Cadmus fordítás Cadmus
Keresztények

2014. 11. 10.

Közel-Kelet: Megrázó üzenet a világ keresztényeihez

2014. 11. 10.

Raphael Louis Sako bagdadi káld katolikus pátriárka nemrég levelet intézett Ferenc pápához, a Közel-Kelet püspökeihez és valamennyi katolikus püspöki konferencia elnökéhez.

„A világ hallgatásba burkolózik, amikor az iraki keresztények helyzetéről van szó – írja a pátriárka, aki az elmúlt években többször is fölszólított a cselekvésre. – Ha nem történik azonnali beavatkozás, tanúi leszünk az ősi iraki kereszténység kipusztításának.” A pátriárka fölszólította az USA-t, az EU-t, az ENSZ-t és a muszlim vezetőket a közbelépésre. „Kiábrándító – jegyzi meg ugyanakkor –, hogy az iszlám nevében elkövetett keresztényellenes barbarizmusra, gyilkosságokra, a szabadság és az emberi méltóság sárba tiprására adott muzulmán válasz messze nem kielégítő, különösen annak fényében, hogy a keresztények muszlim testvéreikkel közösen küzdöttek Irakért és az iszlám civilizációért. Ábel vére az égre kiált.
Először Istenhez kell fohászkodnunk, Ő egyedül képes megváltoztatni az emberi szívet. Ezért – folytatja a pátriárka – a világ hívőihez fordulok. Közösségekben és otthon esedezzünk az Úrhoz, büntesse meg a Közel-Keleten végigsöprő vérengzést. Imádkozzunk a szeretet Istenéhez, űzze el az emberi szívben megbújó gonoszt, és költözzön azok szívébe, akik gyűlölik a fényt, hogy fölismerjék embertársukban a testvért, és vessen véget a jóakaratú emberek üldöztetésének.”
Imádság
Istenünk, mindenek Atyja, Béke Fejedelme, Szent Mihály arkangyal közbenjárására védj meg minket a gonosztól. Küldd el szent angyalaidat, hogy vezessék és védjék meg az üldöztetést szenvedőket. Erősíts meg hitünkben és ébreszd föl bennünk a reményt. Szabadíts meg minket a veszélytől. Hárítsd el szívünkből a közönyt, és a Szentlélek bölcsessége irányítsa a világ vezetőit, hogy eredményesen munkálkodjanak a békén napjainkban. Isteni segítségeddel a könyörület legyőzi az erőszakot, a béke a háborút, hogy szeretet és igazság uralkodjék a Földön. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Orientalista.hu – CSI Magyarország

Megosztom:

, ,
Back to Top ↑