte a gazdagréti Szent Angyalok-templom keresztelő kápolnáját.

A templom 2016-os felszentelésekor négy libanoni szent ereklyéjét kapta meg Boutros pátriárkától, abból a célból, hogy

olyan zarándokhely jöjjön létre itt, ahol Szent Charbel tisztelete jegyében kifejezhetjük testvériségünket, szolidaritásunkat és összetartozásunkat közel-keleti üldözött keresztény testvéreinkkel.

Az ereklyék között szerepel Szent Rafka, imádságban élő apáca, aki szenvedéseit ajánlotta fel Krisztusnak. Különösen a családok pártfogójaként tisztelik. Szent Nimatulla kiváló teológus volt. Boldog Esteban pedig laikus testvér, aki mindenkinek készségesen szolgálatára állt.

Szent Charbel szerzetes kiváló lelkipásztor, majd hosszú éveken át remete volt, akinek közbenjárására számos csoda történt és történik napjainkban is. Sok reménytelen helyzetben lévő beteg és útkereső ember köszöni neki a gyógyulást, vagy a szabadulást kilátástalan helyzetéből. Az ő tisztelete már elterjedt az egész világon. Hazánkban is sokan ismerik.

Az eseményen részt vett Joanna Azzi libanoni nagykövetasszony és Azbej Tristan helyettes államtitkár is.

Dr. Szederkényi Károly atya köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy “megtiszteltetés számunkra, hogy Őboldogsága, Boutros Al-Rai libanoni pátriárka meglátogatott bennünket, elvállalta a kápolna felszentelésének szolgálatát, és új helyükre elhelyezi hazája szentjeinek, köztük Szent Charbel ereklyéit, akiben csodatevő szentet tisztelhetünk, és aki szerzetespapi életében szoros közösségben élt az eucharisztikus Jézussal. Egyik rendtársa tanúsága szerint az Oltáriszentség előtt nagy sóhajokat hallatott, „ami a szentostyában rejtező Isten iránti hatalmas szeretetének egyik kifejezése volt.

Az ereklyék Erdő Péter bíboros, Magyarország prímásának segítségével kerültek Gazdagrétre, aki a négy libanoni szent relikviáit, idei libanoni látogatásán kapta a Maronita Katolikus Egyháztól.

A bíboros szerint fontos, hogy “ez a templom az ő tiszteletüknek is országos központja legyen, zarándokhely, ahol imádságban is kifejezhetjük együvé tartozásunkat a Közel-Kelet üldözött keresztényeivel, és részesülhetünk lelki gazdagságukban.”

S4C.news  – Fotók: Dallos Bence

Megosztom:

, , , , , ,
Back to Top ↑